Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 administracja

 
Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w SGH mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problemy w krajowych strukturach administracji publicznej i gospodarczej, jak również w administracji Unii Europejskiej, pracując na stanowiskach wymagających znajomości prawa, ekonomii i zarządzania. 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego interpretacji, a także do podejmowania studiów doktoranckich.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja w SGH w szczególności: 

[wiedza:]
 • ma wiedzę uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, w tym e-Government, ochronę własności intelektualnej oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa, 
 • ma wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, która łączy treści ekonomiczne z treściami administracyjno-prawnymi, rozwija kompetencje w zakresie ekonomiczno-prawnych uwarunkowań procesów społecznych i gospodarczych, 
 • ma dobrą znajomość prawno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, jej zadań oraz prawnych form realizacji tych zadań, 
[umiejętności:]
 • wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce, 
 • umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne, ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, dzięki czemu potrafi przekonująco argumentować w trudnych problemach decyzyjnych, 
 • umie organizować zespoły pracownicze oraz koordynować ich prace, a także kierować zespołami ludzkimi w strukturach administracji publicznej i gospodarczej, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje wrażliwość na jakość funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, 
 • wykazuje aktywną postawę obywatelską i wysoki poziom etyki zawodowej, 
 • wykazuje odpowiedzialność za działania własne i współpracowników. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 44) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 64-66)
 

 Specjalności

 
 • ​administracja gospodarcza 
 • administracja samorządowa 
 • administracja skarbowo-celna ​
 
 

 Czesne

 
 • ​studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr ​
 

 Organizacja studiów

 
​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestac​jonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​
 

 Materiały informacyjne

 
​​SGH folder promocyjnySGH ulotka studia
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162​
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

telefon: : +48 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00 – 16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce