Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 stosunki międzynarodowe

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH dostarczają wiedzę z zakresu dyscyplin politologicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych, umożliwiającą zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Uzyskana wiedza stanowi także podstawę analizy gospodarczych i politycznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej. 

Studia te przygotowują do pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. Dają one także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.
 

 korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • zna i rozumie źródła i ewolucję stosunków międzynarodowych, 
 • ma podstawową wiedzę o historii i kulturze różnych narodów i regionów, zwłaszcza tych najważniejszych w polityce i gospodarce światowej, 
 • ma wiedzę pozwalającą mu interpretować wydarzenia na scenie politycznej, narodowej i międzynarodowej przez pryzmat interesu jednostki, państwa, narodu, etnosu i innej grupy interesu, ma rozeznanie w bieżących wydarzeniach międzynarodowych, 
[umiejętności:] 
 • potrafi dokonywać właściwej interpretacji narodowych i międzynarodowych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych, 
 • umie doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych w wydarzeniach międzynarodowych, potrafi identyfikować współzależności w stosunkach międzynarodowych i oceniać siłę ich oddziaływania, 
 • ma umiejętność proponowania rozwiązań kompromisowych w miejsce rozwiązań siłowych, narzuconych, umie pracować w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, 
[kompetencje społeczne:] 
 • cechuje się zdolnością przewidywania, kojarzenia faktów i logicznego wyciągania wniosków, 
 • wykazuje precyzję sformułowań i jednoznaczność reakcji – kiedy istnieje taka potrzeba, 
 • wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym w wymiarze lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. 
W Informatorze SGH znajdziesz także:
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 6) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 17-18)
 

 Specjalności

 
 • dyplomacja i polityka międzynarodowa 
 • bezpieczeństwo europejskie 
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze ​
 
 

 Czesne

 
 • studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr
 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
​​​​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
​​SGH folder promocyjnySGH ulotka studia
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 kontakt

 

Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162​
pokój 37, budynek G
02-554 Warszawa

telefon: : +48 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00 – 16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce