Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KAE stacjonarne studia doktoranckie

 
 

 O studiach

 

​​​​Na studiach można realizować:

 

 

Wyboru ścieżki dokonuje się na początku pierwszego semestru studiów.

 

 Adresaci studiów

 

​Studia adresowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie bądź studia II stopnia lub równorzędne, bądź są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

Kierunek ukończonych przez kandydatów studiów magisterskich nie ma priorytetowego znaczenia w procesie rekrutacji, konieczne jest natomiast zainteresowanie kandydata problematyką szeroko pojętej ekonomii.

 

 Korzyści

 

​EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

Posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną, co do wybranych elementów, np.:

 • funkcjonowania rynków w ujęciu mikro- i makroekonomicznym,
 • wpływu struktur demograficznych na funkcjonowanie rynków,
 • wykorzystania wybranych narzędzi matematycznych w modelowaniu procesów ekonomicznych,
 • wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych w praktyce ekonomicznej.
 • znajomość wybranych technik ekonometrycznych.

Posiada wiedzę zaawansowaną w zakresie:

 • wybranych metod opisu i technik pozyskiwania danych oraz modelowania, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe,
 • wybranych norm i reguł, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.

Posiada wiedzę zaawansowaną (o procesach zmian) o charakterze ogólnym oraz wiedzę znacznie pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych oraz kategorii więzi społecznych.

Umiejętności:

Posiada umiejętności:

 • dostrzegania i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych, wzbogacone o odkrywanie nowych zależności między zjawiskami lub ich nowych aspektów,
 • wykorzystania wiedzy, wzbogacone o wykorzystanie procedury badawczej oraz krytycznej oceny dotychczasowych wyników badań naukowych,
 • rozumienia przyczyn i przebiegów procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych,
 • formułowania złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zastosowania adekwatnej procedury badawczej,
 • prognozowania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oraz proponowania nowych metod i narzędzi,
 • wykorzystania zdobytej wiedzy poszerzoną o pogłębioną krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy,
 • przekazywania wiedzy na poziomie wyższym,
 • proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się problemów,
 • projektowania realizacji zadań badawczych w zakresie analizy i modelowania procesów społeczno-ekonomicznych.

Kompetencje:

 • potrafi wyznaczać dalekosiężne cele przedsięwzięć i organizacji oraz przygotowywać strategie ich osiągania w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
 • potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów naukowych i z zakresu praktyki gospodarczej,
 • otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie.otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie,otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie.otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie,
 • jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a także do kierowania zespołem badawczym,
 • potrafi uzupełniać, doskonalić i poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym,
 • ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Tematyka studiów: zakres nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem: teorii ekonomii, statystyki, demografii, informatyki gospodarczej, ekonometrii, badań operacyjnych, koniunktury i polityki gospodarczej.

PROGRAM STUDIÓW​ (obowiązujący od VIII edycji studiów).

 

 Tryb naboru

 
 

 Dokumenty

 
 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH, Dziekan KAE

Koordynator programu: dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

Sekretarz programu: ​Katarzyna Kwasiborska
e-mail: kkwasi@sgh.waw.pl
telefon: 225649257
Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej KAE
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 22

Sekretariat studiów:
Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 230
02-513 Warszawa

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: mgr Ewa Dernałowicz
telefon: 225649395 
Sekretarz komisji udziela wszelkich informacji o rekrutacji i zapisach, przyjmuje dokumenty wymagane w procesie rekrutacji, ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego.

program realizuje: KAE – Kolegium Analiz Ekonomicznych

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.