Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zasady przyjęć

 

W semestrze letnim 2016/17 uruchamiamy studnia niestacjonarne sobotnio-niedzielne na kierunku finanse i rachunkowość.

Rejestracja rozpocznie się 17 grudnia 2016 r.

 

 Rekrutacja na semestr letni 2016/2017

 
Zasady obowiązujące w rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia sobotnio-niedzielne na kierunku finanse i rachunkowość rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/17:

Zasady przyjęć kandydatów na 1 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017
(Uchwała nr 308 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.). 
 

Katalog dokumentów składanych przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017
(Zarządzenie Rektora nr 18 z 207 kwietnia 2016 r.) 

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących Polaków – informacja dla cudzoziemców.


Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

w roku akademickim 2016/2017 przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018

 
Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2017/2018
(Uchwała nr 456 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r.)


--------------------------------------------------------------------------


STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE
W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, a następnie wybrać jedną z dwóch ścieżek:

  1. Rekrutacja ze średniej (minimum 3,5) dla studentów SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 ECTS w toku studiów i dla absolwentów SGH.
  2. Rekrutacja z trybu powszechnego.

Podstawą kwalifikacji w ramach trybu powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Pytania w języku obcym są częścią sprawdzianu i nie ma możliwości zwolnienia z nich.

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.


--------------------------------------------------------------------------

NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE POPOŁUDNIOWE I SOBOTNIO-NIEDZIELNE

 

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
​​Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Limity Przyjęć - semestr letni 2016/17

 
 
142 miejsca na sobotnio-niedzielne finanse i rachunkowość 
 
 
 

 WAŻNE INFORMACJE

 

REGULACJE WEWNĄTRZUCZELNIANE

REKRUTACJA 2016/17

REKRUTACJA 2017/18

 

PRZYDATNE STRONY

Porozmawiajmy o studiach 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pok. 37, parter​

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
Skype: sghwarsaw
Stały dyżur w godz. 12:00 - 13:00
(od poniedziałku do piątku).

Godziny pracy działu: 8:00 - 16:00
(od poniedziałku do piątku)