Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (w przypadku płatności w ratach:I rata 3800 zł  przy złożeniu dokumentów; II rata 2700 zł płatna do 10 lutego 2017 r.).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych (w tym książek i czasopism), a także wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Nr rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja VII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r.

 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na VII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia prowadzone będą przeciętnie dwa razy w miesiącu w weekendy: głównie w soboty (zwykle co dwa-trzy tygodnie), częściowo także w niedziele. (ok. 2-3 spotkania na semestr).

Planowane weekendy, podczas których będą odbywać się zajęcia w pierwszym semestrze VII edycji studiów:

29-30 października 2016 r.
26-27 listopada 2016 r.
10-11 grudnia 2016 r.
07-08 stycznia 2017 r.
21-22 stycznia 2017 r.
04-05 luty 2017 r.

cel studiów:

​Celem Podyplomowych Studiów Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, coacha i/lub specjalisty ds. kierowania rozwojem pracowników, w tym w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności z następujących tematów:

 • problematyka rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy,
 • diagnozowanie, projektowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych metod i technik zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego (od planowania do oceny efektywności),
 • metody i techniki aktywizujące w procesie szkoleniowym, wiedza o procesach grupowych,
 • kierowanie karierą i przygotowywanie indywidualnych planów kariery,
 • poradnictwo zawodowe dla wybranych grup odbiorców,
 • coaching jako efektywna metoda wspomagania rozwoju kompetencji,
 • warsztat pracy doradcy zawodowego, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem,
 • rozwój umiejętności osobistych: skuteczna komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, skuteczne rozwiązywanie problemów, postawa przedsiębiorcza, empatia itd.,
 • utoprezentacja, empatia itd., skuteczne rozwiązywanie problemów,
 • radzenie sobie ze stresem w pracy zawodowej.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Nasze studia podwyższają wiedzę i rozwijają umiejętności pracowników na tych stanowiskach - w obszarach, których znaczenie z roku na rok rośnie.

kierownik programu:

​dr Dariusz Danilewicz
e-mail: dariusz.danilewicz@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​Ilona Jastrzębska
e-mail: ijastrz@sgh.waw.pl
telefon: 225649237, 503111551

sekretariat studiów:

​Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 119, I piętro
02-513 Warszawa

telefon: 225649230

Dodatkowe informacje:
Kierownik studiów: dr Dariusz Danilewicz
e-mail: dariusz.danilewicz@sgh.waw.pl

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Ramowy program zajęć:

BLOK I
a. Zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje - konwersatorium
b. Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy - konwersatorium
c. Kompetencje przyszłości - oczekiwania pracodawców - konwersatorium
d. Poradnictwo zawodowe dla wybranych grup odbiorców (pracujący, bezrobotni, niepełnosprawni itd.) - konwersatorium

BLOK II
a. Metody rekrutacji i selekcji, czyli jak zdobyć ciekawą pracę - konwersatorium, warsztaty
b. Kierowanie karierą - konwersatorium
c. Zarządzanie talentami - konwersatorium
d. Zarządzanie rozwojem - od planowania do oceny efektywności - wykład, warsztaty

BLOK III
a. Narzędzia diagnozy kompetencji – warsztaty
b. Identyfikacja luki kompetencyjnej – warsztaty
c. Warsztat pracy doradcy, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem - warsztaty
d. Coaching - efektywna metoda rozwoju kompetencji - wykład, warsztaty
e. Planowanie i organizowanie coachingu – warsztaty
f. Kompetencje profesjonalnego doradcy zawodowego, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem - trening

BLOK IV
a. Warsztaty skutecznej komunikacji interpersonalnej - warsztaty
b. Trening radzenia sobie ze stresem - trening

BLOK V
a. Seminaria dyplomowe
b. Prezentacja prac projektowych (knowledge sharing)

Część programu może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań i potrzeb uczestników studiów.

Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin dydaktycznych.

wykładowcy:

​Zajęcia prowadzą pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz innych czołowych polskich uczelni, a także praktycy z firm zajmujących się zarządzaniem kapitałem ludzkim, konsultingiem, doradztwem zawodowym i działalnością szkoleniową.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Przewidywana liczba miejsc: około 26 osób.

Dobór przedmiotów do programu studiów i sposób ich prowadzenia powoduje, że od słuchaczy nie wymagamy wykształcenia ekonomicznego. Wśród słuchaczy mamy absolwentów kierunków ekonomicznych, ale także wielu absolwentów kierunków humanistycznych, technicznych i innych, pracowników przedsiębiorstw, instytucji publicznych (centralnych i lokalnych), organizacji pozarządowych, menedżerów i właścicieli firm, przedstawicieli instytucji rynku pracy, środowisk szkolnych, tzw. „wolnych strzelców” ( w tym coachów, doradców zawodowych, specjalistów z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim) pragnących rozwijać swoje kompetencje z tematyki studiów, jak i osoby, które dopiero planują rozpocząć działalność w obszarach związanych z zarządzaniem kompetencjami, doradztwem zawodowym, coachingiem i kierunkach pokrewnych.

Istnieje możliwość ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych przez powiatowe urzędy pracy (dotyczy osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy; szczegóły na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy).

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​W semestrze pierwszym studenci uczestniczyć będą przede wszystkim w wykładach, konwersatoriach i warsztatach.

Elementem nowatorskim zwiększającym jakość procesu dydaktycznego będzie to, iż zajęcia w semestrze drugim będą miały w dużej części charakter warsztatów i treningów realizowanych w mniejszych grupach. Dodatkowo słuchacze będą mieli okazję doskonalić umiejętności pracy zespołowej, wymieniać się doświadczeniami oraz nawiązać kontakty, które - jak pokazuje nasze doświadczenie - procentują w dalszej karierze zawodowej.

warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching będzie udział w zajęciach oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej. Praca będzie miała charakter projektu i składać się będzie z następujących elementów:

 • zagadnienia teoretyczne wraz z prezentacją literatury, obejmującą tematykę pracy,
 • opis projektu,
 • prezentacja multimedialna projektu.

Projekty opracowane mogą być indywidualnie lub maksymalnie w zespołach dwu-osobowych.
Obrona pracy (prezentacja projektu) będzie miała charakter publiczny.