Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6 800 zł - w przypadku wpłaty jednorazowej, albo 7 000 zł - w przypadku wpłaty w dwóch ratach I rata wynosząca  4 000 zł - płatna przy zapisie, II rata - 3 000 zł płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru nauki). Uwaga! Możliwość wpłaty w ratach mają wyłącznie osoby fizyczne. Zakłady pracy zobowiązane są uiścić całą opłatę jednorazowo.

:: Numer rachunku dla edycji XIII ::

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
06 1240 6960 5005 0602 1283 0013
tytuł wpłaty: "nazwisko, imię, 500-06-1283"
 
(a w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio "I rata" lub "II rata").

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, opłatę za wydanie świadectwa ukończenia studiów.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2017 r.).

termin zapisów na studia:

​Przyjmowanie zapisów odbywa się przez cały rok.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane na przemian w semestrze zimowym i w semestrze letnim.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się 2 razy w miesiącu, w piątki (w godzinach 17:15-20:35) i soboty (w godzinach 9:00-17:35).

miejsce zajęć:

​Zajęcia prowadzone będą w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

studia skierowane do:

Studia są adresowane do:

 • pracowników administracji centralnej i lokalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osób przygotowujących się do pracy w strukturach administracji centralnej i lokalnej w Unii Europejskiej,
 • osób poszukujących możliwości sfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej (Fundusze UE),
 • prawników, menedżerów, doradców, analityków, specjalistów, przedsiębiorców i inwestorów, którzy chcą skutecznie prowadzić działalność gospodarczą na rynku UE,
 • osób zamierzających uzyskać pozwolenie Ministerstwa Finansów na wykonywanie doradztwa podatkowego i/lub usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • pracowników organizacji pozarządowych.
cel studiów:

​Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przystosowania między innymi sfery finansowo-ekonomiczno-prawnej do wymogów Wspólnoty. W związku z powyższym niezbędne jest nie tylko poznanie mechanizmów rządzących tymi sferami w strukturach UE, ale także opanowanie ich i przeniesienie na grunt polski.

Celem studiów jest:

 • praktyczne przygotowanie słuchaczy do:
  - pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach Unii Europejskiej,
  - prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach członkostwa w UE;
 • dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej (ekonomia, finanse, rachunkowość, podatki, zarządzanie, bezpieczeństwo, negocjacje, zatrudnienie, polityki UE), praktycznego pozyskiwania i korzystania z funduszy Unii, możliwości zatrudnienia w obszarze UE, problemów polskiej gospodarki oraz możliwości ich rozwiązania.

Kompleksowa wiedza jest niezbędna do działania na rynku europejskim i światowym (analiza, ocena, zarządzanie rynkiem oraz negocjacje z partnerami tak w biznesie, jak i w administracji publicznej).

korzyści:

​Po zakończeniu studiów absolwenci będą zapraszani do udziału w takich przedsięwzięciach, jak:

 • konferencje naukowe,
 • debaty z przedstawicielami świata gospodarki i polityki Unii Europejskiej,
  publikacje,
 • badania naukowe i ewentualne przeniesienie ich wyników na grunt rozpraw doktorskich.

Z myślą o pogłębieniu i utrwaleniu wiedzy teoretycznej oraz o możliwości lepszej integracji uczestników i absolwentów studium, organizowane będą cykliczne wyjazdy do wybranych instytucji Unii Europejskiej.

partnerzy/patroni studiów:

​Studia objęte są patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

kierownik programu:

​dr hab. Piotr Albiński, profesor SGH

sekretarz programu:

​dr Wiktor Bołkunow

sekretariat studiów:

​Kandydaci na studia mogą składać dokumenty:

 • pocztą elektroniczną: wbolk@sgh.waw.pl,
 • listem poleconym na adres Zakładu Polityki Gospodarczej,
 • osobiście w sekretariacie Zakładu Polityki Gospodarczej.

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH
Zakład Polityki Gospodarczej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 321, 323,  III piętro
02-513 Warszawa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje dr Wiktor Bołkunow
telefon: 501642801 (w godz. 9:00-21:00)
e-mail: wbolk@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów składa się z następujących bloków programowych: 

 1. Ekonomiczno-społeczny,
 2. Prawny,
 3. Finansowo-rachunkowy,
 4. Podatkowy, Kontrolingu finansowego i audytu wewnętrznego.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółowym programem studiów.

Program studiów obejmuje łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i seminariów.

wykładowcy:

​Wykładowcy:

 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z Kolegium Zarządzania i Finansów, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego;
 • Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji, Instytut Stosunków Międzynarodowych).

Pracownicy-analitycy:

 • Kancelarii Prezydenta RP;
 • Ministerstwa Finansów;
 • Ministerstwa Gospodarki;
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 • Ministerstwa Budownictwa;
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie studium kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty: