Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia Studium w języku polskim, książki z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (ok. 10 pozycji) i „Kwartalnik KNoP”, segregator z kompletem slajdów prezentowanych na zajęciach, koszt imprezy końcowej.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XLII studiów zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (początek zajęć dydaktycznych: marzec 2017 r.).
 
Edycje XLI - edycja w toku.

termin zapisów na studia:

Nabór na edycję XLII jest obecnie prowadzony.

REKRUTACJA ONLINE.

 

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane 2 razy w roku akademickim, w semestrze zimowym i letnim. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się odpowiednio w marcu (semestr letni) oraz w październiku (semestr zimowy) danego roku.

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu - w soboty (godz. 10:00-17:30) i w niedziele (godz. 8:00-15:00).

Terminarz zajęć dla XLII edycji (rok akademicki 2016/2017)

Uruchomienie XLII edycji studiów jest planowane w marcu 2017 r. Zajęcia będą odbywały się dwa lub trzy razy w miesiącu - w soboty (godz. 10:00-17:30) i w niedziele (godz. 8:00-15:00).

Termin sesji integracyjnej: luty 2017 r.
Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych: 4 marca 2017 r.
Termin zakończenia zajęć dydaktycznych: 2 lipca 2017 r.
Termin obron prac końcowych: listopad/grudzień 2017 r.
Termin wręczenia świadectw: po zakończeniu procedury obron prac końcowych.

Miejsce zajęć: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C

Terminy zajęć dydaktycznych XLII edycji studiów:

04-05.03.2017 r.
11-12.03.2017 r.
25-26.03.2017 r.
01-02.04.2017 r.
22-23.04.2017 r.
13-14.05.2017 r.
20-21.05 .2017 r.
27-28.05.2017 r.
10-11.06.2017 r.
24-25.06.2017 r.
01-02.07.2017 r.

Terminarz zajęć dla XLI edycji (rok akademicki 2016/2017)

XLI edycja studiów została uruchomiona w październiku 2016 r. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu - w soboty (godz. 10:00-17:30) i w niedziele (godz. 8:00-15:00).

Termin sesji integracyjnej: wrzesień 2016 r.
Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych: 8 października 2016 r.
Termin zakończenia zajęć dydaktycznych: 19 lutego 2017 r.
Termin obron prac końcowych: maj/czerwiec 2017 r.
Termin wręczenia świadectw: po zakończeniu procedury obron prac dyplomowych.

Miejsce zajęć: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C

Terminy zajęć dydaktycznych XLI edycji studiów:

08-09.10.2016 r.
15-16.10.2016 r.
22-23.10.2016 r.
05-06.11.2016 r.
19-20.11.2016 r.
03-04.12.2016 r.
10-11.12.2016 r.
14-15.01.2017 r.
21-22.01.2017 r.
11-12.02.2017 r.
18-19.02.2017 r.

miejsce zajęć:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128, bud. C. 

studia skierowane do:
 • ​Menedżerowie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. 
 • Kadry zarządzające wszystkich szczebli firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich.
 • Członkowie zarządów firm produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialni za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Menedżerowie odpowiedzialni za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnący rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Analitycy, koordynatorzy, specjaliści w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy.
cel studiów:
 • ​Zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce, ich rolą we współczesnym biznesie, trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
 • Poznanie przez słuchaczy podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.
 • Wskazanie powiązań pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością, zarządzaniem operacjami, jak również przedstawienie strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak np. Total Quality Management, Lean Management, Time-based Management czy Corporate Social Responsibility.
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o problemach logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie z USA, Europy Zachodniej, Japonii i Polski, jak również prezentacje najlepszych praktyk polskiego rynku.
 • Umożliwienie poznania doświadczeń innych uczestników Studium w ramach specjalnie zaprojektowanych seminariów.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
e-mail: krutki+sgh.waw.pl
telefon: 225649326
telefon: 225646840 (w trakcie trwania konsultacji w piątek w godz. 11:00-12:00)

sekretarz programu:

​dr Barbara Ocicka (dla edycji XLII)
e-mail: barbara.ocicka@sgh.waw.pl
telefon: 225649326

sekretariat studiów:

​Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Podyplomowych Studiów Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
al. Niepodległości 128, bud. C
02-554 Warszawa

e-mail: kl@sgh.waw.pl

telefon: 225649326
fax: 225646863

Zgłoszenia przesyłane pocztą prosimy opatrywać dopiskiem: Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Wprowadzenie do logistyki
 2. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw
 3. Trendy rozwojowe logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
 4. Analiza zachowań konsumenckich, logistyczna obsługa klienta, zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
 5. Zapasy i składowanie w łańcuchu dostaw
 6. Zakupy i logistyka zaopatrzenia
 7. Logistyka dystrybucji
 8. Logistyka międzynarodowa i globalna
 9. Logistyka w sferze usług
 10. Technologie informacji w łańcuchu dostaw
 11. Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, reinżynieria procesów, model SCOR
 12. Procesy prognozowania i planowania produkcji
 13. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
 14. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
 15. Outsourcing i logistyka kontraktowa
 16. Logistyczna obsługa obrotów handlowych ze Wschodem
 17. Projektowanie systemów logistycznych
 18. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle przełomowych koncepcji zarządzania (Total Quality Management, Lean Management, Time Based Management, Just-in-Time)
 19. Rozwój polskiego i europejskiego rynku transportowego w świetle polityki Unii Europejskiej
 20. Podejmowanie decyzji menedżerskich na bazie studiów przypadków
 21. Prezentacje dobrych praktyk biznesowych z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (przedstawiciele praktyki)
 22. Seminarium logistyczne - analiza przypadków "na żywo"
 23. Wizyta w nowoczesnych centrach dystrybucji

Dodatkowe bloki tematyczne oferowane w programie XLII edycji studiów:

 • Zarządzanie popytem w łańcuchu dostaw
 • Cloud sourcing
 • Technologie mobilne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kandydatów. Zgodnie z zaleceniami Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, preferowani są kandydaci z wykształceniem magisterskim, z udokumentowanym stażem pracy oraz z doświadczeniem w dziedzinie logistyki i/lub zarządzania łańcuchem dostaw.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wymogów:

 • formalnych (uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami w indeksie)

  oraz 
 • merytorycznych (uzyskanie zaliczeń, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych i seminaryjnych, przygotowanie i przedstawienie pracy „połówkowej” - "przypadku na żywo", zaliczenie pisemne wybranych analiz przypadków oraz pozytywna ocena pisemnej pracy dyplomowej i jej obrona).