Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach):

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja IV zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

termin zapisów na studia:
czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty i niedziele (co dwa tygodnie).

studia skierowane do:

​Podyplomowe Studia Menedżer Marketingu skierowane są do osób zatrudnionych w pionach marketingu na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli, lub osób aspirujących do takich stanowisk. Adresatami programu mogą być także osoby zatrudnione w innych pionach, ale faktycznie zaangażowane w podejmowanie decyzji marketingowych. Rozszerzenie kręgu adresatów wynika z wyraźnego trendu do interdyscyplinarności w procesach podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. W konsekwencji większość decyzji marketingowych podejmowanych jest poza działami marketingu. Aby przynosiły one pożądane skutki niezbędne jest aby decydenci legitymowali się odpowiednią wiedzą i kompetencjami.

cel studiów:

​Celem Podyplomowych Studiów Menedżer Marketingu jest podwyższenie kompetencji jego uczestników w zakresie zarządzania marketingowego. Dostarczają zatem wiedzy niezbędnej do podejmowania rynkowych decyzji, zarówno dotyczącej uwarunkowań tych decyzji, jak i strategii, które one realizują. Program przewiduje kształtowanie praktycznych umiejętności badania otoczenia organizacji, a także posługiwania się technikami marketingowymi i instrumentami marketingu. Uwzględnia zmiany dokonujące się w praktyce marketingu wynikające z upowszechnienia nowoczesnych technologii komunikowania.

WIĘCEJ O STUDIACH

korzyści:

​Zajęcia są prowadzone przez wykładowców SGH oraz praktyków.

kierownik programu:

​prof. dr hab. Jolanta Mazur

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

telefon: 228495084, 225649349, 225649350
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. Ekonomia menedżerska, 
 2. Zarządzanie marketingowe. Wprowadzenie, 
 3. Kulturowe uwarunkowania marketingu, 
 4. Prawne uwarunkowania marketingu, 
 5. Etyka w biznesie, 
 6. Negocjacje, 
 7. Zachowanie nabywców na rynku, 
 8. System informacji marketingowej, 
 9. Badania marketingowe:
  • Badania ilościowe,
  • Badania jakościowe,
  • Badania w Internecie, 
 10. Segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty/marki, 
 11. Instrumenty marketingu, 
 12. Marketing w Internecie,
 13. Innowacje w marketingu, 
 14. Wdrażanie programów marketingowych i kontrola marketingu, Zastosowania marketingu:
  • w relacjach B2B,
  • na rynkach usług,
 15. Plan marketingowy.

Łączenie 168 godz.

tryb naboru:

​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Uzyskanie pozytywnych ocen z:

 • egzaminu pisemnego po I semestrze studiów,
 • grupowego projektu planu marketingowego przygotowanego w formie raportu i jego prezentacji.