Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski > Aktualności

WYNIKI REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W KZiF

2018-07-23 KZiF kategoria: informacja 

​W związku z przeprowadzonym w dniu 12 lipca 2018 r. postępowaniem rekrutacyjnym na XII edycję stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie finanse (XII/F) i na XII edycję stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (XII/Z) w Kolegium Zarządzania i Finansów, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, poniżej przedstawiamy listę rankingową kandydatów. 

Limit miejsc na stacjonarne studia doktoranckie wynosił 24 osoby:

  • 12 osób w dyscyplinie ekonomia (XII/F),
  • 12 osób w dyscyplinie finanse (XII/Z). 

Każdy z kandydatów mógł uzyskać w procesie rekrutacyjnym maksymalnie 100 pkt. Minimalna liczba punktów, jaką musiał uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym wynosiła 51 pkt.

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie w SGH w więcej niż jednym kolegium, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia woli o wyborze studiów doktoranckich, które rozpocznie w roku akademickim 2018/2019. Oświadczenie powinno być złożone DO kolegialnej komisji rekrutacyjnej właściwej ze względu na wybrane studia nie później niż 01 września 2018 r. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata zostaje umorzone. 

WZÓR OŚWIADCZENIA

Archiwum