Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Podyplomowe Studia „Administracji i zarządzania” przygotowują do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji:

  1. szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego;
  2. prywatnych i państwowych przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych;
  3. wszystkich pozostałych podmiotów, w których funkcjonują jednostki zarządzające i obsługujące.

W przypadku administracji publicznej studia przygotowują dodatkowo do sprawdzianu w ramach organizowanego corocznie postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego.


 

informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
tel. (22) 564 93 49
e-mail: karolina.nivette​@sgh.waw.pl

STRONA PROGRAMU​​