Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów (III edycja) wynosi 6200 zł - w przypadku wpłaty jednorazowej, albo 6400 zł - w przypadku wpłaty w dwóch ratach (I rata wynosząca 4200 zł - płatna przy zapisie, II rata - 2 200 zł płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru nauki). Uwaga! Możliwość wpłaty w ratach mają wyłącznie osoby fizyczne. Zakłady pracy zobowiązane są uiścić całą opłatę jednorazowo.

:: Numer rachunku dla edycji III ::

Wpłatę z tytułu uczestnictwa w studium należy dokonać na konto:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

numer rachunku: 05 1240 6960 5005 0602 1243 0003
tytuł wpłaty dla III edycji: 500-06-1243


(w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio "I rata" lub "II rata").

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych , książek oraz opłatę za wydanie świadectwa ukończenia studiów.

termin uruchomienia studiów:

​Edycja III zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2015 r.).

termin zapisów na studia:

​Obecnie trwa rekrutacja na III edycję studiów.

czas realizacji:
studia dwu-semestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane na przemian w semestrze zimowym i w semestrze letnim.

Przyjmowanie zapisów odbywa się przez cały rok.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się 2 razy w miesiącu, w piątki (w godzinach 17:30-20:50) i soboty (w godzinach 10:00-18:35).

miejsce zajęć:

​Zajęcia prowadzone będą w budynkach SGH.

studia skierowane do:

​Studia przeznaczone są dla:

 • przedsiębiorców i inwestorów, producentów, prawników, menedżerów, doradców, analityków, specjalistów, którzy chcą skutecznie prowadzić działalność gospodarczą na rynkach azjatyckich;
 • pracowników administracji centralnej i lokalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osób przygotowujących się do pracy w sektorze prywatnym, na placówkach dyplomatycznych w Azji Wschodniej, Centralnej i Zachodniej;
 • pracowników organizacji pozarządowych;
 • wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z podmiotami i organizacjami z regionu Azji i Pacyfiku celem przyciągnięcia inwestycji bezpośrednich do naszego kraju.
cel studiów:

​Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy wszystkim zainteresowanym na temat funkcjonowania gospodarczego regionu Azji i Pacyfiku (ekonomia, finanse, rachunkowość, podatki, prawo, zarządzanie, bezpieczeństwo, negocjacje, rynek pracy, kultura, tradycje). Natomiast celem bezpośrednim jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w firmach współpracujących z rynkiem azjatyckim i w przedsiębiorstwach działających na rynku azjatyckim a współpracujących z europejskim.

Wiedza, którą słuchacze otrzymają w ramach studium pozwoli na bezstresowe podejmowanie działań związanych z gospodarką azjatycką. Wiedza ta jest niezbędna do zrozumienia mentalności tego regionu oraz dokonywania trafnych analiz i ocen. Ułatwi przeprowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi a także kontakty z administracją publiczną.

kierownik programu:

​dr Wiktor Bołkunow
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH
Zakład Polityki Gospodarczej

sekretarz programu:

​dr Irmina Cisek-Cicirko
Dział Organizacji i Legislacji

sekretariat studiów:

​Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH
Zakład Polityki Gospodarczej
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, III piętro, pok. 323

telefon: 225649267
faks: 225648638
 
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
dr Wiktor Bołkunow; tel.:225649267, tel. kom.: 501642801, e-mail: wbolk@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
dodatkowe informacje:

​Po zakończeniu studiów absolwenci będą zapraszani do udziału w takich przedsięwzięciach, jak:

 • konferencje naukowe,
 • debaty z przedstawicielami świata gospodarki i polityki krajów azjatyckich,
 • publikacje,
 • badania naukowe i ewentualne przeniesienie wyników na grunt rozpraw doktorskich.

Z myślą o pogłębieniu i utrwaleniu wiedzy teoretycznej oraz o możliwości lepszej integracji uczestników i absolwentów studiów, organizowane będą cykliczne wyjazdy do wybranych instytucji krajów azjatyckich, Australii i Oceanii.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 225649267 lub 501642801.

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów składa się z następujących bloków programowych:

 1. Ekonomiczno-społeczny.
 2. Prawny.
 3. Finansowo-rachunkowy.
 4. Podatkowy, Kontrolingu finansowego i audytu wewnętrznego.

Szczegółowy program zostanie zamieszczony wkrótce.

Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i seminariów.

wykładowcy:

​Wykładowcy-analitycy:

 1. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z Kolegium Zarządzania i Finansów, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 2. Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji, Instytut Stosunków Międzynarodowych)

Pracownicy-analitycy:

 1. Ministerstwa Finansów
 2. Ministerstwa Gospodarki
 3. Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 4. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 6. Podmiotów i instytucji działających na rynkach azjatyckich
 7. Ambasad
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie studium kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:

Uwaga: kandydaci na studia mogą składać dokumenty:

 • pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres: wbolk@sgh.waw.pl,
 • listem poleconym na adres Zakładu Polityki Gospodarczej (dane teleadresowe znajdziecie Państwo poniżej - w sekcji Informacje i zapisy),
 • faksem wysłanym na numer: 22 564 86 38,
 • osobiście w sekretariacie Zakładu Polityki Gospodarczej.
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie  egzaminu (w formie testu) pod koniec II semestru oraz napisanie pracy końcowej. końcowej. Najlepsze prace będą publikowane w SGH, co stanowi element dorobku kandydata do stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.