Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 9000 zł (istnieje możliwość wpłaty w 2 ratach: I rata – 5000 zł oraz II rata – 4000 zł, płatne z góry przed rozpoczęciem danego semestru).

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).  

termin uruchomienia studiów:

Edycja XVIII studiów zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się 25 lutego 2017 r.

Edycja XVII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję XVIII została zakończona.

REKRUTACJA ONLINE

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej wraz umiejętnościami praktycznego jej zastosowania w zakresie szeroko rozumianych metod, modeli, technik analiz statystycznych oraz analiz „data mining” w stopniu niezbędnym do współczesnych zastosowań biznesowych. W związku z szybkim upowszechnieniem się metod i technik obliczeniowych, w obszarze biznesu pojawiła się nowa profesja – analityka statystycznego, szerzej analityka określanego mianem „data scientist” i wzrasta na nią zapotrzebowanie. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, na analityka statystycznego posługującego się nowoczesnymi metodami analiz statystycznych i data miningowych, został uruchomiony i jest sukcesywnie realizowany oraz na bieżąco udoskonalany program naszych studiów podyplomowych „Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie”.

​Ukończenie podyplomowych studiów Analizy statystyczne i data mining w biznesie stanowi gwarancję zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku analityka statystycznego z Systemem SAS. Z uwagi na upowszechnienie się metod i technik obliczeniowych jest to profesja, na którą wrasta i będzie wzrastać w przyszłości zapotrzebowanie na rynku pracy. Harvard Business Review (October 2012) w artykule: Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century podkreśla znaczenie i siłę analityki w biznesie we współczesnym świecie. Nasze studia starają się sprostać oczekiwaniom takiej analityki i oferują bardzo nowoczesny program, który odpowiada na wyzwania współczesnej i przyszłej analityki i biznesie.

​Istotnym atutem studiów jest fakt, że patronat nad nim objął SAS Institute Polska, co gwarantuje korzystanie z najnowszych technologii. Obecnie SAS należy do grona dziesięciu największych producentów oprogramowania na świecie. Jest dostawcą nowych wiodących rozwiązań biznesowych i informatycznych. Studenci korzystają z oprogramowania SAS Institute w czasie zajęć. Ponadto każdy student otrzymuje w ramach licencji SAS Institute dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie możliwość instalacji oprogramowania SAS na własnym komputerze na okres trwania studiów, to jest 12 miesięcy. Począwszy od XIV Edycji naszych studiów, studenci którzy w przewidzianym planie studiów ukończą je (okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia) i obronią pracę końcową z oceną co najmniej dobry plus (4,5) otrzymają świadectwo ukończenia studiów i dodatkowo Certyfikat „Analityk Statystyczny z Systemem SAS – Poziom podstawowy”.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​PERSPEKTYWY ZAWODOWE
​W dzisiejszym świecie dane w coraz większym stopniu wspierają procesy biznesowe. We wszelkiego rodzaju branżach, poczynając od marketingu po bankowość, ubezpieczania, telekomunikację, energetykę i branżę retail jest potrzeba analizy coraz większych zbiorów danych. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na osoby o wysokich umiejętnościach analitycznych, które są w stanie czerpać z danych informacje mające istotne znaczenie dla biznesu. Absolwent studiów podyplomowych Analizy statystyczne i data minig w biznesie posiada wiedzę o podstawowych i zaawansowanych metodach statystycznych oraz umiejętność jej zastosowania do rozwiązywania problemów biznesowych. Są to kompetencje otwierające możliwość pracy na stanowisku analityka w banku, firmie konsultingowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, handlowej, a także w instytucji nadzorczej oraz administracji publicznej. Studia te mogą także stanowić wsparcie dla pracowników naukowych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i warsztat analityczny z zakresu podstawowych i zaawansowanych analiz statystycznych, programowania i technik analiz data mining.

KORZYŚCI DLA STUDENTA
​Studia podyplomowe Analizy statystyczne i data mining w biznesie umożliwiają zapoznanie się z podstawowymi jak i zaawansowanymi metodami analiz statystycznych i data minigowych. Słuchacze mają możliwość zapoznania się zarówno z teoretycznymi podstawami tych metod jak i z ich zastosowaniami. Studia przewidują blok warsztatów w formie case studies, które prowadzone są przez praktyków biznesowych, podczas których słuchacze zapoznają się z rozwiązaniami stosowanymi wobec rzeczywistych problemów biznesowych. W ramach warsztatów prezentowane są przykłady zastosowań metod statystycznych i data miningowych w obszarze analizy sieci społecznych, zarządzania relacjami z klientami (CRM) a także scoringu kredytowym. Istotnym atutem uczestnictwa w Studiach jest możliwość zapoznania się z systemem SAS, który jest obecnie wiodącym oprogramowaniem analitycznym na świecie. W ramach Studiów słuchacze zapoznają się zarówno z podstawami programowania w SAS Base jak i z narzędziami wspieranymi interfejsem takimi jak SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner, oraz narzędziami z obszaru SAS Forecasting.

Studenci, którzy w ramach bloku zajęć SAS Visual Analytics zaliczą  warsztaty  o tematyce: BIG DATA – narzędzia, analizy, wizualizacje. Eksploracja danych i budowa raportów z wykorzystaniem SAS Visual Analytics – otrzymają CERTYFIKAT „Analizy biznesowe ze wspomaganiem SAS Visual Analytics – poziom podstawowy”.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY
​We współczesnym świecie istotnym czynnikiem sukcesu biznesowego jest umiejętność sprawnego przetwarzania i analizy danych oraz przekształcania zawartej w nich informacji w wartość dla firmy. Dobrze wykształcony analityk kreuje duże przychody dla firmy. Absolwenci studiów podyplomowych Analizy Statystyczne i Data Minig w Biznesie posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby pracować na stanowisku analityka. Studia dostarczają słuchaczom zarówno podstaw teoretycznych metod statystycznych i data miningowych jak i spojrzenia na to w jaki sposób mogą być one wykorzystane do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych. Absolwenci Studiów posiadają ponadto umiejętności techniczne związane z pracą z systemem SAS i jego wybranymi produktami adresowanymi do analityki biznesowej. Jest to zestaw kompetencji, który sprawia, że absolwenci Studiów są gotowi do podejmowania problemów biznesowych oraz ich kreatywnego i wydajnego rozwiązywania, które przekłada się na wymierne efekty dla firmy.

partnerzy/patroni studiów:

​Pod patronatem SAS Institute Polska

 

Studia podyplomowe Analizy statystyczne i data mining w biznesie objęte są patronatem SAS Institute Polska. Obecnie SAS należy do grona dziesięciu największych producentów oprogramowania na świecie. Jest dostawcą nowych wiodących rozwiązań biznesowych i informatycznych.

„Rozwiązania SAS potrafią zaspokoić rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wydobycia, porządkowania i analizowania danych w ramach całej organizacji, a także przetworzenia ich w kompletną wiedzę umożliwiającą kadrze kierowniczej trafną ocenę sytuacji i sprawne zarządzanie. Oprogramowanie SAS wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych w takich obszarach jak: strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z klientem, wsparcie sprzedaży, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie nadużyć i wiele innych.”
SAS Institute Polska

Najnowsze rozwiązania SAS takie jak SAS® High-Performance Analytics, SAS® Visual Analytics, SAS® Visual Statistics, SAS Solutions for Hadoop pozwalają na efektywne składowanie oraz przetwarzanie wielkich zbiorów danych (Big Data Analytics).

kierownik programu:

​prof. dr hab. Ewa Frątczak
e-mail: ewa.fratczak@sgh.waw.pl
telefon: 502514430

sekretarz programu:

dr Wioletta Grzenda
e-mail: wioletta.grzenda@sgh.waw.pl
telefon: 22564927387

sekretariat studiów:

​Dokumenty zgłoszeniowe można składać w budynku M  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 6/8:

 • w pokoju 220 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania pod numerem telefonu – 225649273, 502514430, 512283787) lub wysyłać listem poleconym na adres:

  Studia Podyplomowe Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  ul. Madalińskiego 6/8
  02-513 Warszawa

  z dopiskiem:  pok. 220 M, Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, ISiD, KAE
dodatkowe informacje:

​Organizatorzy Studiów Podyplomowych Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie wspierają wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy przez Urzędy Pracy. Nasze doświadczenie uczy, że Urzędy Pracy chętnie finansują koszty uczestnictwa w rocznych studiach podyplomowych.
Szczegółowe informacje na temat procedur aplikacyjnych (wymagane dokumenty) oraz dostępnych środków znajdują się na stronach internetowych Urzędów Pracy.
Osoby chcące skorzystać z oferty dofinansowania studiów podyplomowych powinny skontaktować się z właściwymi dla swojego miejsca zamieszkania Powiatowymi Urzędami Pracy.

program studiów:

​Na program studiów składają się poniższe przedmioty:

 1. Dane statystyczne – przygotowanie na użytek analiz statystycznych (15 godzin – laboratorium komputerowe ); 
 2. Analiza struktury – opis statystyczny (10 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 3. Wnioskowanie statystyczne (20 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 4. Analiza współzależności – korelacja i regresja (20 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 5. Regresja logistyczna (12 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 6. 6. Analiza zmiennych jakościowych i ukrytych/ lub Barki danych i metody imputacji  (8 godzin - wykład plus laboratorium komputerowe); 
 7. Wielowymiarowa analiza statystyczna (25 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe); 
 8. Analiza szeregów czasowych (15 godzin –wykład plus laboratorium komputerowe ); 
 9. Visual Analytics - warsztaty zastosowań biznesowych (15 godzin); 
 10. Data Mining (25 godzin, wykład plus laboratorium komputerowe ); 
 11. Warsztaty zastosowań biznesowych - studia przypadków (7 godzin – wykład plus laboratorium komputerowe ); 
 12. Seminarium dyplomowe (8 godzin).

  Zajęcia z wykorzystaniem programu SAS – laboratoria komputerowe stanowią około 60% ogólnej liczby zajęć.

  Program studiów obejmuje łącznie 182 godziny dydaktyczne w formie wykładów, seminarium i laboratorium komputerowego.

  Zajęcia z wykorzystaniem programu SAS – laboratoria komputerowe stanowią ok. 60% ogólnej liczby zajęć dydaktycznych.

  Integralną część studiów stanowią zajęcia ćwiczeniowe oraz warsztaty zastosowań biznesowych - studia przypadków w sześciu obszarach, w ramach których słuchacze mają możliwość samodzielnego wykorzystania przedstawionych metod w problemach biznesowych pod okiem doświadczonych, z wieloletnią praktyką w biznesie badaczy.
wykładowcy:
Wykładowcy na Studiach Podyplomowych: Akademia Analityka – Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie, oraz Studiach Podyplomowych: Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie reprezentują świat nauki i świat biznesu, są wysokiej klasy profesjonalistami w szeroko definiowanej teorii i praktyce zaawansowanej analityki biznesowej. Pracują w Szkole Głównej Handlowej, SAS Institute – Polska, sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, korporacjach międzynarodowych.  W wielu przypadkach są autorami publikacji naukowych łączących podstawy teorii z aplikacjami biznesowymi.
 
tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

Na każdą edycję przyjmowane są 24 osoby .

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie 12 bloków zajęć składających się na program studiów oraz napisanie i obrona pracy końcowej, która zwiera przykłady aplikacji wybranych metod analitycznych będących w programie studiów.