Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Gospodarka przestrzenna

 
Studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu gospodarowania przestrzenią w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wysoko wykwalifikowanych specjalistów i na stanowiskach kierowniczych w zakresie gospodarki przestrzennej lub do działalności gospodarczej na własny rachunek. Przygotowują także do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGH w szczególności: 

[wiedza:]
 • ma wiedzę z zakresu systemowego opisu złożonych procesów i struktur w gospodarce przestrzennej, 
 • ma wiedzę związaną z kształtowaniem środowiska społeczno-gospodarczego, przyrodniczego i technicznego mieszkańców zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi oraz integracyjnymi, możliwościami ekonomicznymi i technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa osadnictwa i kultury,
 • ma wiedzę na temat wyspecjalizowanych modeli prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego, 
[umiejętności:] 
 • umie konstruować strategie rozwoju jednostek terytorialnych, opracowywać dokumenty planistyczne jednostek osiedleńczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju, 
 • umie sporządzać programy mające na celu podwyższanie konkurencyjności jednostek terytorialnych, planować rozwój infrastruktury osadniczej, w tym technicznej i systemów transportowych, a także sporządzać programy ochrony środowiska, 
 • umie współpracować przy konstruowaniu europejskich programów, projektów i innych dokumentów z zakresu rozwoju przestrzennego, zarządzać przestrzenią i rozwojem przestrzennym, 
[kompetencje społeczne:] 
 • rozumie społeczne i interkulturowe uwarunkowania swojej działalności, 
 • wykazuje się odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji kierowniczych w zarządzaniu gospodarką przestrzenną, 
 • jest otwarty na zmiany w otoczeniu i na potrzebę ich uwzględniania w pracy zawodowej i w działalności społecznej. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 53-54) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 81-82)
 

 Specjalności

 
 • ​​gospodarka publiczna 
 • gospodarka regionalna
 
 

 Czesne

 
 • ​studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr
 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
​​SGH folder promocyjnySGH ulotka studia
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce