Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Administracja - Dział Rekrutacji i Promocji

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 5649858
Nr faksu:
+48 22 5649207
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00​

Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu podjąć pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen oraz opinii, a także osobistej inicjatywy. Powinien on znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanej z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu.​

Korzyści:

Studia wyposażają absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowań wynikających z aktywności międzynarodowej państw, narodów, etnosów oraz organizacji międzynarodowych i przedsiębiorstw. Studia te szczególnie pogłębiają wiedzę na temat charakteru i znaczenia polityki jako aktywności o zasięgu globalnym. Absolwenci tego kierunku studiów podejmują pracę (na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych) w instytucjach bezpośrednio związanych ze stosunkami międzynarodowymi (służba dyplomatyczna, praca w agendach unijnych oraz w innych organizacjach międzynarodowych), w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z handlem międzynarodowym, w jednostkach administracji publicznej zajmujących się polityką zagraniczną oraz międzynarodowym kontekstem polityki gospodarczej i społecznej, a także w mediach zajmujących się problematyką międzynarodową. Absolwenci przygotowani są też do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i do podejmowania studiów trzeciego stopnia.​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

  • Bliski Wschód,
  • Europa Środkowa i Wschodnia,
  • finanse międzynarodowe,
  • Zachodnia Hemisfera.​

uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2013_opis_sl_sm.pdf​

Rekrutacja 2013/2014

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Rekrutacja 2014/2015

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców