Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Studia magisterskie - II stopnia

 

Masz już dyplom licencjacki, inżynierski bądź inny magisterski? Dołącz do najlepszych i skorzystaj z nieograniczonych możliwości planowania swojej przyszłości zawodowej.

17 grudnia 2016 rozpoczyna się rejestracja na niestacjonarne studia II stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym na kierunku finanse i rachunkowość rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2017/18 rozpocznie się 9 maja 2017 roku.

 

 tryb rekrutacji na studia

 
​ 
 

 Chcę się rekrutować na ZASADACH POLAKÓW

 

Rekrutować się na zasadach dotyczących obywateli Polskich mogą:

 • obywatele polscy
 • obywatele państw Unii Europejskiej
 • obywatele państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • osoby posiadające status uchodźcy w RP
 • osoby którym udzielono ochrony czasowej na terenie RP
 • osoby którym udzielono ochrony uzupełniającej na terenie RP
 • osoby posiadające wydane przez polskie władze zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
 • posiadacze zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku z okolicznością:
  • połączenia z rodziną;
  • posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich wydanego przez inne państwo oraz dodatkowymi okolicznościami uzasadniającymi zamieszkanie na terytorium RP;
 • posiadacze Karty Polaka.

Cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy mogą rekrutować się na zasadach obywateli polskich na studia płatne (niestacjonarne sobotnio-niedzielne lub popołudniowe)

Skrócone informacje dla cudzoziemców

ZASADY REKRUTACJI >

 

 
 

 CHCĘ SIĘ REKRUTOWAĆ NA ZASADACH CUDZOZIEMCÓW

 

Rekrutować się na zasadach cudzoziemców mogą:

 • cudzoziemcy nie posiadający żadnego dokumentu uprawniającego do rekrutacji na zasadach obywateli Polskich
 • obywatele Państw Unii Europejskiej
 • posiadacze Karty Polaka

Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka albo obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej ) MOGĄ WYBRAĆ, czy chcą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, czy na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

UWAGA: Stypendyści Rządu Polskiego MUSZĄ rekrutować się na zasadach cudzoziemców . Stypendium RP przysługuje wyłącznie wyłącznie na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Skrócone informacje dla cudzoziemców

ZASADY REKRUTACJI >

 

 
​​Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
Często zadawane pytania
Porozmawiajmy o studiach
 

 Kontakt

 
​Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pok. 37, parter​

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
Skype: sghwarsaw
Stały dyżur w godz. 12:00-13:00 (od poniedziałku do piątku). W sprawie umówienia się na rozmowę w innych godzinach prosimy o kontakt mailowy pod powyższym adresem.

Godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

 

 Sprawdź także