Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 polityka społeczna

 
Studia drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych i ekonomicznych, aspektów rozwoju społecznego oraz pogłębionej wiedzy na temat zarządzania zmianą instytucji społecznych. 

Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje przydatne w pracy zawodowej (na stanowiskach analityków, menedżerów lub ekspertów) w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych oraz w organizacjach międzynarodowych wyspecjalizowanych w zakresie zagadnień społecznych, umożliwiają podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma rozszerzoną, w stosunku do pierwszego stopnia studiów, wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiającą analizę procesów gospodarczych i społecznych oraz ich związków w skali krajowej i lokalnej, 
 • ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej i zna praktyczne aspekty prowadzenia tej polityki, 
 • zna organizację i funkcjonowanie instytucji społecznych oraz źródła finansowania ich zadań, 
[umiejętności:] 
 • umie analizować procesy społeczne i zarządzać nimi w skali krajowej i lokalnej, a także projektować rozwiązania złożonych problemów w skali mikro- i makrospołecznej, 
 • potrafi doradzać w zakresie zmian w strukturze potrzeb społecznych i wskazywać możliwości ich zaspokajania, 
 • ma umiejętność formułowania opinii dotyczących społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych oraz wskazywania niezbędnych zmian,
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje zaangażowanie na rzecz rządowych i pozarządowych przedsięwzięć społecznych, 
 • wykazuje zaangażowanie w programy dotyczące zdrowia, edukacji, zatrudnienia, wsparcia społecznego itp., 
 • wykazuje kompetencje polityczne w zakresie spraw społeczno-ekonomicznych. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 59) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 95-96)
 

 Specjalność

 
 • ​socjologia ekonomiczna​
 
 

 Czesne

 
 • ​studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr ​
 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej
 

 Materiały informacyjne

 
​​SGH folder promocyjnySGH ulotka studia
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce