Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studium wynosi 7800 zł (możliwość wpłaty w dwóch równych ratach). Opłata za studia (całość lub pierwsza rata) powinna zostać uiszczona zgodnie z terminem podanym w wiadomości potwierdzającej rezerwację, ale nie później niż do 16.10.2016 r. W przypadku płatności w ratach druga rata powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 30.01.2017 r.

W ramach uiszczonej opłaty uczestnicy otrzymają:

 • książki z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania i nadzoru IT, 
 • materiały do wykładów.

Czesne obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.  

W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata"). Opłata za studia (całość lub pierwsza rata) powinna zostać uiszczona zgodnie z terminem podanym w wiadomości potwierdzającej rezerwację, ale nie później niż do 11.10.2014. W przypadku płatności w ratach druga rata powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 30.01.2015 r.

UWAGA: Każdorazowo po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na e-mail: remigiusz.orzechowski*sgh.waw.pl (zamiast * wpisz @).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XVIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

termin zapisów na studia:

​Nabór na XVIII edycję został zakończony.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trakcie 14 sesji weekendowych (raz lub dwa razy w miesiącu) – zazwyczaj w soboty (9:00-17:00) i w niedziele (9:00-14:20).

Harmonogram XIX edycji:

 1. 22-23.10.2016 r.
 2. 5-6.11.2016 r.
 3. 26-27.11.2016 r.
 4. 10-11.12.2016 r.
 5. 14-15.01.2017 r.
 6. 25-26.02.2017 r.
 7. 11-12.03.2017 r.
 8. 25-26.03.2017 r.
 9. 08-09.04.2017 r.
 10. 22-23.04.2017 r.
 11. 6-7.05.2017 r.
 12. 20-21.05.2017 r. 
 13. 10-11.06.2017 r.
 14. 24-25.06.2017 r.

Zajęcia odbywają się w sali 236 w budynku głównym przy al. Niepodległości 162.

studia skierowane do:

​Studia są przeznaczone dla:

 • Dyrektorów IT (CIO) i Członków Zarządu odpowiedzialnych za obszar IT,
 • Menedżerów działu IT wszystkich szczebli,
 • Specjalistów działu IT,
 • Konsultantów specjalizujących się w doradztwie IT,
 • Menedżerów firm zajmujących się outsourcingiem IT,
 • Innych osób pragnących poznać zasady i metody zarządzania oraz nadzoru IT w przedsiębiorstwie lub sprawujących kontrolę nad tym obszarem.
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z tym metodyk efektywnego zarządzania oraz nadzoru nad obszarem IT, ukierunkowanych na budowę wartości przedsiębiorstwa.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Korzyści dla studenta:

 • Dostęp do najnowszej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania organizacją IT – nasi wykładowcy są praktykami i cenionymi ekspertami
 • Uzyskanie umiejętności zastosowania metod i najlepszych praktyk zarządzania IT – wiele zajęć ma formę ćwiczeń, warsztatów i analiz studiów przypadków
 • Budowa relacji w środowisku menedżerów IT – nasz Klub Absolwenta obejmuje już ponad 700 osób
kierownik programu:

sekretarz programu:

​dr Remigiusz Orzechowski
e-mail: remigiusz.orzechowski*sgh.waw.pl (zamiast * wpisz @)

sekretariat studiów:

​Sekretariat Podyplomowych Studiów SGH
Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie
Instytut Zarządzania Wartością
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa

telefon: 225648655
telefaks: 225648660
(od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00)

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
dr Remigiusz Orzechowski

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:

​Dodatkowy serwis studiów, zawierający więcej informacji oraz materiały do zajęć, znajduje się pod adresem: http://www.zarzadzanieit.edu.pl

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje łącznie 196 godzin zajęć dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów menedżerskich.

Podstawy zarządzania

 • Wprowadzenie do zarządzania wartością IT [wykład] 
 • Podstawy zarządzania finansami [wykład] 
 • Zarządzanie procesowe [wykład, warsztaty] 
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych [wykład] 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w IT [wykład, ćwiczenia]
 • Zarządzanie komunikacją w organizacji [wykład, ćwiczenia]
 • Zarządzanie wartością klienta. Zarządzanie relacjami z klientami [wykład] 
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [wykład]

Dopasowanie strategiczne IT

 • Rola IT w strategii przedsiębiorstwa [wykład] 
 • Nadzór IT (IT Governance) [wykład, ćwiczenia] 
 • Pomiar i zarządzanie dopasowaniem biznes-IT [wykład, warsztaty] 
 • Zarządzanie strategiczne usługami IT [wykład]
 • Budowa katalogu usług IT [wykład, ćwiczenia] 
 • Zarządzanie architekturą korporacyjną (TOGAF) [wykład]

Dostarczanie wartości przez IT

 • Zarządzanie finansami usług IT [wykład, warsztaty] 
 • Analityka biznesowa i Big Data [wykład, ćwiczenia]
 • Analiza opłacalności outsourcingu IT [wykład, ćwiczenia] 
 • Zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów [wykład] 
 • Zarządzanie portfelem projektów [warsztaty] 
 • Controlling i budżetowanie w IT [wykład, ćwiczenia]

Zarządzanie zasobami i zdolnościami IT

 • Rozwój, utrzymanie i ciągłe doskonalenie usług IT zgodnie z ITIL® V3 [wykład, ćwiczenia]
 • Zarządzanie poziomem usług (Service Level Management) [wykład, warsztaty] 
 • Stosowanie ITIL: aspekty projektowe, rola modelu referencyjnego i narzędzi, studia przypadków [wykład] 
 • Outsourcing IT. Strategie sourcingu. Modele finansowe i modele SLA. Renegocjacje kontraktów outsourcingowych [wykład] 
 • Lean IT – ciągłe doskonalenie organizacji IT [wykład, ćwiczenia]
 • Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania metodami zwinnymi (AGILE, SCRUM) [wykład]

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem IT

 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i IT [wykład, warsztaty] 
 • Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001 [wykład, warsztaty]
 • Zarządzanie ciągłością biznesu i IT [wykład, warsztaty]

Pomiar wydajności i audyt IT

 • Strategiczna karta wyników IT (IT Balanced Scorecard) [wykład, warsztaty] 
 • Zarządzanie i audyt IT w oparciu o COBIT [wykład, ćwiczenia]

Aspekty prawne zarządzania IT

 • Umowy w IT [wykład] 
 • Prawo autorskie w IT [wykład]

Seminaria dyplomowe

Wykład zakończeniowy

 • Zarządzanie IT budujące wartość – interaktywne studium przypadku.
wykładowcy:

​Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej oraz praktyków wnoszących doświadczenia przedsiębiorstw z zakresu zarządzania i nadzoru IT.

Dobór wykładowców spośród zarówno kadry akademickiej jak i praktyków ma zapewnić równowagę pomiędzy zajęciami ukierunkowanymi na zdobycie praktycznych umiejętności, a wykładami mającymi za zadanie zainspirować.

Zapoznaj się z sylwetkami naszych wykładowców.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest około 40-50 słuchaczy.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie studiów: Instytut Zarządzania Wartością, ul. Madalińskiego 31/33, pokój 12, w godz. 9:00-16:00.

W przypadku chęci złożenia dokumentów poza godzinami pracy sekretariatu prosimy o ich pozostawienie na portierni w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na dr Remigiusza Orzechowskiego.

Dokumenty można również przesłać kurierem na adres sekretariatu, w kopercie zaadresowanej na dr Remigiusza Orzechowskiego.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pracy końcowej poświęconej wybranym aspektom zarządzania lub nadzoru IT (analiza konkretnego przykładu lub praca teoretyczna) pod kierunkiem promotora, wykładowcy studiów,
 • obrona pracy końcowej.