Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł - wpłata jednorazowa.

W przypadku płatności ratalnej opłata wynosi 6700 zł – I rata 3700 zł, II rata 3000 zł, raty płatne przed rozpoczęciem semestru.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych oraz koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Firma opłacająca studia swoich pracowników uiszcza całą kwotę jednorazowo.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).  

 

termin uruchomienia studiów:

Edycja IX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.​

Edycja VIII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczęły się 19 listopada 2016 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na IX edycję studiów - od maja 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym.

Przewidywany termin uruchomienia VIII edycji - październik/listopad 2016 r. – uruchomienie kolejnej edycji studiów uzależnione jest od ilości zgłoszeń.

Zajęcia w ramach studiów odbywać się będą co dwa, trzy tygodnie (zjazdy dwudniowe) w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 15:30, w budynku głównym SGH.

studia skierowane do:

​Studia skierowane są dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym jego asekuracji.
A są to: dyrektorzy finansowi i dyrektorzy handlowi, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ubezpieczenia, korporacyjni doradcy finansowi, pracownicy zakładów ubezpieczeń i firm brokerskich oraz innych firm pośrednictwa finansowego oraz kancelarii prawnych zajmujących się odszkodowaniami z tytułu ubezpieczeń.

Wartość dla uczestników: Unikalny zintegrowany przekaz wiedzy teoretycznej i praktycznej przez wybitnych praktyków i naukowców, wspierany specjalnie wydaną książką pt. Ubezpieczenia non – life, wyd. CeDeWu 2010 r., napisaną przez grono wykładowców tych studiów pod red. Ewy Wierzbickiej.

cel studiów:

​Podstawowymi celami studiów są:

 • wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie identyfikacji ryzyka oraz oceny i sposobów ograniczania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa;
 • przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej produktów finansowych, szczególnie ubezpieczeniowych;
 • wykorzystanie ich w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

Współpracujemy z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Biurem Rzecznika Finansowego.

kierownik programu:

​dr Ewa Wierzbicka 
Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością
e-mail: ewierz1@sgh.waw.pl
telefon kom.: 509040792

sekretarz programu:

​Krystyna Doskocz
e-mail: kdosko@sgh.waw.pl
telefon kom.: 608321852

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Ramowy program studiów obejmuje 160 godzin zajęć podzielonych na następujące bloki tematyczne:

I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i ryzyko działalności przedsiębiorstwa, 36 godz.

 • Rodzaje ryzyka przedsiębiorstwa i metody zarządzania ryzykiem, ekspozycja przedsiębiorstwa na ryzyko; wykład
 • Instrumenty finansowe działalności przedsiębiorstw; wykład
 • Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych; wykład
 • Systemy wczesnego ostrzegania; wykład

II. Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów ubezpieczeniowych; 100 godz.

 • Prawo ubezpieczeniowe; wykład
 • Ubezpieczenia majątkowe, ogniowe, BI, Cargo, ubezpieczenie maszyn; wykład
 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC ubezpieczenia flotowe, likwidacja szkód; wykład
 • Ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenie wierzytelności handlowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie faktoringu, leasingu, ubezpieczenie kredytu bankowego, gwarancje ubezpieczeniowe; wykład
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dobrowolne i obowiązkowe, odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa; wykład + warsztaty

III. Gospodarka finansowa - zakłady ubezpieczeń, 8 godz.

 • Ryzyko zakładu ubezpieczeń, wykład 
 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; wykład 
 • Reasekuracja, formy i rodzaje umów reasekuracyjnych; wykład

IV. Ubezpieczenia osobowe, 12 godz.

 • Ubezpieczenia pracownicze; wykład
 • Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne; wykład
 • Ubezpieczenia chorobowe; wykład

V. Seminarium dyplomowe, 4 godz.

Razem 160 godzin.

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz pracownicy innych uczelni a także doradcy finansowi i praktycy z sektora ubezpieczeniowego.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Przewidywana ilość słuchaczy 15-20 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.