Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, tj. 2 x 3750 zł).

Słuchacze studiów doradztwa finansowego otrzymują:

 • licencję unikalnej aplikacji komputerowej Mr Budget Capital służącej do zarządzania finansami osobistymi klienta indywidualnego (analizy inwestycyjne, emerytalne i kredytowe) wraz z certyfikatem przeszkolenia w zakresie jego stosowania,
 • materiały drukowane do wykładów oraz dostęp internetowy do plików PDF z prezentacjami z wykładów,
  - książki poszerzające treść wykładów ,
  - bieżące numery Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.

Opłata obejmuje również koszt wydania dyplomu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

:: Numer konta VI edycji ::

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

67 1240 6960 5005 0601 01900006

tytuł wpłaty: nazwisko i imię słuchacza oraz numer studiów: dopisek: „500-06-0190"
(w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata").

termin uruchomienia studiów:

​Edycja VI zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (planowane rozpoczęcie zajęć - październik 2017 r).

termin zapisów na studia:

Zapisy przyjmowane są w sposób ciągły.

czas realizacji:
studia semestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym i letnim.

Zajęcia odbywać się będą w trakcie sesji weekendowych - w soboty i w niedziele raz lub dwa razy w miesiącu.

Terminy zjazdów zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do osób pragnących poznać lub poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania finansami osobistymi oraz osób mających doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego, które chcą poszerzać kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stale rosnącymi i zmieniającymi się wyzwaniami rynku. Studia adresowane są również do osób zajmujących się pośrednictwem finansowym oraz pracowników instytucji finansowych, m.in. banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych.

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, niezbędnej w pracy ukierunkowanej na objęcie klienta indywidualnego kompleksowym i profesjonalnym, a także niezależnym doradztwem finansowym. Absolwent studiów będzie przygotowany do dogłębnej analizy sytuacji ekonomicznej każdego gospodarstwa domowego oraz skonstruowania indywidualnej strategii finansowej zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów, obejmującej zarówno plan wydatków, oszczędności, jak i inwestycji.

Brak niezależnej certyfikacji doradców finansowych w Polsce oraz pojawiające się na rynku nieusankcjonowane prawnie i niezatwierdzone przez regulatora rynku finansowego (KNF) certyfikaty dla doradców finansowych spowodowały konieczność usystematyzowania wiedzy osób zajmujących się zarządzaniem finansami osobistymi klientów indywidualnych. Właśnie dlatego w 2008 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej powstał autorski program studiów stworzony na potrzeby wykształcenia profesjonalnych i niezależnych, działających etycznie, doradców finansowych. Uwzględniono w nim zagadnienia szeroko pojętego rynku finansowego oraz istniejące na nim produkty i usługi. Kompleksowy i wszechstronny, a przede wszystkim praktyczny program studiów zapewnia wykształcenie w zakresie planowania i optymalizowania gospodarki finansowej klientów indywidualnych.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Dorota Podedworna-Tarnowska
e-mail: dorota.tarnowska-podedworna@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​mgr Nella Mamos-Sutkowska
e-mail: nella.mamos-stutkowska@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Biuro Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 111, piętro I

telefax: 225649236

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretarz studiów.

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach wykładów warsztatów i laboratoriów komputerowych.

Program studiów obejmuje następujące wykłady pogrupowane w bloki tematyczne:

BLOK I: Podstawowe narzędzia niezbędne w zawodzie doradcy finansowego

 • Analiza trendów makroekonomicznych
 • Analiza giełdowa
 • Sprawozdawczość finansowa i informacyjna podmiotów rynku finansowego
 • Rola informacji w ocenie ryzyka kredytowego
 • Wycena wartości spółki kapitałowej
 • Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej
 • Matematyka instrumentów finansowych
 • Techniki oceny opłacalności inwestycji
 • Podatkowe aspekty inwestowania
 • Modele dystrybucji produktów finansowych
 • Narzędzia informatyczne wspomagające pracę doradcy finansowego – laboratorium komputerowe z wykorzystaniem programu Mr Budget Business

BLOK II: Organizacja i instrumenty rynku finansowego

 • Organizacja i instytucje rynku finansowego w Polsce
 • Aktualne problemy polityki pieniężnej
 • Inwestycje w akcje i papiery dłużne
 • Instrumenty rynku walutowego
 • Instrumenty rynku ubezpieczeń
 • Instrumenty pochodne
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze private equity
 • Inwestycje na rynku nieruchomości
 • Inwestycje w dzieła sztuki i metale szlachetne

BLOK III: Produkty bankowe

 • Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe. Lokaty bankowe
 • Kredyty bankowe. Pożyczki gotówkowe
 • Produkty strukturyzowane
 • Private banking

BLOK IV: Doradca finansowy w planowaniu finansów osobistych

 • Zawód doradcy finansowego w Polsce i za granicy
 • Kodeks dobrych praktyk w zawodzie doradcy finansowego
 • Planowanie finansów osobistych
 • Zasady zarządzania portfelem papierów wartościowych
 • Zarządzanie ryzykiem w planowaniu finansowym
 • Strategie inwestowani
 • Zarządzanie relacjami z klientem

BLOK V: Seminaria i prelekcje 

 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład inauguracyjny
 • Wykład końcowy
wykładowcy:

​Zajęcia prowadzą renomowani wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wiodących uczelni w Polsce oraz wybitni praktycy życia gospodarczego w dziedzinie doradztwa finansowego, inwestycyjnego, ubezpieczeniowego i podatkowego. Gościnnie zapraszamy też najlepszych ekspertów rynkowych na wykłady inauguracyjne i kończące daną edycję.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem zaliczenia studiów jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach, ich zaliczenie potwierdzone wpisem w indeksie oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom doradztwa finansowego.