Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Przeliczniki ocen na punkty kwalifikacyjne w sgh

 

Dyplom IB (International Baccalaureate)

Oceny uzyskane z  przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą.

​IB

SL

Punkty SGH
​IB
 
HL
 
​​Punkty SGH
​7 ​100 7 ​133
​6 ​90 ​6 ​120
​5 ​75 ​5 ​100
​4 ​60 ​4 ​80
​3 ​45 ​3 ​60
​2 ​30 ​2 ​40


Oceny uzyskane z języków:

pierwszy język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski albo drugi język obcy spośród wyżej wymienionych przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z poniższą tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy dzieli się przez 3 (trzy).

​IB Ab initio

lub poziom B SL

 

Punkty SGH
​IB A1 (HL lub SL),
A2 (HL lub SL)
lub B HL
 
 
​​Punkty SGH
​7 ​100 7

 

 

100

​6 ​90 ​6
​5 ​75 ​5
​4 ​60 ​4
​3 ​45 ​3
​2 ​30 ​2

​Dyplom EB (European Baccalaureate)

Dyplom EB to świadectwo Matury Europejskiej, czyli dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443).


Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 r., kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGH według podanych poniżej zasad:
 
​Wynik na dyplomie EB Poziom podstawowy i rozszerzony​
Punkty SGH​
​9,51 - 10,00 ​100
​9,01 - 9,50 ​92
​8,51 - 9,00 ​85
​8,01 - 8,50 ​78
​7,51 - 8,00  ​71
​7,01 - 7,50 64
​6,51 - 7,00 ​57
​6,00 -6,50 ​50
​0,00 -5,99 ​0

​Punktacja dla osób ze starą maturą:

Kandydat,  który  uzyskał  świadectwo  dojrzałości  w  ramach  starej  matury  jest kwalifikowany na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia i pierwszy język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski  oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego, uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak  i części pisemnej egzaminu, liczy się tylko wyższą ocenę.
 
Sumę wartości ocen, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie)
 
Kandydat,  który  na  egzaminie  dojrzałości  był  zwolniony  ze  zdawania  egzaminu z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia lub pierwszy język obcy, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego  zwolnieniem.  Jeżeli  przedmiotem, którego  dotyczyło  zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy, kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych*

UKRAINA

UKRAINA
​Ocena na świadectwie
(Skala 1-12)
​Punkty SGH
12 ​100
​11 ​92
​10 ​83
​9 ​75
​8 ​67
​7 ​58
​6 ​50
​1-5 0

 

ROSJA, KAZACHSTAN, SZWECJA

ROSJA
(skala 2 – 5)
KAZA​C​HSTAN​
(skala 1 – 5)
SZWECJA
(skala literowa)
Punkty ​SGH​
​​ ​ ​Ocena na świadectwie ​​ ​ ​Ocena na świadectwie ​​ ​ ​Ocena na świadectwie
​5 ​5 ​MVG ​100
​4 4 ​VG ​75
​3 ​3 ​G ​50
​2 ​1-2 ​IG ​0
 

BIAŁORUŚ

BIAŁORUŚ​ ​
​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​1 – 4 0​
 

LITWA 

LITWA
​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Poziom A i B
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​1 – 4 0​
 

AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY, SŁOWACJA

AUSTRIA
Skala 1 – 5

​NIEMCY
Skala 1 – 6

CZECHY
Skala 1 – 5

​SŁOWACJA
Skala 1 – 5
Punkty SGH​
​Ocena na świadectwie ​Ocena na świadectwie
​​Ocena na świadectwie ​​Ocena na świadectwie
​1 ​1 ​1 ​1 ​100
​2 ​2 ​2 ​2 ​84
​3 ​3 ​3 ​3 ​67
​4 ​4 ​4 ​4 ​50
​5 ​5-6 ​5 ​5 ​0
 

 USA

​ ​USA
Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A, A+ ​100
​A- 92
​B+ ​89
​B ​86
​B- ​82
​C+ ​79
​C ​76
​C- ​72
​D+ ​69
​D ​66
​D- ​62
​F ​0
 

WIELKA BRYTANIA 

Świadectwo GCE (General Certificate of Education) wydane przez AQA lub WJEC lub ORC – oceny na poziomie A-level (advance); nie uznajemy poziomu O-level czy AS-level (advanced subsidiary).
 
WIELKA BRYTANIA
Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A* ​100
​A 92
​A- ​89
​B+ 65
​B ​60
​B- ​55
​C+ ​50
​C 45
​C- ​0
​D+ 0
​D ​0
​D- ​0
​E ​0
​F ​0

 

IRLANDIA

Wyłącznie poziom HL (Higher Level)
 
IRLANDIA
Ocena na świadectwie HL (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A1 ​100
​A2 90
​B1 85
​B2 ​80
​B3 ​75
​C1 70
​C2 65
​C3 ​60
​D1 55
​D2 50
​D3 45
​E - F ​0

 

FRANCJA

 
FRANCJA 
Ocena na świadectwie  (skala 1-20) ​​Punkty SGH​ ​
​20.00 – 18.00 ​100
17.99 – 16.00 90
15.99 – 14.00 ​80
13.99 – 12.00 70
11.99 – 10.00 60
​1.00 – 9.00 ​0

 

-------------------------------------------------------

* Sposób przeliczania ocen z najczęściej występujących świadectw zagranicznych będących podstawą kwalifikacji na studia I stopnia w SGH – UKR. (19.05.2016)