Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 4900 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach po 50 % wartości czesnego).

Czesne obejmuje koszty materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną.
 
Jeśli do wpłaty ma zostać wystawiona faktura VAT to prosimy o dopisanie takiej informacji na potwierdzeniu przelewu oraz podanie pełnych danych do faktury.

termin uruchomienia studiów:

Edycja VII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie października 2017 r.

Edycja VI została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na VII edycję studiów prowadzona będzie od 1 maja 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Przewidywany wymiar zajęć to 180 godzin w 12 sesjach dwudniowych (sobota i niedziela) po 8 godzin dziennie.

studia skierowane do:

​Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego.

cel studiów:

​Celem Podyplomowych Studiów Menedżerów Samorządu Terytorialnego jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz o metodach i technikach zarządzania nimi w warunkach dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych w globalizującym się świecie.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Grzegorz Maśloch
telefon: 604637825

sekretarz programu:

​mgr Wioletta Krasuska-Wojtkowska
telefon: 502085703
telefon: 225649302
e-mail: wioletta.krasuska-wojtkowska@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr Wioletta Krasuska-Wojtkowska

Dokumenty na studia przyjmowane są w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w pokoju 307, budynek M. (ul. Madalińskiego 6/8).

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Samorząd terytorialny w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej - 2 godz.
 2. Zarządzanie menedżerskie - 8 godz.
 3. Globalizacja gospodarki a rozwój lokalny i regionalny - 8 godz.
 4. Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej - 8 godz.
 5. Ekonomika gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - 8 godz.
 6. Zarządzanie strategiczne - instrumenty, realizacja , ocena - 12 godz.
 7. Zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego - 8 godz.
 8. Analiza kosztów i korzyści w gospodarce samorządu terytorialnego - 8 godz.
 9. Zarządzanie nieruchomościami - 8 godz.
 10. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Programowanie pomocy z Funduszy UE. - 8 godz. 
 11. Zarządzanie projektami współfinansowanymi funduszami UE - 20 godz. 
 12. Zarządzanie gospodarka komunalną - 8 godz.
 13. Źródła finansowania inwestycji samorządu terytorialnego - 8 godz.
 14. Rewitalizacja obszarów problemowych - 4 godz.
 15. Polityka społeczna. Zarządzanie usługami społecznymi. - 12 godz. 
 16.  Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym. Kierowanie czasem menedżera gminy. - 8 godz.
 17. Planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego - 6 godz.
 18. Prawo miejscowe - 12 godz.
 19. Prawo budżetowe i finansowe - 8 godz.
 20. Kategorie i podział zadań publicznych. Źródła finansowania zadań publicznych - 8 godz.
 21. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - 4 godz.

Łącznie program obejmuje 180 godzin.

wykładowcy:

​Zajęcia prowadzone głownie przez pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez Informatyczny System Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE​).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz obrona pracy dyplomowej.