Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 8500 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

STRONA PROGRAMU

termin uruchomienia studiów:

Kolejna XIII edycja zostanie uruchomiona w grudniu 2017 roku.

Edycja XII rozpoczęła się 10 marca 2017 roku.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XIII edycję rozpocznie się 15 lipca 2017 roku

UWAGA: „Godzinna Jazda Próbna” – osoby, które zarejestrowały się w systemie oraz złożyły wszystkie wymagane dokumenty i załączniki mogą przez jedną godzinę wziąć udział w wybranych zajęciach w ramach uruchomionej już i prowadzonej w danym czasie edycji studiów. Więcej informacji udziela: agorsk@sgh.waw.pl

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia uruchamiane są w semestrze zimowym oraz letnim.

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 17:10-20:40 oraz w soboty w godz. 9:00-18:00 (po dwa zjazdy w miesiącu).

opis:

„Bardzo dobrze ułożony i przemyślany program, świetni prowadzący – dużo praktycznej wiedzy i ćwiczenia konkretnych umiejętności. Gdybym miała wybierać jeszcze raz na 100% wybrałabym tak samo.” - Anna Krawczyk, VIII edycja

Więcej opinii o studiach

Naszą pasją jest pomaganie słuchaczom Podyplomowych Studiów Coachingu SGH w ich rozwoju tak, żeby oni następnie pomagali innym. Naszą ambicją jest robienie tego w sposób profesjonalny, poprzez uczenie niezwykle praktycznych i przydatnych umiejętności, wspartych solidną akademicką wiedzą i nauką. Opieramy się na najlepszych międzynarodowych wzorcach. Przemyślany program studiów oferuje pełen przegląd różnych podejść do coachingu bazujących m.in. na akredytacjach ICF, EMCC, ICC. Wśród naszych wykładowców znajdziecie Państwo czołowych coachów, trenerów, szkoleniowców, doradców, psychologów i nauczycieli akademickich.

Zobacz FILM

studia skierowane do:

Studia skierowane  są zarówno do tych, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności coachingowe, tych, którzy chcą w przyszłości zostać samodzielnymi, akredytowanymi coachami, jak i tych, którzy chcą wykorzystywać umiejętności coachingowe w swojej pracy. Nasi słuchacze to menedżerowie, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji, osoby mające kontakt z klientami, przedstawiciele handlowi, doradcy zawodowi, trenerzy, konsultanci, specjaliści i eksperci, przyszli i obecni coachowie, pedagodzy.

cel studiów:

​Celem studiów jest wyposażenie naszych słuchaczy w umiejętności i wiedzę przydatną w większości, jeśli nie wszystkich, zawodach związanych z kontaktami z innymi ludźmi. Cel ten możemy skutecznie realizować dzięki sprawdzonej kadrze wykładowców oraz programowi studiów, który łączy w sobie umiejętności z solidną wiedzą akademicką, praktykę z teorią oraz szerokie spojrzenie na coaching z pogłębioną analizą najważniejszych zagadnień.

Naszym dążeniem jest pokazanie słuchaczom różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu. Zaprezentowanie uczestnikom poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu. Dostarczenie słuchaczom umiejętności prowadzania profesjonalnego coachingu oraz wykorzystanie metod coachingowych w różnych obszarach – w biznesie, pracy zespołowej, życiu osobistym – pozwalających na osiąganie konkretnych rezultatów i rozwój. Pokazanie uczestnikom metod nawiązywania relacji z klientem coachingu, analizy jego/jej potrzeb, zawarcia kontraktu coachingowego i kształtowanie długookresowych więzi.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

Dlaczego warto:

 • ponieważ uczymy sprawdzonych i praktycznych umiejętności połączonych z aktualną wiedzą akademicką;
 • ponieważ nasze studia pozwalają Państwu na zapoznanie się z wieloma różnymi podejściami do coachingu i wybranie tego najlepiej do Was pasującego;
 • ponieważ podczas studiów spotkacie się Państwo z wieloma profesjonalnymi coachami, trenerami, szkoleniowcami, mentorami i wykładowcami akademickimi, którzy mają szansę zmienić sposób, w jaki postrzegacie siebie, swoją pracę i karierę;
 • ponieważ każdy z naszych słuchaczy poprowadzi w trakcie studiów indywidualną sesję coachingową pod opieką superwizora;
 • ponieważ ukończenie naszych studiów otwiera i bardzo ułatwia drogę do uzyskania akredytacji ICF, EMCC, ICC poprzez tzw. ścieżkę portfolio lub aprobowaną dokumentację; niektórzy nasi absolwenci już to zrobili;
 • ponieważ renoma SGH gwarantuje jakość naszej oferty i zwiększa szanse na rynku pracy;
 • ponieważ studiowanie u nas to połączenie przyjemnego z pożytecznym, to czas rozwijania kontaktów zawodowych i osobistych, poszerzania horyzontów i poszukiwania inspiracji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wśród naszych absolwentów są samodzielni coachowie, coachowie wewnętrzni w organizacjach, trenerzy, mentorzy, menedżerowie, doradcy zawodowi, eksperci, przedsiębiorcy, psycholodzy, aktorzy. Zdobyte podczas studiów kompetencje są niezwykle przydatne w pracy z ludźmi, co oznacza, że są w stanie poprawić efektywność naszych słuchaczy w bardzo wielu zawodach i na różnych stanowiskach.


KORZYŚCI DLA STUDENTA

Studia Coachingu w SGH oferują:

 • poznanie narzędzi coachingowych doskonale sprawdzających się zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym;
 • zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowej;
 • wyćwiczenie różnorodnych metod coachingowych stosowanych przez międzynarodowe szkoły i instytuty coachingu (np. ICF, EMCC, ICC);
 • dokonanie samooceny i autodiagnozy oraz analizy własnych silnych stron i obszarów wymagających doskonalenia;
 • wejście w rzeczywisty proces coachingowy;
 • przemyślany, kompletny i zróżnicowany program studiów;
 • możliwość spotkania fachowych i przyjaźnie nastawionych do słuchaczy wykładowców;
 • szansę rozwinięcia sieci kontaktów zawodowych i osobistych oraz poznania interesujących ludzi;
 • profesjonalną organizację studiów i miłą atmosferę studiowania.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

Zatrudniając naszych słuchaczy i absolwentów pracodawca ma szansę na pozyskanie pracowników otwartych, z wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, kompetentnych, profesjonalnych. Nasi absolwenci są przez nas przygotowywani do pełnienia roli coacha wewnętrznego, sprawowania funkcji superwizora, lidera i wartościowego członka zespołu, menedżera zmiany i wielu innych.

kierownik programu:

prof. dr hab. Jacek Miroński
e-mail: jacek.mironski@sgh.waw.pl 

sekretariat studiów:

​Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 33 (parter)
02-513Warszawa

telefon: 225649349, 225649376
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

Aleksandra Bardadyn
telefon: 225649376, e-mail: aleksandra.bardadyn@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
język wykładowy:
polski
program studiów:

Program studiów złożony jest z 4 bloków tematycznych, w ramach których prowadzonych jest w sumie 25 modułów. Wszystkie razem składają się na szerokie, zróżnicowane i wszechstronne kompendium wiedzy na temat coachingu. Równocześnie każdy z modułów stanowi zamkniętą i kompletną całość, będącą wyrazem autorskiego podejścia każdego z naszych wykładowców. Dzięki temu, nasi słuchacze mają okazję poznać całe spektrum podejść do coachingu oraz tematów ściśle powiązanych z coachingiem. Jednocześnie program studiów pozwala bardziej szczegółowo zagłębić się w interesujące naszych słuchaczy obszary tematyczne.
 
I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE DO COACHINGU

1. Wstęp do coachingu
2. Narzędzia diagnostyczne w coachingu
3. Zaufanie w coachingu
4. Etyka w coachingu
5. Psychologia coachingu

II. COACHING W UJĘCIU NARZĘDZIOWYM

6. Profil i rozwój profesjonalnego coacha
7. Coaching metodą Norman Benett
8. Wrażanie projektu coachingowego
9. Autoprezentacja w coachingu
10. Komunikacja w coachingu
11. Procedura coachingu
12. Motywacja w coachingu
13. Proces współpracy z klientem coachingowym – sesja coachingowa
14. Zarządzanie czasem w pracy coacha
15. Superwizja w coachingu

III. COACHING W BIZNESIE

16. Coaching przywódczy
17. Coaching zmiany
18. Coaching zespołu
19. Coaching konfliktu
20. Coaching kariery
21. Coaching menedżerski
22. Networking i marketing w coachingu

IV. COACHING W INNYCH DZIEDZINACH

23. Coaching osobisty
24. Mentoring
25. Coaching obserwacji

Program studiów obejmuje łącznie 178 godzin zajęć dydaktycznych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

wykładowcy:

Nasi wykładowcy to czołowi i bardzo doświadczeni profesjonalni coachowie, trenerzy, nauczyciele akademiccy, doradcy, psychologowie i szkoleniowcy. Łączą oni wysoki poziom umiejętności dydaktycznych z doświadczeniem praktycznym. Dzięki stałemu systemowi oceny jakości nauczania, nasi wykładowcy nieustannie się rozwijają i stanowią sprawdzony zespół.

NASI WYKŁADOWCY

tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Planowana liczba uczestników: 25 osób.

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:
 • ​Wprowadzenie teoretyczne: przedstawienie modeli/algorytmów działania, które w łatwy sposób dawałyby się zastosować w praktyce działalności menedżerskiej; forma: wykład ilustrowany przykładami,
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach coachingowych, 
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy,
 • Scenki, odgrywanie ról – praca z kamerą,
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma: warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.
warunki ukończenia studiów:

​Zaliczenie studiów następuje na podstawie:

 • obecności na zajęciach,
 • przygotowania i obrony pracy końcowej, realizowanej w formie pisemnej.