Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 
Uchwała nr 146 Senatu SGH z 17 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w SGH w roku akademickim 2018/2019

OLIMPIADY

Uchwała nr 145 Senatu SGH z 17 maja 2017 r. w sprawie Zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w SGH w latach akademickich 2018/2019–2020/2021
TEST Z WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

W procesie rekrutacyjnym można zdobyć maksymalnie 433 punkty.

 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała nr 456 Senatu SGH z 25 maja 2016 r.) oraz uchwała je zmieniająca (Uchwała nr 143 Senatu SGH w 17 maja 2017 r.).

Liczba miejsc na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie dotyczące rekrutacji uzupełniającej na studia licencjackie.

Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ISR.

Rejestracja kandydata, w tym laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, w ISR jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego – z niżej wymienionych przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym oraz z drugiego języka obcego zdanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. 

Jeśli posiadasz inny dokument uprawniający do przyjęcia na studia Iliterów stopnia, prosimy o zapoznanie się z zakładkami:
ŚWIADECTWO ZAGRANICZNE – WYMAGANIA oraz PRZELICZNIKI OCEN.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:

  • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka:

(poziom rozszerzony) –  1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

dodatkowo za poziom dwujęzyczny – 1% = 1/3 pkt;

  • przedmiot drugi: geografia lub historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, albo fizyka (jeśli nie została wybrana jako przedmiot pierwszy):

(poziom rozszerzony) – 1% = 1 pkt max. 100 pkt;

dodatkowo za poziom dwujęzyczny – 1% = 1/3 pkt;

  • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski:

(poziom rozszerzony) – 1% = 1 pkt max. 100 pkt;

(poziom dwujęzyczny) – 1% = 4/3 pkt nie więcej niż 100 pkt;

  • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski:

(poziom podstawowy lub rozszerzony – przelicznik punktów rekrutacyjnych w obu przypadkach jest ten sam) –1% = 1/3 pkt max. 33 pkt;

(poziom dwujęzyczny) – 1% = 4/9 pkt nie więcej niż 33 i 1/3 pkt;

Fizyka i język obcy (zdawany na różnych poziomach) nie mogą być liczone dwukrotnie.
 
Maksymalnie można otrzymać w rekrutacji 333 punkty. 

Jeśli kandydat nie zdawał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów na maturze uzyskuje za niego 0 punktów kwalifikacyjnych SGH, nie jest to jednak przeszkodą w uczestniczeniu w procesie rekrutacji.

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje lektorat z jednego języka obcego. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne będzie to „pierwszy język obcy” z powyższego zestawienia..

Kandydaci na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, w którym prowadzone będą studia, nie uzyskali co najmniej 70 punktów procentowych, powinni dysponować także dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka co najmniej na poziomie B2.

Honorowane certyfikaty z języka angielskiego (dla studiów w języku angielskim)

Zasady uznawania wyników dla laureatów olimpiad

 
 
 

 WAŻNE INFORMACJE

 
 

 progi punktowe na SGH w kolejnych latach

 

w 2017 r.:260 punktów

w 2016 r.: 247 punktów

w 2015 r.​: 249 punktów

w 2014 r.: 247 punktów

w 2013 r.: 249 punktów