Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata wynosi 7800 zł.
W przypadku płatności ratalnej I rata wynosi 4500 zł, II rata 3300 zł - płatne z góry przed rozpoczęciem danego semestru).

Czesne obejmuje również koszty wydruku materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia, a także koszt wydania certyfikatu ukończenia studiów.

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Kolejna, VII edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na VII edycję studiów prowadzona będzie do 7 października 2016 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia będą odbywały się w sesjach co około 2 tygodnie, w piątki w godz. ok. 14:00-19:00 i soboty w godz. ok. 8:00-15:00.

opis:

​Obecny kryzys na rynkach finansowych powinien zakończyć się wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Jednym z nich powinno być stwierdzenie konieczności zwiększenia poziomu wiedzy przez osoby interesujące się rynkami finansowymi oraz wśród pracowników instytucji finansowych, takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe.

cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie uczestników do inwestowania własnych środków w instrumenty finansowe oraz profesjonalnego wykonywania zawodu w instytucjach, takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​Partnerem merytorycznym V edycji Akademii Profesjonalnego Inwestowania jest:
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pierwsze publiczne TFI w Polsce, oferujące fundusze inwestycyjne głównie dla zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów.

kierownik programu:

​dr hab. Agata Adamska

sekretarz programu:

​Ilona Jastrzębska
telefon: 503111551
e-mail: ijastrz@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Instytut Rynków i Konkurencji
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 119

e-mail: kzfp@sgh.waw.pl, ijastrz@sgh.waw.pl

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:


język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

W I semestrze uczestnicy studiów będą zdobywać głównie wiedzę teoretyczną, będącą fundamentem do zajęć praktycznych w semestrze II.
W semestrze II uczestnicy studiów poznają techniki inwestycyjne i będą (w kilkuosobowych grupach) prowadzić symulacyjne portfele inwestycyjne.

program studiów:

​Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć.

Blok I (semestr I): Podstawy inwestowania (34 godziny)

 1. Historia rynków finansowych - wykład
 2. Makroekonomia w praktyce - wykład
 3. Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych - wykład
 4. Prawo rynku kapitałowego - wykład
 5. Podatki od dochodów kapitałowych - wykład

Blok II (semestr I): Metody analizy inwestycji finansowych (44 godziny)

 1. Matematyka w inwestycjach - warsztaty
 2. Analiza portfelowa - warsztaty
 3. Analiza finansowa spółki a systemy wczesnego ostrzegania - wykład
 4. Analiza techniczna - wykład/warsztaty
 5. Wycena spółek giełdowych - wykład/warsztaty
 6. Seminarium (2 godziny)

Blok III (semestr II): Instrumenty finansowe (46 godzin)

 1. Akcje - wykład/warsztaty
 2. Instrumenty dłużne - wykład
 3. Pochodne instrumenty finansowe - wykład/warsztaty
 4. Waluty - wykład
 5. Towary masowe - wykład
 6. Nieruchomości - wykład
 7. Fundusze inwestycyjne, private equity, venture capital - wykład

Blok IV (semestr II): Decyzje inwestycyjne (30 godzin)

 1. Finanse behawioralne - wykład
 2. Inwestowanie etyczne (SRI) - wykład
 3. Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych - wykład
 4. Zarządzanie portfelem – gra symulacyjna - warsztaty
 5. Seminarium (4 godziny)
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Warunkami zakwalifikowania się na studia będą:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • złożenie niezbędnych dokumentów,
 • uiszczenie opłaty za studia.
wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Przewiduje się następujące warunki zaliczenia studiów:

 • uzyskanie zaliczeń z przedmiotów,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Planowana liczba uczestników Studiów wynosi 25-40 osób.