Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł.

Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata (4000 zł) płatna podczas składania dokumentów, druga rata (3000 zł) płatna do 31 stycznia dla edycji jesiennej i do 30 czerwca dla edycji wiosennej. 

:: Nr rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XI zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w marcu 2017 r.

Edycja X została uruchomiona 15 października 2016 r.

Edycja IX została uruchomiona 27 lutego 2016 r.

Edycja VIII została uruchomiona 17 października 2015 r., a zakończy się  19 listopada 2016 r. 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na edycję XII rozpocznie się 24 sierpnia 2017 r.

Rekrutacja na edycję XI została zakończona. Zajęcia rozpoczną się 4 marca 2017 r.

Rekrutacja na studia odbywa się poprzez Informatyczny System Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​ajęcia odbywają się w soboty i niedziele, na ogół co 2 tygodnie, z podziałem na dwa semestry, w godzinach 9:30-16:30. 

Łączna liczba godzin – 176.

Liczba uczestników – 35 osób. 

Warsztaty odbywają się z podziałem na 2 grupy.

Terminy zjazdów w I semestrze XI edycji:

04 i 05 marca 2017 r.
18 i 19 marca 2017 r.
1 i 2 kwietnia 2017 r.
22 i 23 kwietnia 2017 r.
13 i 14 maja 2017 r.
27 i 28 maja 2017 r.
10 i 11 czerwca 2017 r.

Terminy zjazdów w I semestrze X edycji:

15 i 16 października 2016 r
5 i 6 listopada 2016 r.
19 i 20 listopada 2016 r.
3 i 4  grudnia 2016 r.
10 i 11 grudnia 2016 r.
14 i 15 stycznia 2017 r.
28 i 29 stycznia 2017 r.

Terminy zjazdów w II semestrze X edycji:

4 i 5  oraz 9 i 10 marca 2017 r. (I grupa)
18 i 19 oraz 25 i 26 marca 2017 r. (II grupa)
8 i 9 kwietnia 2017 r.
22 i 23 kwietnia 2017 r.

opis:

​Instytut Informatyki  i Gospodarki Cyfrowej przy Kolegium Analiz Ekonomicznych zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe, których celem jest dostarczenie solidnych podstaw w dziedzinie analizy biznesowej oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich niezbędnych w pracy analityka biznesowego.

studia skierowane do:
 • specjalistów działów IT odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe, 
 • specjalistów działów biznesowych odpowiedzialnych za wdrożenia rozwiązań informatycznych i projekty innowacyjne,
 • specjalistów ds. analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych w firmach IT,
 • kierowników projektów wdrożeniowych,
 • kierowników działów IT,
 • konsultantów do spraw wdrożeń rozwiązań informatycznych.
cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie solidnych podstaw w dziedzinie analizy biznesowej oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich niezbędnych w pracy analityka biznesowego.

STRONA PROGRAMU

korzyści:
 • rozumienie istoty projektów innowacyjnych, cyklu tworzenia rozwiązań informatycznych i zarządzania zmianą,
 • umiejętność identyfikowania i opisywania procesów i wymagań biznesowych pod kątem racjonalności rozwiązań informatycznych,
 • umiejętność bycia rzecznikiem potrzeb biznesu w relacji ze sferą IT poprzez umiejętność posługiwania się językami obu tych sfer oraz narzędziami analizy biznesowej,
 • znajomość zasad pracy zespołowej i mechanizmów tworzenia dobrych relacji w grupie,
 • umiejętność bycia partnerem dla kierownictwa firmy w zakresie projektów innowacyjnych.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGH w zakresie analizy biznesowej.

kierownik programu:

​dr Przemysław Polak

sekretarz programu:

​mgr Danuta Polak
telefon: 603191175
e-mail: dpolak@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 229

program realizuje:
KAE - Kolegium Analiz Ekonomicznych
język wykładowy:
polski
program studiów:

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni SGH i praktycy w następującym zakresie:

 • Role analityka biznesowego
 • Procesy biznesowe – zarządzanie procesowe, modelowanie procesów z wykorzystaniem BPMN
 • Metodyki projektowe - metodyka PRINCE2 - warsztaty
 • Język UML – opis procesów i wymagań użytkowych - warsztaty
 • Studium przypadku – z użyciem języka UML
 • Architektury systemów IT
 • ITIL – zasady i stosowanie
 • Inżynieria oprogramowania - proces wytwórczy
 • Zarządzanie testami
 • Analiza i wybór rozwiązań informatycznych
 • Umiejętności miękkie analityka biznesowego – warsztaty

Program zajęć "Metodyki projektowe – metodyka PRINCE2"  jest zgodny z wymaganiami do egzaminu na międzynarodowy certyfikat, do którego można przystąpić dodatkowo. Cena egzaminu i certyfikatu  PRINCE2 Foundation wynosi 800 zł. 

tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP). Po otrzymaniu informacji zwrotnej o rejestracji wymagany komplet dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny podany w systemie ISSP z dopiskiem: Przemysław Polak, Madalińskiego 6/8 pok. 239.

Wymagania wobec kandydatów:

 • ​ukończenie studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie),
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie rozumienia literatury zawodowej,
 • ogólna orientacja w zakresie zastosowań informatyki.

Nie jest wymagana zaawansowana wiedza informatyczna ani ekonomiczna.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 1. ​​​​Zaliczenie zajęć praktycznych (warsztatów, ćwiczeń) poprzez uczestnictwo w 70% tych zajęć,
 2. Zdanie egzaminu z części teoretycznej,
 3. Napisanie pracy dyplomowej – studium przypadku.