Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dzień otwarty

 
Jednostki, które wzięły udział w wydarzeniu:
 • Dział Promocji i Rekrutacji,
 • Samorząd Studentów, organizacje studenckie i koła naukowe, 
 • Centrum Programów Międzynarodowych – zagraniczne wymiany studenckie,
 • Centrum Nauki Języków Obcych – lektoraty językowe,
 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu – oferta zajęć,
 • Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 • Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami – praktyki, staże, praca w kraju i za granicą,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości – zasady uczestnictwa, english-speaking point,
 • księgarnia i gadżety SGH – możliwość zakupu m.in. koszulki, bluzy, torby bawełnianej, książek.
 

 broszury informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.pngokladka-magisterskie-2018-2019.png 
zarzadzanie.png 
 

 SGH w rankingach

 

WIĘCEJ >

 

 

 Studia w SGH

 
 
 

 Potwierdzona jakość

 
​​Polskie i międzynarodowe akredytacje to najlepsze potwierdzenie najwyższej jakości studiów oferowanych przez SGH.
 

 Zobacz także

 
 

 Równoległe programy

 
 

 Studia i biznes

 

Spośród wielu inicjatyw podjętych przez uczelnię jedną z najważniejszych jest powstanie Klubu Partnerów SGH. To wspólny projekt polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z SGH na wielu płaszczyznach. 

W czasie studiów każdy ma szansę na staż czy praktykę w jednej z partnerskich firm naszej uczelni.

Dodatkowo studenci naszej SGH mogą skorzystać z programu Studiuj Praktycznie – wyjątkowej oferty przedmiotów realizowanych przez specjalistów-dydaktyków wraz ze specjalistami-praktykami

 

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 
​W trakcie Dnia Otwartego niektóre z naszych działań wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl​.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • rejestracji uczestników Dnia Otwartego i informowania ich o ważnych terminach i wydarzeniach związanych z rekrutacją na studia w SGH – w przypadku wypełnienia i ​przesłania formularza;
  • przesłania fotografii wykonanych w ramach akcji „Zdjęcie z rekinem biznesu SGH” na podany adres e-mail oraz wysyłania informacji o ofercie edukacyjnej drogą elektroniczną – w przypadku wzięcia udziału w tej akcji.
 4. 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tzn. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od momentu ich pozyskania lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
 
Ponadto informujemy, że w trakcie Dnia Otwartego będą wykonywanie fotografie oraz nagrywane filmy w celu udokumentowania przebiegu wydarzeń, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SGH oraz w mediach społecznościowych SGH (Flickr, Facebook, Instagram, Youtube, Linked in, Twitter). Uczestnictwo w Dniu Otwartym oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku.
 
 

 Zobacz jak było

 
Zobacz  zdjęcia z ostatniej edycji Dnia Otwartego (wiosna 2019)
 
20181015-do1.png 
 
 

 odwiedź nas w innym terminie

 

Nie możesz przyjść do nas na Dzień Otwarty? Odwiedź nas w innym terminie.

Zapraszamy licea i nauczycieli na specjalne spotkania w SGH. 

 

 Dział Promocji i Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Jak do nas dojechać