Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 rekrutacja na zasadach obowiązujących polaków

 
Zakończyliśmy rekrutację na studnia niestacjonarne sobotnio-niedzielne na kierunku finanse i rachunkowość rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/1

Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018 rozpocznie się w maju 2017 r..

------------------------------------------------------

Jeśli planujesz rekrutować się na studia magisterskie na zasadach obywateli polskich jesteś we właściwym miejscu.

Rekrutować się na zasadach dotyczących obywateli Polskich mogą:

 • obywatele polscy

 • obywatele państw Unii Europejskiej

 • obywatele państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • osoby posiadające status uchodźcy w RP

 • osoby którym udzielono ochrony czasowej na terenie RP

 • osoby którym udzielono ochrony uzupełniającej na terenie RP

 • osoby posiadające wydane przez polskie władze zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

 • posiadacze zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku z okolicznością:

  • połączenia z rodziną;

  • posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich wydanego przez inne państwo oraz dodatkowymi okolicznościami uzasadniającymi zamieszkanie na terytorium RP;

 • posiadacze Karty Polaka

  Cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pobyt z adnotacją dostęp do rynku pracy mogą rekrutować się na studia płatne (niestacjonarne sobotnio-niedzielne lub popołudniowe) na zasadach odpłatności.

Jeśli jesteś cudzoziemcem sprawdź koniecznie czy posiadasz dokument uprawniający do rekrutacji na zasadach obywateli polskich.

Jeśli nie posiadasz dokumentu uprawniającego do rekrutacji na zasadach obowiązujących Polaków zapraszamy do rekrutacji na zasadach obowiązujących cudzoziemców.

Jeżeli jesteś już studentem studiów magisterskich na innej uczelni i chciałbyś przenieść się na studia w SGH, prosimy zapoznaj się z informacjami na stronie Dziekanatu Studiów Magisterskich.