Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: 3500 zł przy zapisie; 3000 zł do dnia 5.02.2018 r.).

Czesne obejmuje materiały dydaktyczne, a także koszt wydania certyfikatu audytora wewnętrznego oraz świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się się w październiku 2017 r.​

Edycja XXIX została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.).

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XXX edycję - od 4 maja i potrwa do wyczerpania limitu miejsc.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia w ramach studiów odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty (od  10:00 do 17:00 lub do 19:00 - jeśli zaplanowane jest seminarium) i niedziele (od 9:00 do 16:00).

Program studiów realizowany jest w trakcie 13 sesji, obejmujących 194 godziny zajęć dydaktycznych. Na zakończenie studiów słuchacz pisze i broni pracę dyplomową.

cel studiów:

​Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom kompleksowo potraktowanej problematyki systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji przygotowanie ich do roli menedżera jakości.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Opcjonalnie słuchacze mogą bezpłatnie uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania wydany przez SGH - Katedrę Zarządzania Jakością oraz akredytowaną instytucję certyfikującą BVCert, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z dodatkowego egzaminu.

kierownik programu:

​dr inż. Anna Zbierzchowska

sekretariat studiów:

​Marta Romanowska
e-mail: marta.romanowska@sgh.waw.pl
telefon: 732620330

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

​Zagadnienia merytoryczne określające program Studiów są podzielone na trzy zasadnicze bloki:

 • ogólny, poświęcony problematyce zarządzania w istotnych jego aspektach z wyłączeniem zarządzania jakością,
 • szczegółowy, ukierunkowany na jakość, sterowanie jakością, zapewnienie jakości, marketing jakości, logistykę jakości i inne problemy z tej dziedziny wiedzy i praktyki,
 • szczegółowy, poświęcony zasadom funkcjonowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.
program studiów:
 1. Jakość wyrobów i usług – 6 godzin
 2. Standaryzacja jakości w UE – 4 godziny
 3. Standardy w ocenie jakości wyrobów – 4 godziny
 4. TQM i nagrody jakości – 4 godziny
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w TQM – 8 godzin
 6. Narzędzia KAIZEN – 8 godzin
 7. Narzędzia i techniki w zarządzaniu jakością – 12 godzin
 8. Lean Management– 8 godzin
 9. Zmienność procesów – 4 godziny
 10. Statystyczne sterowanie procesami – 4 godziny
 11. Procesy systemowe i ich skuteczność – 4 godziny
 12. Procesowe podejście do zarządzania jakością – 8 godzin
 13. Podstawy statystycznej analizy jakości – 8 godzin
 14. Jakość systemów pomiarowych – 8 godzin
 15. Six Sigma – 24 godziny
 16. Zarządzanie jakością wg ISO 9001 oraz systemy branżowe – 10 godzin
 17. Praktyczne aspekty wdrażania ISO 9001 – 6 godzin
 18. Zarządzanie środowiskowe – 6 godzin
 19. Zarządzanie bhp oraz systemy zintegrowane – 8 godzin
 20. Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną – 2 godziny
 21. Audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania – 12 godzin
 22. HACCP, GLP, GMP oraz inne systemy zarządzania w sektorze spożywczym – 8 godzin
 23. Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania – 4 godziny
 24. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – 4 godzinarządzanie bezpieczeństwem informacji – 4 godzin
 25. Różnicowanie wyrobów przez jakość – 6 godzin
 26. Różnicowanie wyrobów przez opakowanie – 6 godzin
 27. Badania satysfakcji klienta – 8 godzin
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na studia przyjmowane są osoby z dyplomem licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Na XXX edycję studiów zostanie przyjętych 40 osób.

wymagane dokumenty: