Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Rekrutacja krok po kroku
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku

 

Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym (ISR)

Wprowadź do systemu wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe i informacje o dyplomie ukończenia studiów wyższych. Wgraj swoje zdjęcie – użyjemy go później w Twojej legitymacji studenckiej. Wybierz również kierunki  i tryby studiów i uszereguj je według swoich preferencji. Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym. 

WAŻNE! Nie zwlekaj z rekrutacją na studia magisterskie. Nawet jeśli obronę pracy dyplomowej planujesz np. na lipiec, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym jeszcze w maju i zaznacz opcję „Nie mam jeszcze dyplomu”.

Dane możesz modyfikować aż do dnia zamknięcia systemu, przy czym bardzo ważne jest, abyś dane osobowe wypełnił od razu poprawnie – każda ich zmiana, w przypadku gdy bierzesz udział w rekrutacji na studia niestacjonarne oraz stacjonarne w języku angielskim, spowoduje, że zmieni się data Twojej rejestracji, a co za tym idzie, Twoje miejsce w ogólnej kwalifikacji.

W dniu zamknięcia systemu rekrutacyjnego upływa również termin dokonania opłaty rekrutacyjnej.


2. Procedura kwalifikacyjna

Przyjęcie ze średniej (możesz wybrać tylko jeden tryb przyjęcia na studia stacjonarne):

Przyjęcie na podstawie średniej na studia stacjonarne w języku polskim jest możliwe jedynie w trybie naboru dedykowanego absolwentom studiów pierwszego stopnia w SGH. Warunkiem rekrutacji ze średniej jest:

  • uzyskanie min. 150 ECTS oraz średniej z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5 – kryterium dla kandydatów, którzy jeszcze nie ukończyli studiów;
  • uzyskanie średniej ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 – kryterium dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w SGH.

Nabór kandydatów ze średniej prowadzony jest na poszczególne kierunki  w ramach okreslionych w Uchwale Senatu limitów miejsc. Rekrutacja w tym trybie możliwa jest tylko jeden raz.

Średnia, która zostanie uwzględniona podczas postępowania rekrutacyjnego będzie zaciągnięta ostatniego dnia rejestracji na studia magisterskie (17 czerwca 2020r.) z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów.


Sprawdzian kwalifikacyjny – uwaga, nowe zasady od roku akademickiego 2019/2020 
(możesz wybrać tylko jeden tryb przyjęcia na studia stacjonarne)

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim zobowiązany jesteś do napisania sprawdzianu kwalifikacyjnego​. Ze sprawdzianu możesz otrzymać maksymalnie 100 punktów kwalifikacyjnych na wybrany kierunek studiów.

Sprawdzian jest jedyną podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne w języku polskim dla kandydatów z naboru powszechnego (spoza SGH), jak i dla absolwentów SGH, którzy nie mogą ubiegać się o przyjęcie na podstawie średniej ze studiów licencjackich.


Kolejność zgłoszeń:

Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w systemie rekrutacyjnym ISR poziomu studiów.


3. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w systemie rekrutacyjnym odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku – znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem bibliotecznym, oraz zestawienie dokumentów. Koniecznie wydrukuj wszystkie pliki, podpisz i zabierz ze sobą, ponieważ musisz je złożyć razem z innymi dokumentami. Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz od razu gdy złożysz komplet dokumentów i zostaną one pozytywnie zweryfikowane.

Dokumenty należy złożyć osobiście, szczegóły będą podane w komunikacie w systemie rekrutacyjnym. Jeśli nie możesz pojawić się osobiście w SGH, dokumenty może złożyć za Ciebie Twój pełnomocnik jeśli będzie miał Twoje pisemne upoważnienie.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia posiadadających polskie obywatelstwo nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


Podstawa prawna: Uchwała nr 540 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021

 
 
 

 Progi punktowe