Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 rekrutacja na zasadach obowiązujących polaków

 
Rejestracja w rekrutacji uzupełniającej na studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 na zasadach Polaków zakończyła się.Trwa postępowanie kwalifikacyjne.

Nabór prowadzimy na studia:
 • stacjonarne w jęz. angielskim:
  • Advanced Analytics – Big Data
  • Finance and Accounting with ACCA qualification
  • Global Business, Finance and Governance
  • International Business

 • niestacjonarne popołudniowe na kierunki:
  • analiza danych – big data
  • e-biznes
  • finanse i rachunkowość
  • globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
  • kierunek menedżerski
  • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • zarządzanie
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Harmonogram rekrutacji (w tym daty składania dokumentów), wymagane dokumenty i wszystkie pozostałe niezbędne informacje również znajdziesz w lewym menu.

------------------------------------------------------

Jeśli planujesz rekrutować się na studia magisterskie na zasadach obywateli polskich jesteś we właściwym miejscu.

Rekrutować się na zasadach dotyczących obywateli Polskich mogą:

 • obywatele polscy

 • obywatele państw Unii Europejskiej

 • obywatele państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • osoby posiadające status uchodźcy w RP

 • osoby którym udzielono ochrony czasowej na terenie RP

 • osoby którym udzielono ochrony uzupełniającej na terenie RP

 • osoby posiadające wydane przez polskie władze zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

 • posiadacze zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku z okolicznością:

  • połączenia z rodziną;

  • posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich wydanego przez inne państwo oraz dodatkowymi okolicznościami uzasadniającymi zamieszkanie na terytorium RP;

 • posiadacze Karty Polaka.

Jeśli jesteś cudzoziemcem sprawdź koniecznie czy posiadasz dokument uprawniający do rekrutacji na zasadach obywateli polskich.

Jeśli nie posiadasz dokumentu uprawniającego do rekrutacji na zasadach obowiązujących Polaków zapraszamy do rekrutacji na zasadach obowiązujących cudzoziemców.

Jeżeli jesteś już studentem studiów magisterskich na innej uczelni i chciałbyś przenieść się na studia w SGH, prosimy zapoznaj się z informacjami na stronie Dziekanatu Studiów Magisterskich.