Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł (firmy – wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 4200 zł, II rata 3000 zł).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja VI zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Edycja V została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

Edycja IV została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, zajęcia rozpoczęły się w kwietniu 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na VI edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym i semestrze letnim.

Zajęcia w ramach edycji zimowej rozpoczynają się we wrześniu lub październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od marca tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia w ramach edycji letniej rozpoczynają się w lutym danego roku i kończą w styczniu następnego roku. Zapisy są przyjmowane od października roku poprzedzającego rok uruchomienia danej edycji studiów.

Zajęcia odbywają się z częstotliwością co dwa lub trzy tygodnie, w soboty i niedziele.

cel studiów:

​Decyzją Rektora SGH nr 32 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia utworzenia Podyplomowych Studiów Bankowości, studia te, uruchamiane dotychczas w ramach oferty edukacyjnej Kolegium Zarządzania i Finansów zostają uruchomione pierwszą edycją w ramach Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.

Celem Podyplomowych Studiów Bankowości jest dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym oraz umiejętności, które pozwolą absolwentom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać prace w instytucjach finansowych, w komórkach finansowych przedsiębiorstw, a szczególnie w sektorze bankowym.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

sekretarz programu:

​mgr Agnieszka Łukasiewicz 
telefon: 225649263
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl 

sekretariat studiów:

​Adres do korespondencji​:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Bankowości
Podyplomowe Studia Bankowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów przewiduje 186 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów i seminariów.

Tematyka studiów obejmuje następujące zagadnienia: bankowość, zarządzanie aktywami i pasywami, bankowość inwestycyjna, produkty i usługi bankowe, portfel inwestycyjny banku, rynki kapitałowe.

Blok I. Otoczenie ekonomiczne i monetarne (44 godziny).

 1. Współczesny System Bankowy (4 godziny) – dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH
 2. Bankowość spółdzielcza (4 godziny) – dr hab. Marcin Gospodarowicz
 3. Elementy prawa bankowego (6 godzin) – mec. Małgorzata Urban-Theocharakis
 4. Stabilność systemu bankowego (10 godzin) – prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
 5. Rynki finansowe (10 godzin) – dr Piotr Kuszewski
 6. Polityka pieniężna (10 godzin) – dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH

Blok II. Relacja produkt-klient (112 godzin)

 1. Ryzyko walutowe (6 godzin) – dr hab. Paweł Niedziółka prof. SGH
 2. Ryzyko kredytowe (10 godzin) – prof. dr hab. Maciej S. Wiatr
 3. Ryzyko stopy procentowej (6 godzin) – dr hab. Paweł Niedziółka prof. SGH
 4. Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe (10 godzin) – dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH
 5. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku – (16 godzin) – prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
 6. Bankowość elektroniczna (6 godzin) – dr hab. Emil Ślązak
 7. Bankowość hipoteczna (6 godzin) – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
 8. Elementy inżynierii finansowej (6 godzin) - dr hab. Izabela Pruchnicka - Grabias prof. SGH
 9. Ocena projektów inwestycyjnych dla potrzeb banku (12 godzin) – prof. dr hab. Maciej S. Wiatr
 10. Analiza finansowa (10 godzin) – dr Paweł Ostrowski
 11. Seminarium (20 godzin) - prof. dr hab. Jerzy Nowakowski lub prof. dr hab. Maciej S. Wiatr
 12. Sieci neuronowe na rynku walutowym (4 godziny) – dr Tomasz Jasiński

Blok III. Aspekty behawioralne (30 godzin)

 1. Kapitał intelektualny banku (6 godzin) – dr hab. Emil Ślązak 
 2. Etyka w działalności biznesowej (4 godziny) – dr hab. Emil Ślązak 
 3. Klient w usługach bankowych (6 godzin) – dr hab. Emil Ślązak
 4. Inne wykłady (14 godzin)

  Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę dyplomową z tematyki objętej powyższym programem.
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty: