Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7800 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXIX zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, inauguracja zajęć planowana jest na marzec 2017 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na edycję ​XXIX jest obecnie prowadzona.

Rekrutacja online.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym oraz letnim. Zapisy przyjmowane są w sposób ciągły.

Zajęcia w ramach edycji zimowej rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach edycji letniej rozpoczynają się w lutym danego roku, a kończą w styczniu następnego roku.

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej marketingu internetowego z uwzględnieniem zasad nowoczesnego zarządzania marketingowego, strategicznych obszarów e-biznesu, społecznych uwarunkowań marketingu internetowego oraz wykształcenie umiejętności formułowania strategii marketingu internetowego.

Więcej informacji.

korzyści:

​Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów (dyplom) w języku polskim i certyfikat angielskim.

partnerzy/patroni studiów:

​Studia Podyplomowe Marketing Internetowy w SGH są rekomendowane przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska.

kierownik programu:

dr Tymoteusz Doligalski
telefon: 601202429
e-mail: tdolig@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​mgr Piotr Maicki
telefon: 608667826
e-mail: 
pm43554@doktorant.sgh.waw.pl  

sekretariat studiów:

​Zakład Marketingu Wartości
Instytut Zarządzania Wartością
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 31/33
Dom Studenta Grosik, pokój 12
02-544 Warszawa

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

​W skład zakresu tematycznego Studiów Podyplomowych Marketingu Internetowego wchodzą następujące obszary:

 • Nowoczesne zarządzanie marketingowe
 • Istota marketingu internetowego
 • Strategiczne obszary e-biznesu
 • Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego
 • Seminarium dyplomowe

Nowoczesne zarządzanie marketingowe

Celem tego bloku tematycznego jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem marketingowych we współczesnej gospodarce. Poruszane zagadnienia przedstawiane są w kontekście tradycyjnych oraz internetowych przedsięwzięć (ok. 15% zajęć).

 • Nowe technologie a strategie marketingowe – dr Jacek Wójcik, Zakład Systemów Zarządzania SGH
 • Strategia błękitnego oceanu – dr Tymoteusz Doligalski, Zakład Systemów Zarządzania SGH
 • Zarządzanie marką w nowoczesnej gospodarce – prof. dr hab. Jacek Kall, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Strategiczna karta wyników w zarządzaniu firmą internetową – dr Remigiusz Orzechowski, Instytut Zarządzania Wartością SGH   

Istota marketingu internetowego  
  
Jest to najważniejszy blok tematyczny. Jego celem jest dostarczenie wiedzy na temat narzędzi marketingu internetowego oraz wyrobienie umiejętności formułowania strategii z tego zakresu (ok. 40% zajęć).

 • Strategie marketingu internetowego – dr Tymoteusz Doligalski, Zakład Systemów Zarządzania SGH
 • Strony internetowe jako narzędzie marketingu w Internecie – mgr Artur Maciorowski, konsultant ds. wdrożeń internetowych
 • Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie – mgr Anna Sakowicz, Starcom
 • Analiza działań promocyjnych w Internecie. Narzędzia i psychologiczne mechanizmy – dr Jacek Wójcik, Zakład Systemów Zarządzania SGH
 • Społeczności internetowe i ich wykorzystanie w marketingu – mgr Dawid Pacha, specjalista ds. mediów społecznościowych
 • e-Mail marketing – mgr Krzysztof Dębowski, SARE
 • Konkurowanie treścią w Internecie – Barbara Stawarz, Innovaweb
 • Kreatywność w marketingu internetowym – mgr Bartłomiej Wyszyński, Artegence
 • Performance Marketing – mgr Marcin Siekierski, ACR, Grupa K2
 • Praktyczne aspekty reklamy w wyszukiwarkach – mgr Mariusz Gąsiewski, Google Polska
 • Pozycjonowanie stron internetowych – mgr Bartosz Berliński, specjalista ds. promocji w wyszukiwarkach
 • Warsztaty z formułowania strategii marketingu internetowego – mgr Marcin Maj, OS3

Strategiczne obszary e-biznesu    

Celem tego bloku tematycznego jest przybliżenie najważniejszych aspektów e-biznesu mających wpływ na realizację strategii marketingu internetowego (ok. 20% zajęć).

 • Konkurowanie modelami biznesowymi w Internecie – Krzysztof Reński, Innovatika
 • Badania i projektowanie systemów interaktywnych zorientowanych na użytkownika (User Experience Design) – mgr Wiesław Kotecki, UseLab
 • Marketing z wykorzystaniem technologii mobilnych – mgr Artur Maciorowski, konsultant ds. wdrożeń internetowych
 • Marketing bezpośredni w Internecie z wykorzystaniem analitycznych metod badania profilu klienta (Business Intelligence) – dr Jerzy Surma, SGH
 • Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego

W ramach tego bloku tematycznego przekazywana jest wiedza dotycząca szeroko rozumianych uwarunkowań wywierających wpływ na działania firm w Internecie (ok. 15% zajęć).    

 • Globalizacja i nowe trendy w zachowaniach konsumentów – prof. dr hab. Bogdan Mróz, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji SGH
 • Prawne aspekty marketingu internetowego – mgr Roman Bieda, Radca Prawny, Maruta i Wspólnicy Spółka Jawna

Seminarium dyplomowe    

Cykl zajęć poświęconych pisaniu pracy dyplomowej, obejmujący również obrony i prezentacje prac dyplomowych przez studentów (ok. 10% zajęć).    

Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów.

wykładowcy:

​Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawiei innych wiodących uczelni w Polsce oraz praktycy wnoszący doświadczenia przedsiębiorstw z zakresu marketingu internetowego.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest około 30-35 słuchaczy.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunki uzyskania dyplomu potwierdzające ukończenie studiów:

 • systematyczne uczestnictwo w zajęciach, 
 • zaliczenie I semestru (sprawdzian lub praca projektowa)
 • przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom marketingu  nternetowego (praca przygotowywana pod kierunkiem promotora - wykładowcy),
 • obrona pracy dyplomowej,
 • prezentacja pracy dyplomowej,
 • spełnienie pozostałych, określonych przez kierownika studiów warunków.