Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego : turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego
turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

 
Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy i umiejętności jej zastosowania w zakresie prowadzenia działalności w sferze turystyki i usług czasu wolnego. 

Absolwenci kierunku mogą podejmować pracę w hotelarstwie, biurach podróży, przedsiębiorstwach świadczących usługi rekreacyjne i rozrywkowe, przedsiębiorstwach z otoczenia rynku turystycznego, a także w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w jednostkach doradczych wyspecjalizowanych w doradztwie i badaniach rynku turystycznego i usług czasu wolnego. Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także do podejmowania studiów trzeciego stopnia.
 

 korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma wiedzę ogólną dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna modele organizacji zorientowanych na wiedzę, 
 • ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomicznych zagadnień turystyki i zarządzania w turystyce, 
 • ma wiedzę na temat procesów kształtujących rozwój turystyki i hotelarstwa na świecie oraz na temat kulturowych, przestrzennych, prawnych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju turystyki oraz współpracy w turystyce międzynarodowej, 
[umiejętności:] 
 • umie stosować odpowiednio dobrany aparat analityczny w procesie badania problemów ekonomicznych w zakresie turystyki i hotelarstwa, 
 • umie oceniać konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych, a także wskazywać bariery rozwojowe, 
 • umie zaplanować i zrealizować zadania badawcze, a także dostrzec nowy problem badawczy lub zawodowy i poddać go profesjonalnej analizie, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje akceptację i zrozumienie obcych kultur, 
 • wykazuje się przedsiębiorczością i daje przykład etycznych zachowań zawodowych, 
 • czuje odpowiedzialność za działania własne i współpracowników. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 47) 
 • listę przedmiotów kierunkowych (s. 79)
 

 Specjalności

 
​Na tym kierunku nie ma specjalności.
 
 

 Czesne

 
 • ​studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3400 zł/semestr
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3400 zł/semestr ​
 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

Jesteśmy najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce wg rankingu fundacji Perspektywy