Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH dostarczają wiedzę i rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, m.in. w administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających w skali międzynarodowej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych utrzymujących kontakty z partnerami za granicą oraz prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, której zakres obejmuje rynki zagraniczne. Studia te dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. ​

Korzyści:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH umie:

 • praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów dotyczących podmiotów zaangażowanych w działalność międzynarodową,
 • posługiwać się podstawowymi technikami pozyskiwania danych oraz metodami ich analizy w badaniach gospodarki światowej oraz gospodarek krajów i ich grup,
 • realizować proste zadania badawcze dotyczące procesów zachodzących w gospodarce światowej lub jej częściach,
 • identyfikować czynniki międzynarodowej konkurencyjności krajów i przedsiębiorstw,
 • prowadzić transakcje międzynarodowe,
 • pracować w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo zespole,
 • logicznie wyciągać wnioski oraz formułować sądy na podstawie danych z różnych źródeł,
 • komunikować się ze specjalistami w swojej dyscyplinie oraz z innymi osobami związanymi zawodowo,
 • samodzielnie się dokształcać,
 • podejmować decyzje i organizować pracę w zespole,
 • posługiwać się biegle dwoma językami obcymi, a jeśli jest absolwentem studiów niestacjonarnych – jednym językiem obcym na poziomie zaawansowanym.​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • Economics of Central and Eastern Europe,
 • przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym.​

Zaliczono trzyletni program studiów pierwszego stopnia - dopuszczono do egzaminu licencjackiego. Obrona pracy licencjackiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Na studia I stopnia prowadzimy kwalifikację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec I roku nauki. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminów maturalnych (nowa matura) z następujących przedmiotów:

1) zdawanych na poziomie rozszerzonym:
- matematyka lub fizyka,
- geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub ekonomia lub fizyka,
- język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

2) drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).


Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców