Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Studia magisterskie - II stopnia

 

Chcesz pogodzić zdobywanie doświadczenia zawodowego ze studiami? 

Masz już dyplom licencjacki, inżynierski bądź inny magisterski?

Dołącz do najlepszych i skorzystaj z nieograniczonych możliwości planowania swojej przyszłości zawodowej. Wybierz studia magisterskie w SGH.

 

 Chcę się rekrutować na ZASADACH POLAKÓW

 

Rekrutować się na zasadach dotyczących obywateli Polskich mogą:

 • obywatele polscy
 • obywatele państw Unii Europejskiej
 • obywatele państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • osoby posiadające status uchodźcy w RP
 • osoby którym udzielono ochrony czasowej na terenie RP
 • osoby którym udzielono ochrony uzupełniającej na terenie RP
 • osoby posiadające wydane przez polskie władze zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
 • posiadacze zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku z okolicznością:
  • połączenia z rodziną;
  • posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich wydanego przez inne państwo oraz dodatkowymi okolicznościami uzasadniającymi zamieszkanie na terytorium RP;
 • posiadacze Karty Polaka.

  Skrócone informacje dla cudzoziemców

ZASADY REKRUTACJI >

 

 

 
 

 CHCĘ SIĘ REKRUTOWAĆ NA ZASADACH CUDZOZIEMCÓW

 

Rekrutować się na zasadach cudzoziemców mogą:

 • cudzoziemcy nie posiadający żadnego dokumentu uprawniającego do rekrutacji na zasadach obywateli Polskich
 • obywatele Państw Unii Europejskiej
 • posiadacze Karty Polaka

Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka albo obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej) MOGĄ wybrać, czy chcą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, czy na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

UWAGA: Stypendyści Rządu Polskiego muszą rekrutować się na zasadach cudzoziemców. Stypendium RP przysługuje wyłącznie na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Skrócone informacje dla cudzoziemców

ZASADY REKRUTACJI >

 
 

 Prestiżowa uczelnia

 
Nieprzerwanie od 1906 r. SGH oferuje studia najwyższej jakości. Dyplom SGH jest wyróżnieniem, o które co roku zabiegają kandydaci.

Ponad 15 000 studentów kształci się u nas każdego roku. 2000 z nich co roku opuszcza mury Uczelni z najnowszą wiedzą ogólną i specjalistyczną – poznaj SGH.
Często zadawane pytania
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Kontakt

 
​Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pok. 37, parter​, budynek główny

tel.: +48 22 564 7777
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
 

 broszury informacyjne

 
SGH Bachelor ManagementSGH Bachelor International EconomySGH Bachelor QMIEISSGH Bachelor Global Business Finance and Governance  PNFA_ulotka_21x21cm_04.07.17-1.png   okladka-licencjackie-2018-2019.pngokladka-magisterskie-2018-2019.png    okladka.png

 
 

 Absolwenci SGH zarabiają bardzo dobrze

 
​Według zestawienia Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego absolwenci kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH otwierają listę płac osób, które ukończyły magisterskie stacjonarne ekonomiczne studia w Polsce w 2015 roku (5886.51 zł). Drugie miejsce: finanse i rachunkowość w SGH (5248.11 zł). Informacja ta dotyczy absolwentów tuż po dyplomie zatrudnionych na umowę o pracę.
 

 SGH w rankingach

 

WIĘCEJ >

 

 

 Potwierdzona jakość

 
​​Polskie i międzynarodowe akredytacje to najlepsze potwierdzenie najwyższej jakości studiów oferowanych przez SGH.
 

 Poszerz swoją wiedzę

 
 

 Studia i biznes

 

Spośród wielu inicjatyw podjętych przez uczelnię jedną z najważniejszych jest powstanie Klubu Partnerów SGH. To wspólny projekt polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z SGH na wielu płaszczyznach. 

W czasie studiów każdy ma szansę na staż czy praktykę w jednej z partnerskich firm naszej uczelni.

Dodatkowo studenci naszej SGH mogą skorzystać z programu Studiuj Praktycznie – wyjątkowej oferty przedmiotów realizowanych przez specjalistów-dydaktyków wraz ze specjalistami-praktykami

 

 Sprawdź także