Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.

Czesne obejmuje: koszt wydania świadectwa ukończenia Studiów w języku polskim, książki z dziedziny zarządzania, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw i „Kwartalnik KNoP”, segregator z kompletem folii prezentowanych na zajęciach, koszty imprezy końcowej.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Zapraszamy na stronę PS Menedżerów Zakupów

termin uruchomienia studiów:

Edycja XIV - zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (początek zajęć dydaktycznych: marzec 2017 r.).

Edycja XIII – w toku.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XIV edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane 2 razy w roku akademickim, w semestrze zimowym i letnim. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się odpowiednio w marcu (semestr letni) oraz w październiku (semestr zimowy) danego roku.

Program studiów obejmuje 164 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu - w soboty (w godz. 9:30-17:00 lub 10:00-17:30) i w niedziele (w godz. 8:00-15:00).

Terminarz zajęć dla XIV edycji (rok akademicki 2016/2017)

Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały w soboty (w godz. 9:30-17:00) i w niedziele (w godz. 8:00-15:00).

• Termin sesji informacyjno-integracyjnej: luty 2017 r.
• Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych: 11 marca 2017 r.
• Termin zakończenia zajęć dydaktycznych: 2 lipca 2017 r.
• Termin obron prac końcowych: listopad/grudzień 2017 r.
• Termin wręczenia świadectw: po zakończeniu procedury obron prac końcowych.

Terminy zajęć dydaktycznych XIV edycji studiów:

11-12.03.2017 r.
18-19.03.2017 r.
01-02.04.2017 r.
22-23.04.2017 r.
13-14.05.2017 r.
20-21.05.2017 r.
27-28.05.2017 r.
10-11.06.2017 r.
24-25.06.2017 r.
01-02.07.2017 r.

miejsce zajęć:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128, bud. C.

opis:

studia skierowane do:
 • ​Menedżerowie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.
 • Kadry zarządzające zakupami w instytucjach sektora publicznego.
 • Menedżerowie odpowiedzialni za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnący rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Analitycy, koordynatorzy, specjaliści w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy.
cel studiów:
 • ​Zapoznanie słuchaczy z rolą i ewolucją zakupów w przedsiębiorstwach, specyfiką procesów zakupowych, wpływem zakupów na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz rentowność i wartość firmy, miejscem i rolą zakupów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 • Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi decyzjami podejmowanymi przez menedżerów w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metodami i narzędziami wspomagającymi podejmowanie tych decyzji. 
 • Wskazanie powiązań pomiędzy zakupami a zarządzaniem strategicznym, finansami, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem operacjami, zarządzaniem kapitałem ludzkim czy technologiami informatycznymi w firmach oraz w ramach łańcuchów dostaw, jak również przedstawienie strategii zakupowych i strategii łańcuchów dostaw na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania. 
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o dobrych praktykach biznesowych w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez prezentacje przedstawicieli polskiej praktyki gospodarczej oraz analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie w Polsce i zagranicą.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
e-mail: krutki@sgh.waw.pl
telefon: 225649326
telefon: 225646840 (w trakcie trwania konsultacji w piątek w godz. 11:00-12:00)

sekretarz programu:

​dr Barbara Ocicka
e-mail: Barbara.Ocicka@sgh.waw.pl
telefon: 225649326

sekretariat studiów:

​Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów
al. Niepodległości 128, bud. C
02-554 Warszawa

telefon: 225649326
fax: 225646863

Zgłoszenia prosimy opatrywać dopiskiem: Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

 

 • Wprowadzenie do zarządzania zakupami w biznesie
 • Miejsce i ewolucja roli zakupów w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Proces zakupowy
 • Strategie zakupowe
 • Negocjacje w procesie wyboru dostawcy
 • Negocjacje z sieciami handlowymi
 • Negocjacje międzykulturowe
 • Wstępna i okresowa ocena dostawców
 • Zarządzanie dostawcami
 • Global Sourcing i Low Cost Countries w strategiach zakupów
 • Prawo Zamówień Publicznych a zakupy w sektorze instytucjonalno-państwowym
 • Narzędzia analityczne w zakupach
 • E-sourcing i elektroniczne rynki zakupowe
 • Zakupy w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle nowoczesnych koncepcji zarządzania
 • Działy zakupów i strategie rozwoju bazy dostawców w korporacjach międzynarodowych
 • Zarządzanie logistyczne i logistyka kontraktowa
 • Procesy prognozowania i planowania produkcji
 • Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Kluczowe kompetencje menedżerskie w zarządzaniu zmianami
 • Rachunkowość zarządcza oraz rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Grupy zakupowe
 • Prezentacje najlepszych praktyk biznesowych z dziedziny zakupów
 • Seminarium – analiza przypadków „na żywo” z dziedziny zakupów
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).
Obecnie trwa nabór słuchaczy XIV edycji studiów.
Początek zajęć dydaktycznych: 11 marca 2017 r.

Zgodnie z zaleceniami Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, preferowani są kandydaci z wykształceniem magisterskim, z udokumentowanym stażem pracy oraz z doświadczeniem w dziedzinie zakupów i/lub zarządzania łańcuchem dostaw.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wymogów:

 • formalnych (uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami w indeksie)
  oraz
 • merytorycznych (uzyskanie zaliczeń, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych i seminaryjnych, przygotowanie i przedstawienie pracy „połówkowej” - "przypadku na żywo", zaliczenie pisemne wybranych analiz przypadków oraz pozytywna ocena pisemnej pracy końcowej i jej obrona).