Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 
Uchwała nr 146 Senatu SGH z 17 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w SGH w roku akademickim 2018/2019
 

 Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018

 

Zarządzenie dotyczące rekrutacji uzupełniającej na studia magisterskie.​

--------------------------------------------------------------------------

STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE
W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, a następnie wybrać jedną z dwóch ścieżek:

  1. Rekrutacja ze średniej (minimum 3,5) dla studentów SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 ECTS w toku studiów i dla absolwentów SGH.
  2. Rekrutacja z trybu powszechnego.

Podstawą kwalifikacji w ramach trybu powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Pytania w języku obcym są częścią sprawdzianu i nie ma możliwości zwolnienia z nich.

SGH oferuje specjalny kurs przygotowawczy do tego sprawdzianu.

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.


--------------------------------------------------------------------------

NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE POPOŁUDNIOWE I SOBOTNIO-NIEDZIELNE

 

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
 

 WAŻNE INFORMACJE