Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zarządzanie projektami

 

​Kierunek dostępny od roku akademickiego 2018/2019.

Studia wyposażają absolwentów w zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania projektami i przygotowują do stosowania jej w wielu praktycznych sytuacjach biznesowych. Umożliwiają zrozumienie istoty i roli projektów we współczesnych organizacjach oraz poznanie najlepszych praktyk i narzędzi inicjowania, planowania, realizacji oraz kontroli przedsięwzięć. Ułatwią także opracowanie i wdrożenie rozwiązań skutecznego i efektywnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Uniwersalna wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez absolwentów kierunku pozwolą im na podjęcie pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym na wielu stanowiskach związanych z realizacją projektów w organizacjach, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej różnych szczebli. W organizacjach działających w niemal wszystkich sektorach, branżach i dziedzinach aktywności ludzkiej, gdzie realizowane są projekty. Absolwenci będą także przygotowani do prowadzenia działalności na własny rachunek jak i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) z zakresu zarządzania.

Uruchomienie kierunku „Zarządzanie projektami” w SGH realizowane jest w ramach projektu „Kierunek na Zarządzanie Projektami!” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowe informacje o kierunku i projekcie: www.sgh.waw.pl/knzp

 

eu-01.png 

 

 

 Korzyści

 
Absolwent tych studiów w szczególności będzie:

[wiedza:] 
 • miał zaawansowaną wiedzę o środowisku społecznym projektów, jego uczestnikach / interesariuszach, ich miejscu i roli oraz uprawnieniach i obowiązkach społecznych i profesjonalnych,
 • znał rozwiązania dotyczące zarządzania projektami oparte na najlepszych praktykach
 • znał i rozumiał problemy i rozwiązania organizacji projektowej oraz zasady i metody organizowania zespołu projektowego i kierowania nim
[umiejętności:] 
 • posiadał umiejętności badania potrzeb projektowych i na tej podstawie potrafił formułować i definiować problemy projektowe w wymiarze społecznym i organizacyjnym oraz dokonywać ich oceny,
 • posiadał umiejętności planowania i kontroli przebiegu projektów uwzględniających ich specyfikę i okoliczności realizacji,
 • posiadał umiejętności organizowania zespołów projektowych i kierowania nimi
[kompetencje społeczne:] 
 • rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie i miał nawyk uzupełniania wiedzy i umiejętności, także spoza swojej specjalizacji zawodowej,
 • potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i pracować zespołowo,
 • miał świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem.
   
 

 Czesne

 
 • ​​studia stacjonarne: bezpłatne
 
 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​

 

Kierunek zostanie uruchomiony w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

 

 Materiały informacyjne

 
zarzadzanie_projektami.png  ​okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce