Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Rekrutacja krok po kroku
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku

 

​Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1.  Rejestracja w systemie rekrutacyjnym

  • wprowadź do systemu wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości, wyniki  z olimpiad i za osiągniecia sportowe;
  • wgraj swoje zdjęcie – użyjemy go później w Twojej legitymacji studenckiej;
  • wpłać opłatę rekrutacyjną na konto bankowe, widoczne w ISR;
  • wybierz również tryby studiów (lub kierunki w języku angielskim) i uszereguj je według swoich preferencji. 
Dane możesz swobodnie modyfikować aż do dnia zamknięcia systemu. Wtedy też upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej. Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.

2. Procedura kwalifikacyjna

  • O przyjęciu na studia niestacjonarne w języku polskim (popołudniowe i sob​otnio-niedzielne) decyduje wynik przeliczony na podstawie wyników maturalnych (max. 333 pkt) uzyskanych przez kandydata.
  • W przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim, o przyjęciu decyduje pomyślna weryfikacja dokumentów złoż​onych przez kandydata,a w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów.

Jeżeli jesteś laureatem bądź finalistą olimpiady lub też możesz się pochwalić osiągnięciami sportowymi, możesz zdobyć dodatkowe punkty kwalifikacyjne – koniecznie przeczytaj zakładkę olimpiady i osiągnięcia sportowe

Oceny na świadectwie dojrzałości. W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii możesz wybrać tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu). Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne.

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

Poniższa tabela przedstawia punktację dla kandydatów, którzy zdawali Nową Maturę:  

​Kategoria przedmiotu ​Wymagany poziom ​Punkty rekrutacyjne
Przedmiot I:
matematyka albo fizyka
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Przedmiot II:
fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, albo ekonomia
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Język obcy I:
angielski ,niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/3 pkt, ale nie więcej niż 100 pkt
Język obcy II:
angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski
​pisemny podstawowy lub pisemny rozszerzony ​Punkty przeliczne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
1% = 1/3 pkt, max. 33 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/9 pkt, ale nie więcej niż 33 i 1/3  pkt

WAŻNE! Jeżeli rekrutujesz się na podstawie innego dokumentu niż świadectwo Nowej Matury, zapoznaj się z zakładką przeliczniki ocen.


Test kwalifikacyjny.
Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim zobowiązany jesteś do napisania testu z wiedzy o przedsiębiorczości.  Z testu możesz otrzymać maksymalnie 100 punktów kwalifikacyjnych.

Jeżeli  nie ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim, procedura kwalifikacyjna odbywa się jedynie na podstawie zgłoszonych wyników uwidocznionych na świadectwa dojrzałości.

Przykładowy test z wiedzy o przedsiębiorczości 2018/2019.


3. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w systemie rekrutacyjnym odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku – znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem bibliotecznym, oraz zestawienie dokumentów. Koniecznie wydrukuj wszystkie pliki, podpisz i zabierz ze sobą, ponieważ musisz je złożyć razem z innymi dokumentami. 

Dokumenty należy złożyć osobiście  – szczegóły będą podane w komunikacie w systemie rekrutacyjnym. Jeśli nie możesz pojawić się osobiście w SGH, dokumenty może złożyć za Ciebie Twój pełnomocnik jeśli będzie miał Twoje pisemne upoważnienie​. 

Jeśli w dniu składania dokumentów nie będziesz mieć jeszcze ukończonych 18 lat pamiętaj, że musisz dodatkowo złożyć pisemną zgodę Twoich rodziców lub opiekunów prawnych​.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


Podstawa prawna: Uchwała nr 540 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021

 
 
 

 Progi punktowe

 
2013 rok 249 pkt

2014 rok 247 pkt

2015 rok 249 pkt

2016 rok 247 pkt

2017 rok 260 pkt

2018 rok 303 pkt

2019 rok 311 pkt