Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

 

​Zgodnie z zasadami przyjęć na studia w SGH w roku akademickim 2018/2019 (Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2018/2019 (Uchwała nr 146 Senatu SGH z 17 maja 2017 r.)) termin składania odwołań upływa po 14 dniach od otrzymania decyzji.

Odwołania należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres Działu Promocji i Rekrutacji. Prosimy pamiętać o dołączeniu kserokopii decyzji administracyjnej.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna (UOKR) może wydać decyzję warunkową, z zastrzeżeniem dostarczenia przez kandydata wymaganych niniejszą uchwałą dokumentów.
UOKR doręcza decyzję za pokwitowaniem przez pocztę, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata w internetowym formularzu rekrutacyjnym.
Od ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia tej decyzji.

Uwaga:

1. Komisja Odwoławcza rozpatruje tylko terminowo złożone odwołania, które:

  • zostały dostarczone osobiście (lub przez przedstawiciela) do Działu Promocji i Rekrutacji w terminie do 14 dni od odbioru decyzji;
  • zostały wysłane przysyłką kurierską i wpłynęły do SGH  w terminie do 14 dni od odbioru decyzji;
  • zostały wysłane do SGH za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 14 dni od odbioru decyzji.

2. Do odwołania należy dołączyć kserokopię decyzji, której ono dotyczy. Wszystkie załączniki powinny być kserokopiami dokumentów (odwołanie wraz z załącznikami nie zostanie zwrócone nadawcy).

3. Odwołanie musi być zgodne ze wzorem.

4. W sprawach wyników postępowania UOKR zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z sekretarzem UOKR, panią Ireną Senator.

Wyników nie przekazujemy mailem ani telefonicznie.