Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY NA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2019/2020

 
I. Sprawdzian kwalifikacyjny na stacjonarne studia magisterskie 2019/2020 składa się z trzech modułów:
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.
II. Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

III. Kandydat, który nie wybrał żadnego spośród kierunków, o których mowa powyżej w pkt. II.1 albo pkt II.2 nie może przystąpić odpowiednio do modułu ilościowego albo jakościowego.

IV. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów, przy czym w rekrutacji na kierunki: 
analiza danych – big data, lub ekonomia lub metody Ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i modułu ilościowego, zaś w rekrutacji na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych w języku polskim uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i jakościowego.

V. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne mogą być umieszczeni tylko kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów.
 
 

 Sprawdzian kwalifikacyjny na stacjonarne studia magisterskie 2018/2019

 

Sprawdzian kwalifikacyjny na stacjonarne studia magisterskie 2018/2019 składał się z:

  • wiedzy o gospodarce oraz
  • języka obcego.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosiła 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce (wiedza o gospodarce to sprawdzian z następujących przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, historia gospodarcza, polityka gospodarcza i społeczna, integracja europejska i ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Sprawdzian kwalifikacyjny trwał 180 minut i przeprowadzany był w formie kodowanego testu.

Sprawdzian odbył się 29 czerwca 2018 r. (piątek). Zapoznaj się też z: 

 --------

PRZYKŁADOWE PYTANIA Z POPRZEDNICH LAT
 
 
 

 Kontakt

 

​Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter​, budynek główny

tel.: 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl


Godziny pracy działu: 8:00–16:00 (od poniedziałku do piątku)