Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów: 7500 zł (zakłady pracy – wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 5 000 zł,- płatna przy zapisie; II rata w wysokości 2 500 zł płatna do 15 lutego 2018 r.). W sytuacji, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana winna dopłacić część do 100% wysokości czesnego.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów w języku polskim.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

V edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

IV edycja została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na V edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE 

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele po 8 godzin, w godzinach 8:00–15:00.

Terminy zajęć V edycji:

I semestr:
07–08.10.2017 r.
04–05.11.2017 r.
25–26.11.2017 r.
09–10.12.2017 r.
13–14.01.2018 r.

II semestr:
17–18.02.2018 r.
03–04.03.2018 r.
24–25.03.2018 r.
14–15.04. 2018 r.
12–13.05. 2018 r.
23-24.06. 2018 r. - sesja obron prac dyplomowych
07.07. 2018 – wręczenie dyplomów ukończenia studiów

Terminy zajęć IV edycji:

I semestr
8–9.10.2016 r.
5–6.11.2016 r.
26–27.11.2016 r.
10–11.12. 2016 r.
14–15.01.2017 r.

II semestr
18–19.02.2017 r.
4–5.03.2017 r.
25–26.03.2017 r.
8–9.04.2017 r.
13–14.05.2017 r.
24–25.06.2017 r. - sesja obron prac dyplomowych
8.07.2017 r. – wręczenie dyplomów ukończenia studiów

cel studiów:

​Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności liderów w przedsiębiorstwach i organizacjach non profit. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami i nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów związanych z pełnieniem roli przywódcy w organizacji. Przedmiotem treningu jest kształtowanie trzech rodzajów umiejętności:

 • Osobistych – zarządzanie sobą
 • Społecznych - zarządzanie zespołem
 • Systemowych - zarządzanie przedsiębiorstwem

  Dodatkowo słuchacze pracują zespołowo oraz wymieniają doświadczenia w kontekście uwarunkowań danego przedsiębiorstwa.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr hab. Sławomir Winch
e-mail: slawomir.winch@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​Sekretarz V edycji:
mgr Beata Chełstowska
e-mail: beata.chelstowska@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

Instytut Zarządzania
​Zakład Zarządzania w Gospodarce
ul. Madalińskiego 31/33
Dom Studenta „Grosik”, pokój 14, parter

telefon: 225648610
telefon: 501710900
telefaks: 225648610

Informacji udziela i zapisy przyjmuje (w godz. 9:00–15:00):
mgr Beata Chełstowska
e-mail: beata.chelstowska@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Blok I. Kształtowanie umiejętności osobistych – zarządzanie sobą (88 godzin)

 • Negocjacje w zespole pracowniczym
 • Radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie mobbingowi
 • Techniki prezentacji i autoprezentacji
 • Zarządzanie czasem menedżera
 • Retoryka i emisja głosu
 • Coaching 
 • Style przywództwa w przedsiębiorstwie

Blok II. Umiejętności społeczne – zarządzaniem zespołem (56 godziny)

 • Budowanie zespołu, kierowanie ludźmi w organizacji
 • Negocjacje handlowe
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Menedżer międzynarodowy 
 • Przywództwo w kryzysie – polityka personalna

Blok III. Umiejętności systemowe – zarządzanie przedsiębiorstwem (32 godziny)

 • Zarządzanie portfelem działalności przedsiębiorstwa
 • Kontrola strategiczna 
 • Ocena ryzyka strategicznego
 • Przywództwo w procesie fuzji i aliansów
 • Projektowanie struktur organizacyjnych

Program studiów przewiduje łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych oraz 8 godzin seminarium dyplomowego.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Na studia przyjętych zostanie około 20 uczestników.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach potwierdzona wpisem w indeksie oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.