Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów 5800 zł (zakłady pracy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXVIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

​Edycja XXVII została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego  2016/2017.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję XXVIII jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty w godz. 9:50-17:20, niedziele w godz. 9:00-14:20.

cel studiów:

​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aspektami ekonomicznymi i prawnymi przedsięwzięć w dziedzinie kultury w warunkach gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Teresa M. Dudzik

sekretariat studiów:

​Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

telefon: 225649349, 228495084, 225649350
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Zarządzanie czasem
 2. Crowdfunding
 3. Ekonomika kultury
 4. Podstawy zarządzania
 5. Zarządzanie projektami
 6. Zarządzanie personelem
 7. Plan marketingowy
 8. Kreowanie wizerunku z wykorzystaniem internetu i mediów społecznościowych
 9. Sponsoring
 10. Kontakty z mediami
 11. Coaching dla menedżerów kultury
 12. Psychologia pracy zespołowej
 13. Wywierania wpływu
 14. Negocjacje
 15. Podstawy zarządzania finansami
 16. Źródła finansowania kultury. Fundusze UE
 17. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury
 18. Umowy handlowe
 19. Kontrakty menedżerskie
 20. Zamówienia publiczne
 21. Dyplomacja kulturalna
 22. Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji (siebie)
 23. Aspekty podatkowe wybranych form działalności gospodarczej
 24. Prawo autorskie
 25. Instytucje kultury w Polsce. Konkursy na stanowisko dyrektora

Dlaczego?

Ekonomika kultury – pozwoli dostosować powyższy kod do specyficznych zasobów kultury.
Marketing – opanujesz sztukę zdobywania klientów, identyfikowania ważnych partnerów w otoczeniu marketingowym, sporządzania dobrego planu marketingowego (plan marketingowy będzie podstawą zaliczenia przedmiotu).
Sponsoring – dowiesz się dlaczego powinien być traktowany nie tylko jako źródło pozyskiwania środków; powiemy też o pożytkach z koniecznej  społecznej odpowiedzialności biznesu a także blaskach i cieniach product placement’u.
Finanse przedsiębiorstwa – na finansach po prostu warto się znać lub przynajmniej umieć o nich rozmawiać ze specjalistami; biznesplan przestanie być tajemnicą a do jego tworzenia wykorzystany będzie plan marketingowy opracowany na zajęciach z marketingu.
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – poznasz te formy, które najlepiej sprawdzają się w sektorze kultury.
Podstawy prawne działalności w sferze kultury – określi ramy funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.
Zawieranie umów handlowych – wprawdzie zaufanie jest podstawą wszystkich relacji międzyludzkich ale dobrze jest je zabezpieczyć odpowiednią umową. Dowiesz się jak to robić.
Negocjacje – sprawdzisz swoje umiejętności w tej dziedzinie na zajęciach prowadzonych w formie warsztatów.
Prawo autorskie i prawa pokrewne – co to jest własność intelektualna i jak działać w ramach prawa.
Umiejętności menedżerskie – wywieranie wpływu na innych jest tylko jedną z wielu umiejętności menedżera ale nie trzeba chyba przekonywać, jak ważną.
Psychologia pracy zespołowej – poznasz opinię psychologa na temat pracy w zespole.
Zarządzanie projektami – menedżerowie kultury prezentować będą swoje projekty, podzielą się doświadczeniami w tej dziedzinie.

Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez wykładowców SGH oraz specjalistów - praktyków w dziedzinie kultury.

tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

REKRUTACJA ONLILNE

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego.