Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi w trybie naboru indywidualnego 6500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach (I rata: 3500, II rata: 3000 zł). 

 • Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów
 • Słuchacze otrzymują materiały do zajęć wraz z dodatkową literaturą
 • Sekretarz studiów służy pomocą w każdej sprawie organizacyjnej związanej ze studiami

Koszt edycji studiów dedykowanych dla pracowników danej organizacji ustalany jest indywidualnie.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXIII - z naboru indywidualnego zostanie uruchomiona w semestrze letnim 2016/2017, zajęcia rozpoczną się 25 marca 2017 r.

Edycja XXII - dedykowana pracownikom konkretnej organizacji została uruchomiona w semestrze zimowym 2016/2017 (22 października 2016 r.).​

Edycja XXI - z naboru indywidualnego została uruchomiona w semestrze zimowym 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się 15 października 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XXIII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia prowadzone są w soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu, w godz. 9:00-16:00.

Liczba słuchaczy: 35 osób.

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów:

 • W trybie naboru indywidualnego: w marcui październiku każdego roku. 
 • W trybie studiów przygotowanych na potrzeby konkretnej organizacji: w zależności od zainteresowania i ustaleń.

Terminy zajęć edycji XXIII

I semestr:

25.03.2017 r.
8.04.2017 r.
22.04.2017 r.
6.05.2017 r.
20.05.2017 r.
10.06.2017 r.
24.06.2017 r.

Terminy zajęć edycji XXI

I semestr:

15.10.2016 r.
5.11.2016 r.
19.11.2016 r.
10.12.2016 r.
11.12.2016 r.
17.12.2016 r.
14.01.2017 r.
28.01.2017 r.
4.02.2017 r.
5.02.2017 r.

II semestr:

18.02.2017 r.
4.03.2017 r.
18.03.2017 r.
25.03.2017 r.
8.04.2017 r.
22.04.2017 r.
6.05.2017 r.
20.05.2017 r.
10.06.2017 r.
24.06.2017 r.

opis:

​Studia realizowane są w dwóch wersjach:
(A) studia podyplomowe z naborem indywidualnym
(B) studia podyplomowe dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji

studia skierowane do:
 • ​W trybie zgłoszeń indywidualnych uczestnikami studiów są menedżerowie różnych szczebli, członkowie kadry rezerwowej na stanowiska kierownicze, członkowie „programów zarządzania talentami” i inne osoby zainteresowane rozwojem umiejętności menedżerskich.
 • Studia dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji są uruchamiane po ustaleniu zakresu współpracy (w tym terminu rozpoczęcia, uszczegółowienia programu, selekcji uczestników studiów) z zarządem konkretnej firmy lub organizacji sektora pozabiznesowego.
cel studiów:

​Celem Menedżerskich Studiów Podyplomowych jest rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji w tym w szczególności:

 • zdobycie współczesnej wiedzy o zarządzaniu; 
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania; 
 • rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań, w tym przewodzenia grupie w warunkach stresu i nieprzewidywalności, skutecznego motywowania i wykorzystywania potencjału zespołów; 
 • wzmocnienie kompetencji przywódczych oraz własnej odporności na stres;
 • inspirowanie myślenia i rozwiązywanie problemów decyzyjnych, z uwzględnieniem strategii i kultury firmy oraz interesów pracowników.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz

sekretarz programu:

Elżbieta Wąsowska
e-mail: ewasow@sgh.waw.pl
telefon: 604284987
telefax: 225649450 

sekretariat studiów:

​Instytut Kapitału Ludzkiego
al. Niepodległości 162
budynek główny, pokój 102
02-554 Warszawa 
 
telefax: 225649450

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

I. Współczesne uwarunkowania efektywności procesu zarządzania (40 godzin)

 • Nowa gospodarka. Nowe modele biznesowe
 • Strategia organizacji 
 • Kluczowe uwarunkowania współczesnego zarządzania
 • Zarządzanie wartością firmy i wartością klienta

II. Nowoczesne metody zarządzania (36 godzin)

 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie projektami
 • Ocena opłacalności projektów biznesowych

III. Kluczowe obszary funkcjonalne w zarządzaniu (40 godzin)

 • Prawne aspekty zatrudnienia
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje

IV. Kształtowanie umiejętności menedżerskich (52 godziny)

 • Development Center
 • Idea przywództwa
 • Budowanie zespołu.  Role kierownicze i ich wypełnianie
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem
 • Sztuka podejmowania decyzji.
 • Coaching.
 • Warsztaty komunikacyjne

V. Przygotowanie pracy projektowej, konsultacje z tym związane (12 godzin)

 • Seminarium dyplomowe
 • Prezentacja projektów

  Program studiów obejmuje ogółem 180 godzin zajęć dydaktycznych.
wykładowcy:

Zajęcia na Studiach prowadzą wybitni eksperci  z dziedziny nauk o zarządzaniu

 • prof. dr hab. Jakub Brdulak
 • prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
 • dr Marzena Fryczyńska
 • prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz
 • dr Hanna Kinowska
 • prof. dr hab. Rafał Mrówka
 • prof. dr hab. Piotr Płoszajski
 • prof. dr hab. Waldemar Rogowski
 • prof. dr hab. Tomasz Rostkowski
 • dr Łukasz Sienkiewicz
 • prof. dr hab. Michał Trocki
 • dr Paweł Warowny
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak
 • dr Agnieszka Wolińska-Skuzar
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • • dr hab. Paweł Wyrozębski
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​Większość w formie treningów, warsztatów, seminariów i konwersatoriów. Część zajęć realizowana jest w małych grupach, optymalnych dla przyjętych form zajęć. 

warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem zaliczenia Menedżerskich Studiów Podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie pracy projektowej. Praca składa się z następujących elementów:

 • wprowadzenie teoretyczne,
 • opis projektu,
 • prezentacja multimedialna projektu.

Projekty opracowane mogą być indywidualnie lub maksymalnie w zespołach trzyosobowych. Projekty powinny być przygotowane we współpracy z pracownikami naukowo – dydaktycznymi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (doktorzy lub profesorowie) oraz przedstawicielami wyższej kadry kierowniczej danej firmy.
Ostatecznym celem sporządzenia pracy projektowej jest przygotowanie słuchaczy do opracowania i wdrożenia konkretnego projektu w organizacji.
W trybie naboru indywidualnego dopuszcza się przygotowanie tradycyjnej pracy dyplomowej.