Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach w przypadku osób fizycznych).

Czesne obejmuje również koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXI zostanie uruchomiona w semestrze zimowym 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.​

Edycja XX została uruchomiona w semestrze zimowym rokuk akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na edycję XXI prowadzona będzie od maja 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą we wrześniu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od maja tego samego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się z częstotliwością dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

studia skierowane do:

​Studia są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze na wszystkich szczeblach zarządzania oraz osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych współpracujących bezpośrednio z klientami firmy. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

cel studiów:

​Współcześnie o sukcesie firmy przesądza przede wszystkim stawianie w centrum uwagi klienta zewnętrznego i wewnętrznego, stałe wdrażanie najnowszej wiedzy do działalności firmy, ciągły nacisk na akceptację obecnych i przyszłych pracowników firmy przez klientów i współpracowników. Dlatego też głównym celem studium jest pogłębione kształcenie tych zakresów profesjonalnych kompetencji słuchaczy, które służą osiąganiu powyższych celów, a więc sukcesu firmy. Kształcenie kompetencji niezbędnych dla sukcesu zawodowego menedżerów wszystkich szczebli zarządzania oraz osób pracujących w firmie bezpośrednio z klientami.
W trakcie zajęć studium położony zostanie nacisk na kształtowanie takich profesjonalnych kompetencji, jak:

 • wiedza o procesach grupowych i kierowaniu zespołem;
 • umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, empatia, autoprezentacja;
 • umiejętności kierownicze;
 • umiejętności "przenośne", dające się transferować na procesy realizacji wielu zadań, których obecnie nie sposób przewidzieć, np.: kreatywność, innowacyjność, elastyczność, adaptacyjność;
 • umiejętności intrapsychiczne: wysoka samoświadomość i poczucie tożsamości,
 • obiektywna ocena swoich możliwości, kierowanie samorozwojem;
 • umiejętności negocjacyjne.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Stanisław Konarski

sekretariat studiów:

Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
​ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 53

mgr Renata Konopka
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl
telefon: 697621351

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Wykład wprowadzający
 2. Trening interpersonalny
 3. Warsztat kreatywności
 4. Trening asertywności
 5. Negocjacje (w tym techniki sprzedaży)
 6. Prezentacja profesjonalna
 7. Efektywne funkcjonowanie w warunkach stresu
 8. Etyka biznesu
 9. Budowanie zespołu i zarządzanie nim
 10. Podstawy psychologii reklamy
 11. Zarządzanie czasem
 12. Coaching
 13. Kultura organizacji
 14. Rozwiązywanie konfliktów / ADR
 15. Atakowanie problemów
 16. Zagadnienia metodologiczne i warsztatowe przygotowywania prac dyplomowych

Program studiów obejmuje łącznie 181 godzin zajęć dydaktycznych w formie treningów, warsztatów, seminariów i konwersatoriów.

wykładowcy:

​Wykładowcami są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także osoby współpracujące z uczelnią, posiadające duże doświadczenie naukowe, dydaktyczne oraz praktyczne.

tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE​​).

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​Program studiów obejmuje łącznie 181 godzin zajęć dydaktycznych w formie treningów, warsztatów, seminariów i konwersatoriów. Większość zajęć realizowana będzie w małych grupach, optymalnych dla przyjętych form zajęć.

warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich bloków programowych oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej (30-40 stron) z tematyki dowolnie wybranego bloku programowego.