Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 FAQ – często zadawane pytania

 
 
 
 studia licencjackie pasek 
  
Jak mogę dostać się na studia licencjackie?  
   
To proste, wystarczy zdać maturę z czterech niżej wymienionych przedmiotów:
 • przedmiot pierwszy na poziomie rozszerzonym: matematyka lub fizyka
 • przedmiot drugi na poziomie rozszerzonym do wyboru: geografia, historiainformatyka, wiedza o społeczeństwie, ekonomia lub fizyka jeśli nie była wskazana jako pierwszy przedmiot.
 • pierwszy język obcy na poziomie rozszerzonym do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, lub włoski
 • drugi język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym do wyboru (inny niż ten z pierwszego wyboru): angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski
a następnie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym.
W przypadku studiów stacjonarnych obowiązuje również  test z wiedzy o przedsiębiorczości.

Jaki kierunek studiów powinieniem wybrać? 
  
Na studiach licencjackich w języku polskim kierunek wybiera się na koniec pierwszego roku. Jest więc sporo czasu na zapoznanie się ze szczegółową ofertą SGH. Pomocą służy też ZWIAD – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji SGH
 
Program kierunku studiów w języku angielskim realizuje się w całości od początku pierwszego roku zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

 
 
punkty maturalne pasek 
 
Ile punktów za przedmioty rozszerzone można otrzymać w rekrutacji?
 
Za każdy z nich otrzymasz maksymalnie po 100 punktów, tyle, ile jest procent na maturze. Za wszystkie trzy z nich możesz więc zdobyć maksymalnie 300 punktów.
 
 
Zdaję przedmioty na poziomie podstawowym. Czy dostanę za nie punkty w rekrutacji?
 
Drugi język obcy możesz zdać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Za ten przedmiot otrzymasz maksymalnie 33 punkty. Resztę wymaganych przedmiotów trzeba zdać na poziomie rozszerzonym. 

Czy pierwszy język zdeklarowany na maturze jest pierwszym językiem w rekrutacji?  
  
Nie musi tak być. Ważne, aby jeden z języków obcych był zdany na maturze na poziomie rozszerzonym. Wtedy wpisujemy go w systemie rekrutacyjnym jako pierwszy język obcy.
 
Zdaję język obcy na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Czy liczą się one w rekrutacji jako dwa oddzielne języki?  
 
Nie. Na maturze trzeba zdać dwa różne języki obce, jeden może być na poziomie podstawowym.

Czy business i management jest uznawany tak, jak ekonomia?

Tak, business i management jest uznawany tak, jak ekonomia.

Jak będą przeliczane punkty z IB Mathematics Studies SL?

Na naszej stornie znajdziesz przelicznik ocen na punkty SGH. Jeśli na świadectwie IB nie będzie oceny z ww. przedmiotu, to nie będziemy mogli dokonać przeliczenia na punkty kwalifikacyjne.

Czy jest wstępny test do SGH na studia licencjackie, stacjonarne?

Kandydaci na studia stacjonarne podchodzą do testu z wiedzy o przedsiębiorczości, z którego mogą uzyskać maksymalnie100 punktów. Zakres testu z wiedzy o przedsiębiorczości można znaleźć tutaj.

Czy ktoś może zostać zwolniony z przystąpienia do testu z wiedzy o przedsiębiorczości?

Zwolnienie z testu z przedsiębiorczości przysługuje:

​nazwa olimpiady
​zakres kwalifikacji ​przyznane punkty
​zwolnienie z testu kwalifikacyjnego
​olimpiada przedsiębiorczości
​laureaci i finaliści
​433 ​TAK


olimpiada wiedzy ekonomicznej
​laureaci - 6 pierwszych miejsc ​433 ​TAK
pozostali laureaci oraz finaliści​ 333​ NIE​

wybrane olimpiady przedmiotowe*
​laureaci stopnia centralnego
​433 ​TAK
finaliści stopnia centralnego
​333 NIE​
 
*W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące olimpiady przedmiotowe: Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Geograficzna, Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Hiszpańskiego, Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Języka Rosyjskiego, Olimpiada Matematyczna, Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym.

Uchwała regulująca powyższe.
Zasady uznawania osiągnięć w olimpiadach. 

 
studia magisterskie pasek
  
Jak mogę dostać się na studia magisterskie? 
 
a) studia stacjonarne
 
Jeśli jesteś absolwentem SGH w danym roku akademickim lub studentem, który uzyskał co najmniej 150 punktów ECTS na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych popołudniowych lub niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych, możesz rekrutować się ze średniej. Minimalna wymagana średnia to 3,5.
 
Jeśli jesteś absolwentem SGH z ubiegłych lat, skończyłeś inną uczelnię lub studiujesz tam na innym kierunku magisterskim i chcesz podjąć drugi, możesz wziąć udział w sprawdzianie z wiedzy o gospodarce, który odbywa się w SGH. Z testu można zdobyć maksymalnie 100 punktów.
 
 
b) studia niestacjonarne
 
Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę  i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.
  
 
sprawdzian z wiedzy o gospodarce wog pasek
 

Jakie są zasady sprawdzianu z wiedzy o gospodarce (WOG)?
 
Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwoch modułów. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100. Aby móc być kwalifikowanym na studia stacjonarne należy uzyskać nie mniej niż 40% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów. Szczegóły znajdziesz tutaj.

  
Gdzie będę pisać ten sprawdzian?  
 
Sprawdzian odbywa się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Informacja o numerze sali, nazwie budynku i godzinie wysyłana jest w komunikacie na konto rekrutacyjne.

 
O której godzinie będę pisać ten sprawdzian?  
 
W zależności od ilości zakwalifikowanych kandydatów odbywają się jedna lub dwie tury sprawdzianu.
 

Czy certyfikaty językowe zwalniają z części językowej na sprawdzianie?  
 
Część językowa wchodzi w skład sprawdzianu z wiedzy o gospodarce. Trzeba go zdać, aby dostać się na stacjonarne studia magisterskie. Nie ma możliwości zastąpienia części sprawdzianu certyfikatem językowym. Dla wszystkich są takie same zasady.   

 
Czy na lektoracie muszę uczyć się tego samego języka, który miałem na sprawdzianie?
 
Nie, możesz wybrać dwa różne języki.
 
 
studia angielski pasek
 
 
Jaki dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego potrzebuję, żeby móc studiować po angielsku?
 
Akceptowane dokumenty potwierdzające znajomośc języka angielskiego znajdziejsz TU.
 
   
tryby studiów pasek
 
 Jakie tryby studiów są dostępne w SGH?  
 
Studia w języku polskim są dostępne w trzech trybach:
 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne   

Studia w języku angielskim są dostępne wyłącznie w trybie stacjonarnym.

  
  
studia stacjonarne pasek

 

Jakie są progi punktowe na studia stacjonarne?  

a) studia licencjackie
 
Próg punktowy oscyluje w granicach 260/333 pkt. w konkursie świadectw maturalnych. Od 2018 roku na studia stacjonarne obowiązuje dodatkowo test z wiedzy o przedsiębiorczości i można zdobyć dodatkowo 100 punktów.
Razem będzie można zdobyć 433 punktów.
 
b) studia magisterskie
 
Próg punktowy oscyluje w granicach 60/100 pkt. ze sprawdzianu z wiedzy o gospodarce.  
 
  
studia niestacjonarne pasek
 
W jakich godzinach odbywają się studia popołudniowe (wieczorowe)?
 
Co do zasady odbywają się w godzinach popołudniowych (mogą być wyjątki) od poniedziałku do piątku.
 
 
W jakich godzinach odbywają się studia sobotnio-niedzielne (weekendowe)?
 
Odbywają się co 2 tygodnie wyłącznie w soboty i w niedziele w godzinach 8:00-21:00.
 
Jakie są progi punktowe na studia niestacjonarne?
 
a) licencjackie
Na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki z tych samych przedmiotów co na studia stacjonarne, natomiast progi punktowe są zazwyczaj niższe.
b) magisterskie
W procesie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Jakie są warunki rekrutacji na studia niestacjonarne magisterskie?  
 
Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę  i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów. Przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.
harmonogram rekrutacji pasek 
Gdzie mogę znaleźć harmonogram rekrutacji?
 
Cudzoziemcy: 
 
   
rejestracja pasek  
Gdzie mogę się zarejestrować?
 
Link do systemu rekrutacyjnego będzie dostępny od 20 maja 2020 r. na stronie SGH.

Kiedy zostanie uruchomiony system rekrutacyjny?
 
20 maja 2020 r.
 
Dlaczego nie mogę wpisać innych języków obcych niż te, które są wymienione w systemie rekrutacyjnym?
 
Możesz wpisać tylko te języki obce, których można uczyć się w ramach lektoratu w SGH. Są to: angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański.
 
 
Wpłaciłem opłatę rekrutacyjną, ale w systemie dalej nie mam informacji o jej zaksięgowaniu. Co powinienem zrobić?
 
Mamy 2 dni robocze na zaksięgowanie każdej opłaty rekrutacyjnej. Jeśli wykonałeś przelew w weekend, informacja na koncie rekrutacyjnym powinna pojawić się najpóźniej w środę. Jeśli wykonałeś go w któryś z dni roboczych, w ciągu kolejnych dwóch zaksięgowanie opłaty zostanie odznaczone w systemie.
   
  dokumenty pasek
 
 Jakie dokumenty mam złożyć?

Obywateli polski:

Cudzoziemcy:
Czy ktoś może złożyć dokumenty za mnie?
 
Możesz upoważnić osobę trzecią do podpisania umowy. Przygotuj pełnomocnictwo według wzoru.
 

Czy można przesłać skany dokumentów?

Niestety nie. Trzeba złożyć komplet dokumentów osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią.
 
Czy można przesłać dokumenty pocztą?
 
Niestety nie. Trzeba złożyć komplet dokumentów osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią.
 

 
akademiki pasek
 
 
Czy istnieje możliwość zamieszkania w akademiku i jaki jest jego koszt?  
 
Oczywiście! Jeśli Twoje miejsce stałego zamieszkania znajduje się powyżej 40 km od Warszawy, możesz ubiegać się o przyznanie miejsca w akademikach SGH. Cena jest uzależniona od wybranego akademika oraz ilości osób w pokoju. Po więcej informacji zapraszamy do Działu Obsługi Studentów.
 
 
cudzoziemcy pasek
 
 
Jestem cudzoziemcem. Czy mogę studiować bezpłatnie?
 
Jeśli masz jeden z dokumentów wymienionych tutaj możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne. 

Jestem cudzoziemcem. Nie mam żadnego z dokumentów wymienionych tutaj. Jak mam się rekrutować na studia licencjackie?

Etapy rekrutacji na studia licencjackie w języku polskim: 
 1. zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym
 2. podejdź do testu WOP jeżeli ubiegasz się o studia stacjonarne w języku polskim
 3. zdaj egzamin z języka polskiego (jeżeli nie masz dokumentu, który potwierdza jego znajomość na poziomie co najmniej B2)
 4. złoż wymagane dokumenty

 

Jestem cudzoziemcem. Nie mam żadnego z dokumentów wymienionych tutaj. Jak mam się rekrutować na studia magisterskie?
 
Etapy rekrutacji na studia magisterskie w języku polskim: 
 1. zarejestruj się w systemi rekrutacyjnym
 2. zdaj egzamin WOG jeżeli ubiegasz się o studia stacjonarne w języku polskim
 3. zdaj egzamin z języka polskiego (jeżeli nie masz dokumentu, który potwierdza jego znajomość na poziomie co najmniej C1)
 4. złoż wymagane dokumenty
 
  obywatele unii europejskiej pasek  
Jestem obywatelem UE i nie posiadam polskiego obywatelstwa. Czy muszę płacić za studia?

Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne (tylko stacjonarne w jezyku polskim).

    
karta polaka pasek
 
  
Mam Kartę Polaka. Czy mogę studiować bezpłatnie?
 
Tak, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne (tylko stacjonarne w języku polskim).
 
    podwójne obywatelstwo pasek 

Posiadam obywatelstwo polskie i inne. Jak mogę się dostać na studia w języku angielskim?

Nie możesz rekrutować się jako cudzoziemiec. Powinieneś rekrutować się jako obywatel polski.
 

przeniesienie pasek
 
 
Jestem studentem na innej uczelni. Jak mogę przenieść się na studia do SGH? 
 
Skontaktuj się z odpowiednim Dziekanatem w celu omówienia szczegółów.
 
Kontakt:
 
 
stypendia pasek  
Czy uczelnia udziela wsparcia finansowego lub oferuje stypendia?
 
Informacje o stypendiach znajdują się tutaj. Akceptujemy równieź zewnętrzne. 
 
Warto wiedzieć: Małżeństwo Judyty i Bronisława Blassów, fundatorzy bezzwrotnego stypendium w wysokości 10 tysięcy dolarów dla najlepszego studenta II roku na kierunku finanse i rachunkowość SGH.
 
wycieczka sgh pasek  
Czy można odwiedzić SGH?
 
Zapraszamy do odwiedzin! W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@sgh.waw.pl
 
 
wymiana miedzynarodowa pasek
 
Kiedy mogę wyjechać na Erasmusa?
 
Możesz wyjechać w zależności od tego, czy:
 • ukończyłeś pierwszy rok studiów licencjackich w SGH
 • ukończyłeś jednolite studia magisterskie
 • ukończyłeś pierwszy semestr studiów magisterskich w SGH

 
Gdzie mogę wyjechać na wymianę?

 

SGH prowadzi bardzo szeroką współpracę z blisko 300 uczelniami na całym świecie. Pełną ofertę wymiany międzynarodowej znajdziesz na stronie Centrum Programów Międzynarodowych.
 
 
Z kim mam się kontaktować w sprawie wyjazdu?

 
Z Centrum Programów Międzynarodowych. 
 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png
 
 

 Masz pytania?

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter, budynek główny

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl​