Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski > Studia MBA
 

 Studia Executive MBA, Master of Business Administration

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi trzy programy Executive MBA:

CEMBA – program w języku angielskim realizowany we współpracy z The Université du Québec à Montréal (UQAM).

MBA-SGH – program w języku polskim, będący najwyżej notowanym w rankingach programem Executive MBA wykładanym całkowicie w języku polskim.

SGH – WUM MBA – program w języku polskim realizowany we współpracy SGH i WUM. Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który potrafi kierować podmiotem funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia.

 

 CEMBA

 

Program nauczania

Zawartość merytoryczna oraz jakość oferowanych w ramach programu wykładów jest identyczna jak na kanadyjskim uniwersytecie partnerskim i zgodna ze standardami północno-amerykańskimi. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godz. 13:00-17:00 i sobotę w godz. 9:00-17:00. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Program obejmuje łącznie 640 godzin wykładowych, trwa 16 miesięcy i zawiera 5 modułów tematycznych:

  • Menedżerowie i firma,
  • Marketing i zarządzanie finansami,
  • Zarządzanie produkcją dóbr i usług,
  • Planowanie i zarządzanie strategiczne,
  • Zarządzanie międzynarodowe.

Wykładowcy

Wykładowcami w programie są w około 70% profesorowie uniwersytetów kanadyjskich, w tym głównie z UQAM, University of Manitoba, St. Francis Xavier University, University of Windsor oraz profesorowie z Wielkiej Brytanii i USA. Wykładają również pracownicy SGH, którzy odbyli szkolenia na uniwersytetach kanadyjskich. 

Dyplom

Absolwenci programu otrzymują tytuł i dyplom MBA z UQAM - taki sam, jaki otrzymaliby studiując w Kanadzie, a także dyplom ukończenia studiów specjalnych wydany przez SGH.

Program obsługuje Centrum Programów MBA (SGH)

Strona programu
 

 MBA–SGH

 

Program nauczania

Program MBA-SGH to studia podyplomowe Executive MBA realizowane w języku polskim. Adresowany jest  do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godz. 13:00-17:00 i sobotę w godz. 9:00-17:00. Program obejmuje zajęcia z 20 przedmiotów; razem 724 godziny zajęć, trwa 16 miesięcy i zawiera 5 modułów tematycznych:

  • Menedżerowie i firma,
  • Marketing i zarządzanie finansami,
  • Zarządzanie produkcją dóbr i usług,
  • Planowanie i zarządzanie strategiczne,
  • Zarządzanie międzynarodowe.

Wykładowcy

Wykładowcami MBA-SGH są profesorowie Kolegiów Szkoły Głównej Handlowej, a także profesorowie wizytujący. Wykładowcy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów z programów MBA w Polsce i za granicą, wszyscy są jednocześnie praktykami biznesu.

Dyplom

Warunkiem ukończenia programu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z wynikiem pozytywnym. Absolwenci otrzymują wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie „Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration”.

Rekrutacja

Nabór zgłoszeń do udziału w VII edycji programu (start luty 2018), trwa do 26 listopada 2017.

Program obsługuje Centrum Programów MBA (SGH)

Strona programu

 

 SGH – WUM MBA

 
Program nauczania

Atutem studiów SGH – WUM MBA jest autorski program dostosowany do warunków panujących w ochronie zdrowia. Obejmuje on zajęcia z 26 blokow tematycznych.

Wykładowcy

Wykładowcami SGH – WUM MBA są najlepsi wykładowcy SGH, WUM oraz doświadczeni eksperci zewnętrzni.

Dyplom

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz wykonanie pracy dyplomowej (indywidualnej bądź grupowej) pod nadzorem naukowym promotora, uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Program obsługuje Centrum Kształcenia Podyplomowego (WUM)

Strona programu – rekrutacja trwa

 

 Warto studiować w SGH

 

W najnowszym badaniu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak wśród magistrów najlepiej wypadają absolwenci SGH. „Najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w 2017 otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8228 zł. Połowa z nich zarabiała w granicach od 5789 do 12 100 zł. Więcej informacji o ogólnopolskim badaniu wynagrodzeń

---------

SGH zajęła 1 miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych Rankingu Szkół Wyższych 2018 opublikowanym przez „Perspektywy” 29 maja 2018. Zajęliśmy też wszystkie trzy pierwsze miejsca w kategorii kierunków ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W tym roku uplasowaliśmy się na 12. miejscu wśród ogółu uczelni akademickich. 

Wyniki rankingu

 

 Studia w SGH

 
 

 Zobacz także

 
 
 
AMBA-logo-Acc-Colour.png
 
katalog studiów podyplomowych i MBA on-line
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce