Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 FAQ – często zadawane pytania

 
 
 
 studia licencjackie pasek 
  
Jak mogę dostać się na studia licencjackie?  
   
To proste, wystarczy zdać maturę z czterech niżej wymienionych przedmiotów:
 • przedmiot pierwszy na poziomie rozszerzonym: matematyka lub fizyka
 • przedmiot drugi na poziomie rozszerzonym: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka
 • pierwszy język obcy na poziomie rozszerzonym do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski
 • drugi język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym do wyboru (inny niż ten z pierwszego wyboru): angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski
a następnie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym.

W przypadku studiów stacjonarnych obowiązuje również  test z wiedzy o przedsiębiorczości.
 
 
punkty maturalne pasek 
 
 
Ile punktów za przedmioty rozszerzone można otrzymać w rekrutacji?
 
Za każdy z nich otrzymasz maksymalnie po 100 punktów, tyle, ile jest procent na maturze. Za wszystkie trzy z nich możesz więc zdobyć maksymalnie 300 punktów.
 
 
Zdaję przedmioty na poziomie podstawowym. Czy dostanę za nie punkty w rekrutacji?
 
Drugi język obcy możesz zdać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Z aten przedmiot otrzymasz maksymalnie 33 punkty. Resztę wymaganych przedmiotów trzeba zdać na poziomie rozszerzonym. 

Czy pierwszy język zdeklarowany na maturze jest pierwszym językiem w rekrutacji?  
  
Nie musi tak być. Ważne, aby jeden z języków obcych był zdany na maturze na poziomie rozszerzonym. Wtedy wpisujemy go w systemie rekrutacyjnym jako pierwszy język obcy.
 
Zdaję język obcy na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Czy liczą się one w rekrutacji jako dwa oddzielne języki?  
 
Nie. Na maturze trzeba zdać dwa różne języki obce, jeden może być na poziomie podstawowym.

Czy business i management jest uznawany tak, jak ekonomia?

Tak, business i management jest uznawany tak, jak ekonomia.

Jak będą przeliczane punkty z IB Mathematics Studies SL?

Na naszej stornie znajdziesz przelicznik ocen na punkty SGH. Jeśli na świadectwie IB nie będzie oceny z ww. przedmiotu, to nie będziemy mogli dokonać przeliczenia na punkty kwalifikacyjne.

Czy jest wstępny test do SGH na studia licencjackie, stacjonarne?

Kandydaci na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019 podchodzą do testu z wiedzy o przedsiębiorczości, z którego mogą uzyskać maksymalnie100 punktów. Zakres testu z wiedzy o przedsiębiorczości można znaleźć tutaj.

Czy ktoś może zostać zwolniony z przystąpienia do testu z wiedzy o przedsiębiorczości?

Zwolnienie z testu z przedsiębiorczości przysługuje:

​nazwa olimpiady
​zakres kwalifikacji ​przyznane punkty
​zwolnienie z testu kwalifikacyjnego
​olimpiada przedsiębiorczości
​laureaci i finaliści
​433 ​TAK


olimpiada wiedzy ekonomicznej
​laureaci - 6 pierwszych miejsc ​433 ​TAK
pozostali laureaci oraz finaliści​ 333​ NIE​

wybrane olimpiady przedmiotowe*
​laureaci stopnia centralnego
​433 ​TAK
finaliści stopnia centralnego
​333 NIE​
 
*W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące olimpiady przedmiotowe: Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Geograficzna, Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Hiszpańskiego, Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Języka Rosyjskiego, Olimpiada Matematyczna, Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym.

Uchwała regulująca powyższe znajduje się tutaj.
Zasady uznawania osiągnięć w olimpiadach można przeczytać na stronie tutaj.

 
studia magisterskie pasek
  
Jak mogę dostać się na studia magisterskie? 
 
a) studia stacjonarne
 
Jeśli jesteś absolwentem SGH w danym roku akademickim lub studentem, który uzyskał co najmniej 150 punktów ECTS na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych popołudniowych lub niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych, możesz rekrutować się ze średniej. Minimalna wymagana średnia to 3,5.
 
Jeśli jesteś absolwentem SGH z ubiegłych lat, skończyłeś inną uczelnię lub studiujesz tam na innym kierunku magisterskim i chcesz podjąć drugi, możesz wziąć udział w sprawdzianie z wiedzy o gospodarce, który odbywa się w SGH. Jest to test jednokrotnego wyboru, składający się ze 100 pytań. Można więc zdobyć maksymalnie 100 punktów, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski). Język obcy deklarowany jest w systemie rekrutacyjnym.
Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym.
 
b) studia niestacjonarne
 
Przyjęcie na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.
 
Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym.
 
 
sprawdzian z wiedzy o gospodarce wog pasek
 

Jakie są progi punktowe ze sprawdzianu z wiedzy o gospodarce?
 
Można zdobyć maksymalnie 100 punktów, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski). Zakwalifikować się można z minimalną liczbą 40 punktów. Próg jednak może być wyższy - zależy to od wyników wszystkich osób, które przystąpiły do sprawdzianu i limitu miejsc na studia stacjonarne. Oscyluje on w granicach 60 pkt.
  
Gdzie będę pisać ten sprawdzian?  
 
Sprawdzian odbywa się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod adresem al. Niepodległości 162. Informacja o numerze sali i godzinie wysyłana jest w komunikacie na konto rekrutacyjne.
 
O której godzinie będę pisać ten sprawdzian?  
 
W zależności od ilości zakwalifikowanych kandydatów odbywają się jedna lub dwie tury sprawdzianu.
 
Ile trwa sprawdzian?
 
Trwa 180 minut  
 
Czy są przykładowe testy z innych języków niż angielski?  
 
Tak, przykładowe pytania znajdziesz TU.
 
Czy certyfikaty językowe zwalniają z części językowej na sprawdzianie?  
 
Część językowa wchodzi w skład sprawdzianu z wiedzy o gospodarce. Trzeba go zdać, aby dostać się na stacjonarne studia magisterskie. Nie ma możliwości zastąpienia części sprawdzianu certyfikatem językowym. Dla wszystkich są takie same zasady.   
 
Czy na lektoracie muszę uczyć się tego samego języka, który miałem na sprawdzianie?
 
Nie, możesz wybrać dwa różne języki.
 
 
studia angielski pasek
 
 
Jaki dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego potrzebuję, żeby móc studiować po angielsku?
 
Akceptowane dokumenty potwierdzające znajomośc języka angielskiego znajdziejsz TU.
 
   
tryby studiów pasek
 
 Jakie tryby studiów są dostępne w SGH?  
 
Studia w języku polskim są dostępne w trzech trybach:
 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne   

Studia w języku angielskim są dostępne wyłącznie w trybie stacjonarnym.

  
  
studia stacjonarne pasek

 

Jakie są progi punktowe na studia stacjonarne?  

a) studia licencjackie
 
Próg punktowy oscyluje w granicach 260/333 pkt. w konkursie świadectw maturalnych. W tym roku na studia stacjonarne obowiązuje dodatkowo test z wiedzy o przedsiębiorczości i można zdobyć dodatkowo 100 punktów.

Razem będzie można zdobyć 433 punktów.
 
b) studia magisterskie
 
Próg punktowy oscyluje w granicach 60/100 pkt. ze sprawdzianu z wiedzy o gospodarce.  
 
  
studia niestacjonarne pasek
 
W jakich godzinach odbywają się studia popołudniowe (wieczorowe)?
 
Co do zasady odbywają się w godzinach popołudniowych (mogą być wyjątki) od poniedziałku do piątku.
 
 
W jakich godzinach odbywają się studia sobotnio-niedzielne (weekendowe)?
 
Odbywają się co 2 tygodnie wyłącznie w soboty i w niedziele w godzinach 8:00-21:00.
 
Jakie są progi punktowe na studia niestacjonarne?
 
a) licencjackie
Na studia I stopnia przyjmowane są osoby z maturą z wymaganych przedmiotów.
b) magisterskie
W procesie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć na rok akademicki 2018.2019.

Jakie są warunki rekrutacji na studia niestacjonarne magisterskie?  
 
Przyjęcie na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej. 
 
harmonogram rekrutacji pasek 
Gdzie mogę znaleźć harmonogram rekrutacji?
 
Obywatele polscy i osoby uprawnione do podjęcia studiów na zasadach dla obywateli polskich:

a) studia licencjackie
 
b) studia magisterskie
 
Cudzoziemcy
uprawnieni do podjęcia studiów na zasadach innych niż dla obywateli polskich:

a) studia licencjackie w języku polskim i w języku angielskim

b) studia magisterskie w języku polskim i w języku angielskim

 
 
rejestracja pasek  
Gdzie mogę się zarejestrować i kiedy będzie przyjmowanie dokumentów?
 
Zarejestruj się na stronie rekrutacji. Pamiętaj o wybraniu odpowiedniego systemu rekrutacyjnego dedykowanego każdemu trybowi studiów.
 
Kiedy zostanie uruchomiony system rekrutacyjny?
 
Rekrutacja obecnie trwa.
 
Dlaczego nie mogę wpisać innych języków obcych niż te, które są wymienione w systemie rekrutacyjnym?
 
Możesz wpisać tylko te języki obce, których można uczyć się w ramach lektoratu w SGH. Są to: angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański.
 
 
Wpłaciłem opłatę rekrutacyjną, ale w systemie dalej nie mam informacji o jej zaksięgowaniu. Co powinienem zrobić?
 
Mamy 2 dni robocze na zaksięgowanie każdej opłaty rekrutacyjnej. Jeśli wykonałeś przelew w weekend, informacja na koncie rekrutacyjnym powinna pojawić się najpóźniej w środę. Jeśli wykonałeś go w któryś z dni roboczych, w ciągu kolejnych dwóch zaksięgowanie opłaty zostanie odznaczone w systemie.
   
  dokumenty pasek
 
 
Jakie dokumenty mam złożyć?

REKRUTACJA NA ZASADACH POLAKÓW:
REKRUTACJA NA ZASADACH CUDZOZIEMCÓW:
Czy ktoś może złożyć dokumenty za mnie?
 
Możesz upoważnić osobę trzecią do podpisania umowy. Przygotuj takie pełnomocnictwo według wzoru.Zwróć uwagę, jak w takiej sytuacji przygotować kserokopię swojego dokumentu tożsamości (wyłącznie dowód osobisty lub paszport):

 • konsula Rzeczpospolitej Polskiej;    
 • notariusza zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • pracownika Działu Promocji i Rekrutacji.

W przeciwnym razie osoba upoważniona powinna przyjść z Twoim oryginalnym dokumentem tożsamości i jego kserokopią do poświadczenia podczas składania wszystkich dokumentów.

Czy można przesłać skany dokumentów?

Niestety nie. Trzeba złożyć komplet dokumentów osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią.
 
Czy można przesłać dokumenty pocztą?
 
Niestety nie. Trzeba złożyć komplet dokumentów osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią.
 
  czesne pasek
 
 
Ile kosztują studia w języku angielskim?
 
Wysokość czesnego dla obywateli polskich na studia licencjackie, które można płacić w następujących wariantach:
 • rata miesięczna 420 Euro
 • rata semestralna 2000 Euro
 • rata roczna 3900 Euro
 • cena za cały okres studiów 11400 Euro
 

Wysokość czesnego dla obywateli polskich na studia magisterskie (kierunki: Advanced Analytics – Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services), które można płacić w następujących wariantach:

 • rata miesięczna 400 Euro
 • rata semestralna 1800 Euro
 • rata roczna 3550 Euro
 • cena za cały okres studiów 7000 Euro  

Wysokość czesnego dla obywateli polskich na studia magisterskie na kierunku Finance and Accounting, które można płacić w następujących wariantach:

 • rata miesięczna 530 Euro
 • rata semestralna 2550 Euro
 • rata roczna 5050 Euro
 • cena za cały okres studiów 10000 Euro
 

Ile kosztują studia niestacjonarne?

Wysokość czesnego dla obywateli polskich, które można płacić w następujących wariantach:

 • rata miesięczna za studia licencjackie i magisterskie 680 zł 
 • rata semestralna za studia licencjackie i magisterskie 3200 zł 
 • rata roczna za studia licencjackie i magisterskie 6300 zł
 • cena za cały okres studiów licencjackich 18000 zł, zaś magisterskich 12400 zł 
 
Ile kosztują studia dla cudzoziemców?  
  
Wysokość czesnego dla cudzoziemców na studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim:
 • rata miesięczna 420 Euro
 • rata semestralna 2000 Euro
 • rata roczna 3900 Euro
 • cena za cały okres studiów 11400 Euro
  Wysokość czesnego dla cudzoziemców na studia magisterskie w języku polskim:
 • rata miesięczna 400 Euro
 • rata semestralna 1900 Euro
 • rata roczna 3800 Euro
 • cena za cały okres studiów 7400 Euro
   Wysokość czesnego dla cudzoziemców na studia licencjackie w języku angielskim:
 • rata miesięczna 420 Euro
 • rata semestralna 2000 Euro
 • rata roczna 3900 Euro
 • cena za cały okres studiów 11400 Euro
Wysokość czesnego dla cudzoziemców na studiach magisterskich w języku angielskim:

a) kierunki Advanced Analytics – Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services
 • rata miesięczna 380 Euro
 • rata semestralna 1800 Euro
 • rata roczna 3550 Euro
 • cena za cały okres studiów 7000 Euro

b) Finance and Accounting

 • rata miesięczna 530 Euro
 • rata semestralna 2550 Euro
 • rata roczna 5550 Euro
 • cena za cały okres studiów 10000 Euro


 
akademiki pasek
 
 
Czy istnieje możliwość zamieszkania w akademiku i jaki jest jego koszt?  
 
Oczywiście! Jeśli Twoje miejsce stałego zamieszkania znajduje się powyżej 40 km od Warszawy, możesz ubiegać się o przyznanie miejsca w akademikach SGH. Cena jest uzależniona od wybranego akademika oraz ilości osób w pokoju. Po więcej informacji zapraszamy do Działu Obsługi Studentów.
 
 
cudzoziemcy pasek
 
 
Jestem cudzoziemcem. Czy mogę studiować bezpłatnie?
 
Jeśli masz jeden z dokumentów wymienionych tutaj, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach dla obywateli polskich (studia licencjackie lub magisterskie). Jeśli posiadasz lub starasz się o stypendium RP lub jakieś inne, powinieneś rekrutować się na zasadach dla cudzoziemców (studia licencjackie lub magisterskie).
 

Jestem cudzoziemcem. Nie mam żadnego z dokumentów wymienionych w punkcie 1. tutaj. Jak mam się rekrutować na studia licencjackie?

Etapy rekrutacji na studia licencjackie w języku polskim: 
 1. zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym
 2. złoż wymagane dokumenty
 3. poczekaj na decyzję
 
Jestem cudzoziemcem. Nie mam żadnego z dokumentów wymienionych w punkcie 1. tutaj. Jak mam się rekrutować na studia magisterskie?
 
Etapy rekrutacji na studia magisterskie w języku polskim: 
 1. rejestracja w systemi rekrutacyjnym
 2. złoż wymagane dokumenty
 3. poczekaj na decyzję
 
  obywatele unii europejskiej pasek  
Jestem obywatelem UE i nie posiadam polskiego obywatelstwa. Czy muszę płacić za studia?
 
Nie musisz. Zgodnie z zasadami rekrutacji możesz rekrutować się na studia w SGH na zasadach dla obywateli polskich. Studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne.
 
Nie możesz jednak starać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.  
 
 
karta polaka pasek
 
  
Mam Kartę Polaka. Czy mogę studiować na takich samych zasadach jak Polacy?
 
Tak, możesz, jeśli masz któryś z dokumentów wymienionych w punkcie 1. tutaj
 
Jaki kierunek studiów powinienem wybrać?
  
Na studiach licencjackich w języku polskim kierunek wybiera się na koniec pierwszego roku. Jest więc sporo czasu na zapoznanie się ze szczegółową ofertą SGH. Pomocą służy też ZWIAD – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji SGH
 
Na studiach magisterskich w języku polskim można wybrać dowolny kierunek dostępny w ofercie SGH, bez względu na to, jaki skończyło się na studiach licencjackich, inżynierskich bądź innych magisterskich.
 
Program kierunku studiów w języku angielskim realizuje się w całości od początku pierwszego roku zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.
 
Jak się można rekrutować z Kartą Polaka?

 
Jeśli posiadasz ważną Kartę Polaka masz wybór – możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach dla obywateli polskich lub na zasadach dla cudzoziemców 
 
 
podwójne obywatelstwo pasek
 
   
Posiadam obywatelstwo inne niż polskie. Jak mogę się dostać na studia w języku angielskim?
 
Możesz rekrutować się jako cudzoziemiec.
 
Etapy rekrutacji:
 • rejestracja w systemie rekrutacyjnym dla cudzoziemców na studia w języku angielskim
 • złożenie wymaganych dokumentów, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość jęz. angielskiego
 • weryfikacja wymaganych dokumentów
 • wydawanie decyzji o przyjęciu na studia

Posiadam obywatelstwo polskie i inne. Jak mogę się dostać na studia w języku angielskim?

Nie możesz rekrutować się jako cudzoziemiec. Powinieneś rekrutować się na zasadach obywateli polskich.
 
Etapy rekrutacji:

 • rejestracja w systemie rekrutacyjnym dla obywateli polskich na studia w języku angielskim
 • złożenie wymaganych dokumentów, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość jęz. angielskiego
 • weryfikacja wymaganych dokumentów
 • wydawanie decyzji o przyjęciu na studia

przeniesienie pasek
 
 
Jestem studentem na innej uczelni. Jak mogę przenieść się na studia do SGH? 
 
Przenosinami zajmują się pracownicy dziekanatów, skontaktuj się z nimi w celu omówienia szczegółów.
 
Kontakt:
 
 
stypendia pasek  
Czy uczelnia udziela wsparcia finansowego lub oferuje stypendia?
 
Informacje o stypendiach dla obywateli polskich znajdują się tutaj. Niestety dla cudzoziemców stypendiów nie oferujemy, akceptujemy jedynie zewnętrzne. 
 
Warto wiedzieć: Małżeństwo Judyty i Bronisława Blassów, fundatorzy bezzwrotnego stypendium w wysokości 10 tysięcy dolarów dla najlepszego studenta II roku na kierunku finanse i rachunkowość SGH.
 
wycieczka sgh pasek  
Czy można odwiedzić SGH?
 
Zapraszamy do odwiedzin! W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt mailowy:
 
 
wymiana miedzynarodowa pasek
 
Kiedy mogę wyjechać na Erasmusa?
 
Możesz wyjechać w zależności od tego, czy:
 • ukończyłeś pierwszy rok studiów licencjackich w SGH
 • ukończyłeś jednolite studia magisterskie
 • ukończyłeś pierwszy semestr studiów magisterskich w SGH

 
Gdzie mogę wyjechać na wymianę?

 

SGH prowadzi bardzo szeroką współpracę z blisko 300 uczelniami na całym świecie. Pełną ofertę wymiany międzynarodowej znajdziesz na stronie Centrum Programów Międzynarodowych.
 
 
Z kim mam się kontaktować w sprawie wyjazdu?

 
Z Centrum Programów Międzynarodowych
 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
okładka informatora 2017-18.jpg
 

 Masz pytania?

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter, budynek główny

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl​