Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Studia trwają 4 lata (8 semestrów) i są płatne.

Wysokość czesnego dla VII edycji rozpoczynającej się w semestrze letnim roku akademickim 2016/2017:

  • dla obywateli UE+EFTA: 30 000 PLN (8500 PLN – 1 rok, 8000 PLN - 2 rok,  7500 PLN – 3 rok, 6000 PLN - 4 rok),
  • dla obywateli innych krajów niż UE+EFTA – 17 600 EURO (4400 EURO za każdy rok studiów).
termin uruchomienia studiów:

VII edycja studiów została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

termin zapisów na studia:
tryb studiów:
niestacjonarne
organizacja zjazdów:

Wykłady i seminaria odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

opis:

Doctoral Programme in Economics, Finance and Management

Studia Doktoranckie w języku angielskim są prowadzone przez Kolegium Gospodarki Światowej, które jest uprawnione do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych - w dyscyplinach:

  • ekonomia,
  • nauki o zarządzaniu,
  • finanse.

Zobacz FILM

sekretariat studiów:

​Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 29
02-513 Warszawa

Informacji udziela: Katarzyna Pączek

telefon: 225647403
e-mail: doctoralprogramme@sgh.waw.pl  

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
dodatkowe informacje:

​telefon: 22 564 7448
e-mail: doctoralprogramme@sgh.waw.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i funkcjonowania studiów dostępne są na stronie studiów​.

 

język wykładowy:
angielski
tematyka studiów:

​Wszystkie wykłady, warsztaty i seminaria są prowadzone w języku angielskim przez znanych polskich naukowców i zagranicznych profesorów wizytujących.

Podczas pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci uczestniczą w intensywnym programie wykładów i warsztatów, podzielonym na bloki tematyczne:

  1. Przedmioty ogólne – prezentujące najistotniejsze zagadnienia z ekonomii, teorii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej i współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa.
  2. Przedmioty specjalistyczne – studenci mogą wybrać przedmioty z zakresu ekonomii międzynarodowej, finansów lub zarządzania międzynarodowego w zależności od tematyki rozprawy doktorskiej. Zajęcia poświęcone są aktualnym badaniom w tych dziedzinach.
  3. Metodologia badań – wykłady i warsztaty poświęcone projektowaniu i realizacji badań w naukach ekonomicznych z zastosowaniem różnych metod ilościowych i jakościowych.
  4. Kształtowanie innych umiejętności i postaw – zajęcia poświęcone problematyce organizacji pracy w zespołach badawczych, pisaniu tekstów naukowych i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
  5. Kształtowanie postaw – aksjologia, etyka badań naukowych i biznesu.
tryb naboru:

Szczegółowe informacje dotyczące trybu naboru znajdują się na stronie studiów.

wymagane dokumenty:

Lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie studiów.

zasady realizacji studiów:

​​Studia trwają 4 lata (8 semestrów).

W trakcie trzeciego i czwartego roku studiów doktoranci koncentrują się na przygotowaniu rozprawy doktorskiej poprzez indywidualne konsultacje z promotorem oraz seminaria specjalizacyjne.

Seminaria specjalizacyjne - w trakcie seminariów studenci mają możliwość przedstawienia koncepcji i poszczególnych elementów rozprawy doktorskiej grupie profesorów specjalizujących się w danej problematyce. Celem seminariów jest zmotywowanie studentów do pracy oraz poprawa jakości rozpraw doktorskich.

Indywidualne konsultacje z promotorami - umożliwiają studentom systematyczny i intensywny kontakt z promotorem. Doktoranci zaczynają intensywną pracę nad rozprawą doktorską już w pierwszym semestrze studiów i utrzymują regularny kontakt z opiekunem dla zapewnienia postępu pracy.