Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł.

Ostateczny termin płatności: 31 października 2017 r. (jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwa – wpłata jednorazowa, osoby fizyczne – możliwość opłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 4000 zł musi zostać uregulowana do 31 października 2017 r., II rata w wysokości 2000 zł – do 31 stycznia 2018 r.). Wniesienie opłaty oraz przekazanie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XVII studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2017 r. 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na edycję XVII - od kwietnia 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zapisy przyjmowane są od kwietnia tego samego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia w ramach XVII edycji studiów będą się odbywać średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele (w godzinach 9:00-18:00) w pomieszczeniach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Planowane rozpoczęcie zajęć nastąpić ma w listopadzie 2017 roku.

studia skierowane do:

​Program Podyplomowych Studiów Audytu, Kontroli Zarządczeji Rachunkowości jest skierowany przede wszystkim do pracowników działów audytu, kontroli i rachunkowości oraz do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

W trakcie studiów przedstawione zostaną również informacje dotyczące tematyki i możliwości uczestnictwa w egzaminach CGAP oraz CIA.

cel studiów:
kierownik programu:

​prof. dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. nadzw. SGH
telefon: 502771724
e-mail: izabela.zawislinska@sgh.waw.pl

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Administracji Publicznej
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokój 78

sekretarz programu:

​mgr Maciej Rysiński
telefon: 508069842

sekretariat studiów:

​Sekretarz studiów: mgr Maciej Rysiński
telefon: 508069842
e-mail: maciej.rysinski@sgh.waw.pl
telefon: 225646654

Audytor Wewnętrzny
Dział Audytu Wewnętrznego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
budynek C, pokój 4/13 

program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
dodatkowe informacje:

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Założenia programowe Podyplomowych Studiów Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie są zgodne ze specyfiką studiów podyplomowych. Program studiów obejmuje łącznie 165 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń.

Na program studiów składają się poniższe przedmioty:

 • audyt finansowy
 • audyt wewnętrzny
 • aspekty komunikowania się w procesie audytu
 • aspekty próbkowania statystycznego w procesie badania audytowego 
 • elementy systemu bezpieczeństwa finansowego państwa
 • finanse publiczne i wybrane aspekty kontroli zarządczej
 • kontrola wewnętrzna
 • międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego
 • rachunkowość
 • wpływ polityki na gospodarkę w kontekście audytu, kontroli i rachunkowości
 • wybrane aspekty zarządzania w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie projektami europejskimi – praktyczne aspekty audytu projektów Unii Europejskiej
wykładowcy:
 • ​dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. SGH
 • dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
 • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH
 • dr Anna Janowska
 • dr Artur Chełstowski
 • dr Wiktor Bołkunow
 • dr Małgorzata Podogrodzka
 • mgr Teresa Boroch
 • mgr Jacek Malesa
 • mgr Maciej Olesiński
 • mgr Janusz Świderski
 • mgr Maciej Rysiński
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Limit - 45 miejsc na edycję studiów.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów realizowanych podczas studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.