Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Rekrutacja krok po kroku
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku

 

​Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:
 

1.  Rejestracja w systemie rekrutacyjnym

Wprowadź do systemu wszystkie wymagane informacje:  podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości, wyniki  z olimpiad i za osiągniecia sportowe. Wgraj swoje zdjęcie – użyjemy go później w Twojej legitymacji studenckiej. Wybierz również tryby studiów (lub kierunki w języku angielskim) i uszereguj je według swoich preferencji. Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym. 

Dane możesz swobodnie modyfikować aż do dnia zamknięcia systemu. Wtedy też upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej.


2. Procedura kwalifikacyjna

O przyjęciu na studia stacjonarne w języku polskim decyduje łączna suma punktów przeliczana na podstawie wyników maturalnych (max. 333 pkt) oraz wyniku z testu kwalifikacyjnego z wiedzy o przedsiębiorczości  (max. 100 pkt). Natomiast o przyjęciu na studia niestacjonarne w języku polskim (popołudniowe i sob​otnio-niedzielne) decyduje wynik przeliczony na podstawie wyników maturalnych (max. 333 pkt) uzyskanych przez kandydata.

W przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim, o przyjęciu decyduje pomyślna weryfikacja dokumentów złoż​onych przez kandydata, a w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń, czyli moment przystąpienia przez kandydata do rekrutacji na studia licencjackie w ISR.

Jeżeli jesteś laureatem bądź finalistą olimpiady lub też możesz się pochwalić osiągnięciami sportowymi, możesz zdobyć dodatkowe punkty kwalifikacyjne – koniecznie przeczytaj zakładkę olimpiady i osiągnięcia sportowe

Oceny na świadectwie dojrzałości

W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii możesz wybrać tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu). Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne.

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

Poniższa tabela przedstawia punktację dla kandydatów, którzy zdawali Nową Maturę:  

​Kategoria przedmiotu ​Wymagany poziom ​Punkty rekrutacyjne
Przedmiot I:
matematyka albo fizyka
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Przedmiot II:
fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, albo ekonomia
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Język obcy I:
angielski ,niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/3 pkt, ale nie więcej niż 100 pkt
Język obcy II:
angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski
​pisemny podstawowy lub pisemny rozszerzony ​Punkty przeliczne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
1% = 1/3 pkt, max. 33 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/9 pkt, ale nie więcej niż 33 i 1/3  pkt

WAŻNE! Jeżeli rekrutujesz się na podstawie innego dokumentu niż świadectwo Nowej Matury, zapoznaj się z zakładką przeliczniki ocen.


Test kwalifikacyjny

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim zobowiązany jesteś do napisania testu z wiedzy o przedsiębiorczości.  Z testu możesz otrzymać maksymalnie 100 punktów kwalifikacyjnych.

Jeżeli  nie ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim, procedura kwalifikacyjna odbywa się jedynie na podstawie zgłoszonych wyników uwidocznionych na świadectwa dojrzałości.

Przykładowy test z wiedzy o przedsiębiorczości 2018/2019

3. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w systemie rekrutacyjnym odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku – znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem bibliotecznym, oraz zestawienie dokumentów. Koniecznie wydrukuj wszystkie pliki, podpisz i zabierz ze sobą, ponieważ musisz je złożyć razem z innymi dokumentami. Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz od razu gdy złożysz komplet dokumentów i zostaną one pozytywnie zweryfikowane.

Dokumenty należy złożyć osobiście  – szczegóły będą podane w komunikacie w systemie rekrutacyjnym. Jeśli nie możesz pojawić się osobiście w SGH, dokumenty może złożyć za Ciebie Twój pełnomocnik jeśli będzie miał Twoje pisemne upoważnienie​. Jeśli w dniu składania dokumentów nie będziesz mieć jeszcze ukończonych 18 lat pamiętaj, że musisz dodatkowo złożyć pisemną zgodę Twoich rodziców lub opiekunów prawnych​.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


Podstawa prawna: Uchwała nr 269 Senatu SGH z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020 (tekst ujednolicony)

 
 
 

 Progi punktowe

 
2013 rok 249 pkt.

2014 rok 247 pkt

2015 rok 249 pkt

2016 rok 247 pkt

2017 rok 260 pkt

2018 rok 303 pkt.