Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7200 PLN (wpłata jednorazowa). Możliwa jest także płatność w dwóch ratach (po 3600 PLN każda). W przypadku płatności w ratach sprecyzować numer raty (I/II rata).

Opłata za studia (całość lub pierwsza rata) powinna zostać uiszczona przy zapisie. W przypadku płatności w ratach druga rata powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 31.01.2017 r.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów oraz certyfikatu w zakresie uczestnictwa w kursie komputerowym z SPSS.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r., a zakończą w czerwcu 2017 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na XII edycję jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym lub letnim ( w zależności od liczby słuchaczy).

Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku lub w lutym/marcu danego roku i kończą w styczniu następnego roku.

studia skierowane do:

​Studia skierowane są do aktualnych i potencjalnych pracowników działów marketingu i analiz oraz kadry menedżerskiej średniego szczebla.

cel studiów:

​Celem studiów jest nauczenie słuchaczy ilościowych i jakościowych metod wykorzystywanych w analizach marketingowych na różnych szczeblach zarządzania firmą, kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania analiz i badań marketingowych prowadzonych przedsiębiorstwach i organizacjach.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Jan Pindakiewicz
telefon: 603642578

sekretariat studiów:

​Zakład Wartości Klienta
ul. Rakowiecka 24
budynek A, pokój 308, 309 oraz 312
02-521 Warszawa

telefon: 225649305
fax: 225649305

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr Grażyna Rybarska
e-mail: grybar@sgh.waw.pl
telefon: 516262424

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  1. Globalizacja i nowe trendy w zachowaniach konsumentów
  2. Nowoczesny marketing – pojęcie i proces
  3. Systemy informacji wspomagające decyzje marketingowe
  4. Analizy wykorzystywane w strategicznym zarządzaniu i planowaniu marketingowym
  5. Analizy klientów
  6. Analizy narzędzi marketingu
  7. Metody ilościowe w analizach marketingowych (m.in. analizy dyskryminacji, regresji logistycznej, czynnikowej, detekcji, interakcji, skupień, onjoint ,wariancji)
  8. Metody jakościowe w marketingu
  9. Analizy skuteczności i efektywności marketingu

Program studiów obejmuje łącznie 172 godziny zajęć dydaktycznych (wykłady. warsztaty i ćwiczenia).

wykładowcy:

​Wykłady akademickie są prowadzone przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczonych praktyków.

tryb naboru:

​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Limit miejsc dla edycji: 30 miejsc (ilość stanowisk komputerowych w laboratorium).

Warunkiem dodatkowym dla kandydatów na studiach jest znajomość podstaw marketingu oraz podstaw statystyki.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem zaliczenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego w formie testowej oraz przygotowanie pracy dyplomowej dotyczącej wybranej przez studentów tematyki objętej programem.