Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dzień otwarty – 19 października 2019

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w dniu otwartym (Open Day), który odbędzie się w sobotę 19 października 2019 w godzinach 10:00-14:00.

Podczas wydarzenia będziecie mieli okazję porozmawiać z pracownikami działów odpowiedzialnych za rekrutację, wyjazdy zagraniczne, lektoraty czy rozwój kariery. To też świetna okazja do zapoznania się z ofertą organizacji studenckich działających przy SGH oraz Samorządu Studentów.

Ponadto przeprowadzimy dla Was prezentację uczelni i oprowadzimy po naszym zabytkowym kampusie. 


AGENDA WYDARZENIA:

10:30-11:00 warsztat „Trendy technologiczne i bezpieczeństwo w sieci”, sala 112, bud. główny, I piętro.
Prowadząca: mgr Justyna Dylik, asystent w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Zarządzania.

10:30-11:30 warsztat „Wirtualna (VR) i rozszerzona (AR) rzeczywistość w edukacji – historia, zastosowanie i przyszłość", sala 207, budynek główny, II piętro.
Prowadząca: mgr Teresa Długosz, doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej.

11:00-12:00 Wycieczka po kampusie, Samorząd Studentów, zbiórka przy schodach, Aula Spadochronowa.

12:00-12:50 Prezentacja SGH, Aula Główna, budynek główny, I piętro.

12:10-12:40 Prezentacja zasad rekrutacji w jęz. angielskim, sala 112, budynek główny, I piętro.
Prowadząca: Joanna Reiche, Dział Promocji i Rekrutacji.

13:00-13:30 warsztat „Jak mądrze połączyć kropki – czyli słów kilka o planowaniu przyszłości zawodowej, Aula Główna, budynek główny, I piętro.
Prowadząca: Kinga Strzelecka, doradca zawodowy SGH, Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

13:00-14:00 warsztat „Improving business results through modern cost management” EY Academy of Business, sala 112, budynek główny, I piętro.
Prowadzący: Bartłomiej Dębek, EY.

13:10-14:00 Wycieczka po kampusie, Samorząd Studentów, zbiórka przy schodach, Aula Spadochronowa.

Jednostki, które wezmą udział w wydarzeniu:
 • Dział Promocji i Rekrutacji,
 • Samorząd Studentów, organizacje studenckie i koła naukowe, 
 • Centrum Programów Międzynarodowych – zagraniczne wymiany studenckie,
 • Centrum Nauki Języków Obcych – lektoraty językowe,
 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu – oferta zajęć,
 • Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami – praktyki, staże, praca w kraju i za granicą,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości – zasady uczestnictwa,
 • english-speaking point,
 • księgarnia i gadżety SGH – możliwość zakupu m.in. koszulek, bluz, toreb bawełnianych, książek.

Bądź na bieżąco i śledź naszą stronę oraz wydarzenie na facebooku​.

Do zobaczenia w SGH!
 

 broszury informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.pngokladka-magisterskie-2018-2019.png 
zarzadzanie.png 
 

 SGH w rankingach

 

WIĘCEJ >

 

 
 

 Potwierdzona jakość

 
​​Polskie i międzynarodowe akredytacje to najlepsze potwierdzenie najwyższej jakości studiów oferowanych przez SGH.
 

 Równoległe programy

 
 

 Studia i biznes

 

Spośród wielu inicjatyw podjętych przez uczelnię jedną z najważniejszych jest powstanie Klubu Partnerów SGH. To wspólny projekt polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z SGH na wielu płaszczyznach. 

W czasie studiów każdy ma szansę na staż czy praktykę w jednej z partnerskich firm naszej uczelni.

Dodatkowo studenci naszej SGH mogą skorzystać z programu Studiuj Praktycznie – wyjątkowej oferty przedmiotów realizowanych przez specjalistów-dydaktyków wraz ze specjalistami-praktykami

 

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 
W trakcie Dnia Otwartego niektóre z naszych działań wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat:

1. Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl​.

3. Cel przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 
 • rejestracji uczestników Dnia Otwartego i informowania ich o ważnych terminach i wydarzeniach związanych z rekrutacją na studia w SGH – w przypadku wypełnienia i przesłania formularza;

 • przesłania fotografii wykonanych w ramach akcji „Zdjęcie z rekinem biznesu SGH” na podany adres e-mail oraz wysyłania informacji o ofercie edukacyjnej – w przypadku wzięcia udziału w tej akcji;
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tzn. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

5. Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, a także podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.

7. Czas przetwarzania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od momentu ich pozyskania lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.

9. Informacja o prawie wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto informujemy, że w trakcie Dnia Otwartego będą wykonywanie fotografie oraz nagrywane filmy w celu udokumentowania przebiegu wydarzeń, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SGH oraz w mediach społecznościowych SGH (Flickr, Facebook, Instagram, Youtube, Linked in, Twitter). ​
 
Dzień otwarty w SGH – 19 października 2019 w godzinach 10:00-14:00


 

 Zobacz jak było

 
Zobacz  zdjęcia z ostatniej edycji Dnia Otwartego (wiosna 2019)
 
20181015-do1.png 
 
 

 odwiedź nas w innym terminie

 

Nie możesz przyjść do nas na Dzień Otwarty? Odwiedź nas w innym terminie.

Zapraszamy licea i nauczycieli na specjalne spotkania w SGH. 

 

 Dział Promocji i Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Jak do nas dojechać

 

 Studia w SGH

 
 

 Zobacz także