Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej wraz  umiejętnościami praktycznego jej zastosowania w zakresie szeroko rozumianych metod, modeli, technik  analiz statystycznych oraz analiz  „data mining” w stopniu  niezbędnym do współczesnych  zastosowań  biznesowych. W związku z szybkim upowszechnieniem się metod i technik obliczeniowych, w obszarze biznesu pojawiła się nowa profesja – analityka statystycznego, szerzej analityka określanego mianem „data scientists”   i wzrasta na nią zapotrzebowanie. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, na analityka statystycznego posługującego się nowoczesnymi metodami analiz statystycznych i data miningowych, został uruchomiony i jest sukcesywnie realizowany  oraz na bieżąco udoskonalany program naszych studiów.

Istotnym atutem studiów jest fakt, że patronat nad nim objął SAS Institute Polska, co gwarantuje korzystanie z najnowszych technologii. Obecnie SAS należy do grona dziesięciu największych producentów oprogramowania na świecie. Jest dostawcą nowych wiodących rozwiązań biznesowych i informatycznych.

partnerzy/patroni studiów:

​Pod patronatem SAS Institute Polskaczesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł (w przypadku osób fizycznych istnieje możliwość wpłaty w 2 ratach: I rata - 5000 zł oraz II rata – 3000 zł, płatne z góry przed rozpoczęciem danego semestru).

Czesne obejmuje również koszty wydruku materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia, a także koszt wydania świadectw ukończenia studiów.

:: Numer rachunku dla edycji XIV ::

57 1240 6960 5005 0605 0518 0014
w tytule wpłaty prosimy podać: nazwisko i imię oraz dopisek 500-06-0518
(I rata płatna do 30 września 2014 r., druga płatna do 31 stycznia 2015 r.)

:: Numer rachunku dla edycji XIII ::

59 1240 6960 5005 0605 0568 0013
w tytule wpłaty prosimy podać: nazwisko i imię oraz dopisek 500-06-0568
(I rata płatna do 31 stycznia 2014 r., druga płatna do 30 sierpnia 2014 r.)

:: Numer rachunku dla edycji XII ::

38 1240 6960 5005 0605 0567 0012
w tytule wpłaty prosimy podać: nazwisko i imię oraz dopisek 500-06-0567
(I rata płatna do 30 września 2013 r., druga płatna do 31 stycznia 2014 r.)

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XIV studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015, zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r.

Edycja XIII - w toku, została uruchomiona w lutym 2014 r.

termin zapisów na studia:

​Zgłoszenia na XIV edycję studiów przyjmowane są od kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r.

czas realizacji:
studia dwu-semestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze letnim i zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w lutym lub październiku danego roku, a kończą w styczniu lub wrześniu roku następnego.

Zajęcia odbywają się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w trybie sobotnio-niedzielnych sesji co 2 tygodnie (przewiduje się około 6-7 zjazdów w jednym semestrze).

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Na program studiów składają się poniższe przedmioty:

 1. Dane statystyczne – przygotowanie na użytek analiz statystycznych (15 godzin – laboratorium komputerowe ); 
 2. Analiza struktury – opis statystyczny (10 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 3. Wnioskowanie statystyczne (20 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 4. Analiza współzależności – korelacja i regresja (20 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 5. Regresja logistyczna (12 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 6. 6. Analiza zmiennych jakościowych i ukrytych/ lub Barki danych i metody imputacji  (8 godzin - wykład plus laboratorium komputerowe); 
 7. Wielowymiarowa analiza statystyczna (25 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 8. Analiza szeregów czasowych (15 godzin –wykład plus laboratorium komputerowe ); 
 9. Analiza historii zdarzeń (10 godzin, wykład plus laboratorium komputerowe); 
 10. Data Mining (25 godzin, wykład plus laboratorium komputerowe ); 
 11. Warsztaty zastosowań biznesowych - studia przypadków (12 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe ); 
 12. Seminarium dyplomowe (8 godzin).

  Zajęcia z wykorzystaniem programu SAS – laboratoria komputerowe stanowią około 60% ogólnej liczby zajęć.

  Program studiów obejmuje łącznie 182 godziny dydaktyczne w formie wykładów, seminarium i laboratorium komputerowego.

  Zajęcia z wykorzystaniem programu SAS – laboratoria komputerowe stanowią ok. 60% ogólnej liczby zajęć dydaktycznych.

  Integralną część studiów stanowią zajęcia ćwiczeniowe oraz warsztaty zastosowań biznesowych - studia przypadków w sześciu obszarach, w ramach których słuchacze mają możliwość samodzielnego wykorzystania przedstawionych metod w problemach biznesowych pod okiem doświadczonych, z wieloletnią praktyką w biznesie badaczy.
wykładowcy:

​Zajęcia (wykłady, seminaria, zajęcia laboratoryjne, warsztaty z zastosowań praktycznych) prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, pracowników naukowo-dydaktycznych z innych Kolegiów SGH, pracowników SAS Institute –Polska oraz zaproszonych wykładowców z innych wyższych uczelni i firm biznesowych.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem, jeżeli są nadal wolne miejsca).

Na każdą edycję przyjmowane są 24 osoby, stosownie do liczby zgłoszeń.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie 12 bloków zajęć składających się na program studiów oraz napisanie i obrona pracy końcowej, która zwiera przykłady aplikacji wybranych metod analitycznych będących w programie studiów.

kierownik programu:

​prof. dr hab. Ewa Frątczak
e-mail: ewaf@sgh.waw.pl
telefon: 512283787

sekretarz programu:

​mgr Adam Korczyński
e-mail: adam.korczynski@doktorant.sgh.waw.pl
telefon: 512283787

dr Aneta Ptak-Chmielewska
e-mail: aptak@sgh.waw.pl
telefon: 501712371

sekretariat studiów:

​Dokumenty zgłoszeniowe można składać w budynku M  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 6/8:

 • w pokoju 220 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania pod numerem telefonu – 225649273, 502514430, 512283787) lub wysyłać listem poleconym na adres:

  Studia Podyplomowe Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  ul. Madalińskiego 6/8
  02-513 Warszawa

  z dopiskiem:  pok. 220 M, Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, ISiD, KAE
program realizuje:
KAE - Kolegium Analiz Ekonomicznych
dodatkowe informacje:

​Organizatorzy Studiów Podyplomowych Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie wspierają wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy przez Urzędy Pracy. Nasze doświadczenie uczy, że Urzędy Pracy chętnie finansują koszty uczestnictwa w rocznych studiach podyplomowych.
Szczegółowe informacje na temat procedur aplikacyjnych (wymagane dokumenty) oraz dostępnych środków znajdują się na stronach internetowych Urzędów Pracy.
Osoby chcące skorzystać z oferty dofinansowania studiów podyplomowych powinny skontaktować się z właściwymi dla swojego miejsca zamieszkania Powiatowymi Urzędami Pracy.