Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 stosunki międzynarodowe

 
Studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH wyposażają absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowań wynikających z aktywności międzynarodowej państw, narodów, etnosów oraz organizacji międzynarodowych i przedsiębiorstw. Studia te szczególnie pogłębiają wiedzę na temat charakteru i znaczenia polityki jako aktywności o zasięgu globalnym. 

Absolwenci tego kierunku studiów podejmują pracę (na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych) w instytucjach bezpośrednio związanych ze stosunkami międzynarodowymi (służba dyplomatyczna, praca w agendach unijnych oraz w innych organizacjach międzynarodowych), w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z handlem międzynarodowym, w jednostkach administracji publicznej zajmujących się polityką zagraniczną oraz międzynarodowym kontekstem polityki gospodarczej i społecznej, a także w mediach zajmujących się problematyką międzynarodową. Absolwenci przygotowani są też do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i do podejmowania studiów trzeciego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH w szczególności: 

[wiedza:]
 • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalającą interpretować wydarzenia polityczne i społeczno-gospodarcze o zasięgu ponadnarodowym, 
 • ma wiedzę o systemach politycznych i społecznych państw odgrywających najważniejszą rolę w kształtowaniu stosunków międzynarodowych,
 • ma wiedzę pozwalającą wczuwać się w mentalność przedstawicieli różnych narodów, rozumieć ich interesy, cele i kulturę oraz odmienne przyzwyczajenia, 
[umiejętności:] 
 • potrafi dokonywać krytycznej analizy problemów i pogłębionej interpretacji wydarzeń z dziedziny stosunków międzynarodowych, 
 • umie znajdować związki przyczynowo-skutkowe w stosunkach międzynarodowych i zależności pomiędzy nimi, potrafi dokonywać zorientowanej celowościowo selekcji i interpretacji wydarzeń międzynarodowych,
 • potrafi identyfikować kluczowe zadania i priorytety w polityce narodowej i międzynarodowej, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje otwartość na świat i inne kultury oraz tolerancję dla różnych światopoglądów, 
 • charakteryzuje się przemyślaną oceną i umiejętnością wyciągania wniosków z wydarzeń politycznych i gospodarczych, 
 • cechuje się zdolnością przewidywania sekwencji wydarzeń międzynarodowych. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 60) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 96-98)
 

 Specjalności

 
 • Bliski Wschód 
 • Europa Środkowa i Wschodnia 
 • finanse międzynarodowe 
 • Zachodnia Hemisfera ​
 
 

 Czesne

 
 • ​studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr ​
 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej
​​
 

 Materiały informacyjne

 
​​SGH folder promocyjnySGH ulotka studia
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce