Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 INFORMACJE O REKRUTACJI

 

Zakończyliśmy rekrutację na studnia niestacjonarne sobotnio-niedzielne na kierunku finanse i rachunkowość rozpoczynające się  semestrze letnim 2016/17 .

Wyniki rekrutacji

Procedura odwoławcza

Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018 rozpocznie się w maju 2017.

 

 Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018

 
Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2017/2018
(Uchwała nr 456 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r.)


--------------------------------------------------------------------------


STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE
W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, a następnie wybrać jedną z dwóch ścieżek:

 1. Rekrutacja ze średniej (minimum 3,5) dla studentów SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 ECTS w toku studiów i dla absolwentów SGH.
 2. Rekrutacja z trybu powszechnego.

Podstawą kwalifikacji w ramach trybu powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Pytania w języku obcym są częścią sprawdzianu i nie ma możliwości zwolnienia z nich.

SGH oferuje specjalny kurs przygotowawczy do tego sprawdzianu.

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.


--------------------------------------------------------------------------

NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE POPOŁUDNIOWE I SOBOTNIO-NIEDZIELNE

 

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 Rekrutacja na semestr letni 2016/2017

 
Zasady obowiązujące w rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia sobotnio-niedzielne na kierunku finanse i rachunkowość rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/17:

Zasady przyjęć kandydatów na 1 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017
(Uchwała nr 308 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.). 
 

Katalog dokumentów składanych przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017
(Zarządzenie Rektora nr 18 z 207 kwietnia 2016 r.) 

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących Polaków – informacja dla cudzoziemców.


Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

w roku akademickim 2016/2017 przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 WZORY UMÓW

 
 
 
 

 WAŻNE INFORMACJE

 

REGULACJE WEWNĄTRZUCZELNIANE

 • Odwołanie od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 •  

  REKRUTACJA 2017/2018

   

  REKRUTACJA 2016/17

  Zasady przyjęć kandydatów na 1 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała nr 308 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.).   

   

  PRZYDATNE STRONY

  Sprawdzian kwalifikacyjny na studia II stopnia

  Kursy przygotowawcze z wiedzy o gospodarce

  Dział Obsługi Studentów

  Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

  Dziekanat Studium Magisterskiego – dla studentów 1 semestru

  Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

  Kalendarz roku akademickiego

  KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA ZASADACH DLA OBYWATELI POLSKICH

  Skrócona informacja dla cudzoziemców

   

   Limity Przyjęć - semestr letni 2016/17

   
   
  limit 142 miejsc na sobotnio-niedzielne studia na kierunku finanse i rachunkowość w rekrutacji letniej na rok akademicki 2016/17