Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 polityka społeczna

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna w SGH dostarczają wiedzę z dziedziny nauk społecznych i rozwijają umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach społecznych funkcjonujących na różnych szczeblach administracji publicznej (krajowej i lokalnej) oraz w organizacjach pozarządowych. 

Studia te przygotowują również do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiającą analizę procesów gospodarczych i społecznych oraz ich związków w skali krajowej i lokalnej, 
 • ma podstawową wiedzę z zakresu społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych oraz ekonomicznych aspektów rozwoju społecznego i zarządzania zmianą instytucji społecznych, 
 • ma wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania instytucji społecznych oraz źródeł finansowania ich zadań, 
[umiejętności:] 
 • umie definiować i rozwiązywać podstawowe problemy w skali mikro- i makrospołecznej oraz poszukiwać skutecznych i efektywnych rozwiązań przy zachowaniu wrażliwości społecznej, 
 • umie przewidywać zmiany w strukturze potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokajania, potrafi zbierać i analizować informacje o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną, 
 • potrafi sporządzać projekty socjalne, umie dokonać ewaluacji działań w sferze polityki społecznej różnych podmiotów, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje się postawą prospołeczną wyrażającą się w aktywnym udziale w akcjach charytatywnych, reagowaniu na zjawiska patologii społecznej oraz udzielaniu pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, 
 • uczestniczy w przedsięwzięciach podejmowanych przez społeczności lokalne, 
 • formułuje sądy w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. 
W Informatorze SGH​ znajdziesz także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 12) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 30-31)
 

 Specjalności

 
 • lokalna polityka społeczna 
 • systemy zabezpieczenia społecznego
 
 

 Czesne

 
 • studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr
 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
​​​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
​​SGH folder promocyjnySGH ulotka studia
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162​
pokój 37, budynek G
02-554 Warszawa

telefon: : +48 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00 – 16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce