Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Finanse dla menedżerów

 
Gorąco polecam Państwu studia podyplomowe „Finanse dla menedżerów”. Jest to unikalny program mający na celu przybliżenie tematyki związanej z finansami osobom specjalizującym się w innych obszarach zarządzania. Dzięki specjalnie dobranemu zespołowi prowadzących, praktyków oraz akademików z doświadczeniem praktycznym jak również starannie przygotowanemu i szeroko konsultowanemu programowi, po ukończeniu studiów będziecie Państwo mogli swobodnie komunikować się z finansistami w zakresie takich pojęć, jak: rachunkowość finansowa i zarządcza, zarządzanie płynnością finansową, rodzaje finansowania, inwestowanie, czy zarządzanie ryzykiem.
 
 Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Rogowski
 

 Startup inspiration lab – startupy: laboratorium inspiracji

 
Nowe, elitarne, unikalne w skali światowej studia podyplomowe Startup Inspiration Lab - Startupy: Laboratorium Inspiracji  Studia mają na celu przekazanie słuchaczom kluczowych i najbardziej aktualnych inspiracji wynikających z praktyki działania najsłynniejszych startupów świata. Studia wyróżniają się ogromną ekspozycją słuchaczy na wiedzę szerokiego grona najlepszych profesjonalistów na rynku, którzy współtworzyli program merytoryczny i stanowią trzon kadry prowadzącej zajęcia.

 
 

 Zarządzanie zakładem ubezpieczeń

 
​Podyplomowe Studia Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń kierowane są przede wszystkim do obecnych i przyszłych pracowników zakładów ubezpieczeń (w tym do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla) chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa zapraszamy także pośredników ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód, rzeczoznawców oraz pracowników instytucji rynku ubezpieczeniowego.  
Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę niezbędną dla osób, które zamierzają związać swoją karierę zawodową z rynkiem ubezpieczeń.

 
 

 Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych

 
Podyplomowe Studia Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych to oferta skierowana zarówno do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi obrotem nieruchomościami komercyjnymi, jak również wszystkich, którzy dopiero planują rozwój w tym obszarze. W programie ujęte są rozmaite zagadnienia dotyczące analizy przedsięwzięć w obszarze nieruchomości komercyjnych, takich jak np. analiza rynkowa, finansowa, inwestycyjna oraz marketingowa.
 

 Komunikacja marketingowa w internecie

 
​SP Komunikacja Marketingowa w Internecie kierowane są do osób chcących realizować skuteczne i efektywne (przynoszące założone wyniki finansowe) kampanie promocyjne w Internecie. Atutami Studiów jest kompleksowe, a jednocześnie wyspecjalizowane podejście. To pozorny paradoks. Omawiamy wszystkie istotne narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie i tylko te. Spójny program, świetna ekipa wykładowców–trenerów, doświadczony zespół twórców (10-letnie doświadczenie przy innych SP), praktyczne formy zaliczenia to nasze atuty.
Zapraszam, dr Jacek Wójcik, kierownik SP
 

 MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość

 
​Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej MSP, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze finansów, podatków i rachunkowości podmiotów sektora MSP. Słuchacze, poprzez pracę zespołową, wymianę doświadczeń rozwiązują kluczowe dla gospodarki finansowej MSP problemy.
 

 Nowoczesne Usługi Biznesowe

 

​Holistyczny program rozwoju zawodowego uwzględniający specyfikę pracy w centrach usług wspólnych (SSC), centrach outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz w centrach badawczo-rozwojowych (R&D).

Te studia są dla Ciebie jeśli:

  • Chcesz rozwijać karierę w nowoczesnym i międzynarodowym środowisku
  • Pracujesz lub zamierzasz pracować w centrum typu SSC, BPO, R&D
  • Współpracujesz lub chcesz wiedzieć więcej o centrach nowoczesnych usług biznesowych

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy biznesowi i najlepsi wykładowcy SGH.

Serdecznie zapraszam
Dr Radosław Malik
PODYPLOMOWE STUDIA NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE
Kompetencje i kariera w globalnej gospodarce

 

 

 Raport zintegrowany

 
​W 2017 r. w UoR wprowadzono zapis o obowiązku raportowania informacji niefinansowych. Które jednostki muszą raportować informacje niefinansowe już teraz, a które czeka to w niedalekiej przyszłości? Co to jest raport zintegrowany, jakie są relacje między nim a obowiązkami wynikającymi z UoR, jakie zawiera informacje, komu służy? Które firmy go tworzą w Polsce i na świecie i jak przebiega ten proces? Jak sprawdzać wiarygodność raportu, jaka jest tu rola audytora wewnętrznego i zewnętrznego? Na te i inne pytania odpowiedzą praktycy: prezesi i menedżerowie firm, biegli rewidenci, oraz specjaliści od zarządzania, rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu  z SGH.
 

 Inkubacja i akceleracja biznesu

 
​Celem studiów podyplomowych Inkubacji i Akceleracji Biznesu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom zorganizować ten proces w swojej organizacji, jak również w sposób świadomy i profesjonalny kreować, testować oraz wdrażać nowe rozwiązania, produkty lub usługi.
Program Studiów składa się z pięciu modułów, które mają ułatwić słuchaczowi osiągnięcie celu, czyli umiejętne kreowanie i komercjalizację rozwiązań, produktów lub usług.
 

 Instytucje finansowe i nowe technologie

 
​PS „Instytucje Finansowe i Nowe Technologie” dają możliwość zbudowania kompetencji w zakresie zarządzania finansami, wprowadzania zmian, a także wykorzystania nowych technologii w instytucjach finansowych. To z nimi wiele podmiotów wiąże ogromne nadzieje na stworzenie lepszych rozwiązań dla klientów, jak również zapewnienie wyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy. Nowe technologie stwarzają nie tylko szanse, ale i ryzyko, które trzeba w porę zidentyfikować i właściwie nim zarządzać. Zapraszamy!
 

 Akademia finansów samorządu terytorialnego

 

 

​​Zapraszamy na nasze nowe studia podyplomowe poświęcone problematyce finansów samorządowych. Program studiów powstał w odpowiedzi na aktualne problemy zgłaszane przez praktyków samorządowych. Omówią je zaproszeni wykładowcy – osoby z dużą wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. Nasze zajęcia to nie tylko wykłady, to także konwersatoria, prowadzone za aktywnym udziałem słuchaczy oraz warsztaty na bazie których można rozwiązywać bieżące problemy gospodarowania finansami samorządowymi. Naszym atutem jest otwartość i miła atmosfera podczas spotkań.

 

 

 Akademia Analityka z SAS, R & Python

 
​Studia nowoczesne, oryginalne, kształcące analityków z wizją programowania i modelowania przyszłości. Studia skierowane są do osób które: 
  • interesują się analityką biznesowa, zaawansowaną analityką biznesową, nowymi technologiami IT w analityce, programowaniem w różnych językach;  
  • interesują się  zagadnieniami szeroko definiowanej naukowej analizy danych; 
  • są świadome tego, że we współczesnym świecie następuje olbrzymi postęp, jeśli chodzi o możliwości analityki.
Nasza oferta jest jedyna tego typu w Polsce, w Europie a może i na świecie.
 

 Rachunkowość i rewizja finansowa dla członków i kandydatów do rad nadzorczych

 
​Interesują cię zagadnienia rachunkowości i rewizji finansowej oraz prawa niezbędne w wykonywaniu obowiązków członka rady nadzorczej, w tym komitetu audytu lub chcesz pełnić takie funkcje w organach spółek? Masz możliwość poznania aktualnych zagadnień z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, prawa spółek, w tym odpowiedzialności członków rad nadzorczych.
 

 Rynki w handlu międzynarodowym

 
​Studia podyplomowe Rynki w handlu międzynarodowym obejmują zagadnienia związane z pozyskiwaniem rynków międzynarodowych, w szczególności rynku Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii, Oceanii i Australii, i przeprowadzeniem transakcji handlu zagranicznego. Współczesny handel międzynarodowy wymaga znajomości międzynarodowego otoczenia prowadzenia wymiany handlowej i zaangażowania wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego w firmie. Niezwykle ważną rolę w handlu zagranicznym odgrywa polityka państwa w ofiarowaniu pomocy organizacyjnej i instytucjonalnej dla firm chcących pozyskać rynek międzynarodowy.
 

 Innowacyjna gospodarka energetyczna

 
​Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę i  umiejętności w  zakresie  kreowania pożądanych   zmian i podejmowania skutecznych działań  w gospodarce energetycznej w odpowiedzi na unijną  politykę środowiskową i energetyczną. Studia obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z regulacjami, mechanizmami rynkowymi i organizacyjnymi oraz praktycznymi aspektami wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarowania energią na szczeblu krajowym i lokalnym.
 

 Marketing i Sprzedaż w Nowoczesnej Rozrywce

 
​Zapraszamy na nasze studia wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wiedzę o nowoczesnej rozrywce. Chcemy Państwu dostarczyć umiejętności oraz narzędzi służących tworzeniu oferty rynkowej dedykowanej wymagającym klientom przemysłów rozrywkowych. Tematyka studiów będzie koncentrowała się w następujących obszarach: muzyka, film oraz gry komputerowe. Są to rynki, w których obok tradycyjnej (to znaczy funkcjonującej od kilku dekad) formy promowania i sprzedawania, pojawiają się treści na żądanie a coraz większe znaczenia zaczynają mieć kanały i media cyfrowe. W naszych studiach znajdą Państwo wiele punktów stycznych pomiędzy biznesem a popkulturą. Spotkacie Państwo wielu praktyków między innymi firm producenckich, studiów nagraniowych, twórców gier komputerowych, branży reklamy związanej z nowoczesną rozrywką i e- sportem.
Zapraszam,
prof. dr hab. Małgorzata Bombol
 

 Akademia Profesjonalnego Coacha

 
​Poszukujesz studiów dających praktyczne umiejętności?
Chcesz uzyskać świadectwo i jednocześnie certyfikat CoachWise S.A.?
Zależy Ci na tym, aby zajęcia były prowadzone przez znanych, doświadczonych coachów i wykładowców?
Chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, karierze zawodowej?
Poszukujesz rozwiązań pozwalających Ci na łączenie Twojej aktualnej pracy z możliwością wykonywania innego zawodu i uzyskiwania dodatkowego zarobku?
Lubisz pracę z ludźmi?
Chcesz zrobić coś dla Siebie?
Zwracasz uwagę na konkretny program studiów?
Poszukujesz studiów innych niż dotychczasowe?
Chcesz udoskonalić swoje kompetencje zarządcze w pracy z ludźmi?
 
Jeżeli na przynajmniej jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, zaloguj się na stronę… i złóż dokumenty.
Zacznij ciekawą przygodę, dzięki której poczujesz, jak wiele zależy od Ciebie, a cele realizujesz, bo chcesz, je osiągać, a nie, dlatego, że musisz.
 

 Analiza Techniczna i Finanse Behawioralne

 
​Analiza techniczna jest jedną z najbardziej popularnych metod inwestowania na rynkach finansowych – wśród wielu inwestorów cieszy się ona uznaniem, zwłaszcza operujących w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Wypracowała ona wiele metod, narzędzi i technik analizowania wykresów. Jej podstawowym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy kupić/sprzedać ewentualnie po ile? Z kolei finanse behawioralne pozwalają zrozumieć psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji przez inwestorów.
 

 Audyt Śledczy – rachunkowość i kontrola

 
​Podyplomowe Studia Audyt Śledczy - Rachunkowość i Kontrola adresowane są do osób pragnących swoją pracę zawodową wiązać z działaniami w obszarze audytu śledczego, prowadzonego zarówno w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak i przez przedsiębiorstwa takie usługi świadczące na zasadzie outsourcingu. Studia stwarzają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji. Łączą bowiem bogato ilustrowany (analizami przypadków) przekaz wiedzy z obszarów prawa odnoszącego się do nadużyć gospodarczych, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej z warsztatowym ćwiczeniem umiejętności, kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu śledczego. W czasie studiów prezentowane i stosowane są metody, narzędzia i techniki audytu śledczego zarówno prewencyjnego jak i reaktywnego. Omawiane są narzędzia automatyzacji wykrywania nadużyć i identyfikowania obszarów oznaczanych „czerwonymi flagami”.
 

 Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe

 
​Studia poświęcone są problematyce technologii blockchain oraz kryptowalutom. Uczestnicy poznają prawne aspekty rozwiązań związanych z tymi zagadnieniami, jak też wiedzę na temat dopuszczalnych przez prawo możliwości wykorzystania tychże technologii. 
 

 eBusiness. Kluczowe technologie w biznesie (Cloud Computing, Mobility, IoT, Data Science, VR/AR)

 
​Zapoznanie się z metodami oceny zastosowania najnowszych technologii, zdobycie wiedzy na temat metod poziomu efektywności wdrożenia najnowszych technologii.
 

 Prawo i polityka publiczna – analiza wpływu regulacji

 

​Interesujący, nowatorski program, doświadczeni wykładowcy, duża ilość godzin poświęcona zajęciom praktycznym prowadzonym przez ekspertów, dobre perspektywy zatrudnienia w związku z niedostateczna ilością osób przygotowanych do pracy analitycznej w obszarze stanowienia prawa. 

 

 Zarządzanie satysfakcją klienta

 
​Celem studiów jest dostarczenie Słuchaczom wiedzy i praktycznych przykładów z zakresu efektywnego zarządzania obsługą, satysfakcją i rekomendacją klienta w nowoczesnych firmach komercyjnych. Badania rynkowe wykazują bezpośredni wpływ pozytywnych doświadczeń klientów na przychody i koszty organizacji, funkcjonalność oraz na ich wizerunek – zwłaszcza w dobie rosnącego udziału mediów elektronicznych w tworzeniu i udostępnianiu opinii klientów.
 

 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy

 

​Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor tych przedsiębiorstw, które są zobligowane do prowadzenia rachunkowości według zasad określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
Studia stwarzają możliwość pozyskania kompetencji, których spektrum wykracza poza kompetencje podstawowe w obszarze rachunkowości. Studia poszerzają wiedzę w obszarze wyceny bilansowej oraz analizy i prowadzenia rachunkowości spraw złożonych.

 

 Akademia gospodarki niskoemisyjnej – lokalne klastry energii

 
Studia przygotowują słuchaczy do holistycznego spojrzenia na gospodarkę miejską. Poruszane zagadnienia nie tylko dotyczą stricte zagadnień energetycznych dotyczących między innymi wytwarzania czystej energii w kogeneracji ale wskazują kierunek zarządzania gospodarka miejską. Przeznaczone są zatem dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie realizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w gospodarce niskoemisyjnej i gospodarce miejskiej.
Stąd studia kierowane są do urzędników miejskich oraz pracowników firm typu ESCO, spółek miejskich i firm energetycznych, jak i do firm konsultingowych przygotowujących inwestycję oraz osób prywatnych zaineresowanych propagacją klastrów energii oraz problemów niskiej emisji.
 

 ERP II – zintegrowane systemy informatyczne

 

​Zgodnie z priorytetami „Strategii Europa 2020” ważną rolę w rozwoju polskich przedsiębiorstw będzie pełnić efektywne wykorzystanie nowej generacji zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP II.

Proponowany program kształcenia wynika z zapotrzebowania polskich przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego na specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu projektowania, wdrażania i integracji systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania.

STRONA PROGRAMU

 

 Innowacyjność lokalna

 

​Planowanie i realizacja inwestycji mających przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości w gminach, powiatach i małych miastach wymaga wiedzy i doświadczenia.  Studia Innowacyjność lokalna  zostały przygotowane w taki sposób aby słuchacze po ich ukończeniu posiadali umiejętność identyfikowania warunków dla kreowania działalności w obszarze turystyki, innowacji, zaopatrzenia w energię i zdolność kreowania inicjatyw na rzecz realizacji projektów inwestycyjnych przyczyniających się do zmian struktur lokalnych i rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Studia przeznaczone są głównie dla pracowników urzędów gmin, powiatów i miast, a także przedsiębiorców pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przedsiębiorczości.

STRONA PROGRAMU

 

 Kierunki - według tematyki

 
 

 Przyjemność studiowania

 
​​
0 złotych opłaty rekrutacyjnej. W SGH rekrutacja na studia nie kosztuje nawet złotówki. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej.
sp_dyplom.png
Ukończenie każdego programu studiów oferowanych przez SGH ​poświadczane jest świadectwem ukończenia wyd​awanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
10 miesięcy nauki
Studia w SGH trwają 10 miesięcy. Rekrutacj​a na studia odbywa się dwa razy do roku na wiosnę i jesienią. Uwaga: ograniczona liczba miejsc na każdym kierunku studiów. O liczbie miejsc dostępnych na wybranych kierunkach informują opiekunowie programów.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Nic nie stoi na przeszkodzie w nauce w SGH. Osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności, mogą studiować w SGH. Organizacja studiów pozwala na uwzględnienie ich potrzeb. Zamierzasz podjąć studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i masz jakąś niepełnosprawność? Dowiedz się więcej: niepełnosprawni w SGH.
Zajęcia w weekendy i dni powszednie
Harmonogram toku studiów został opracowany tak by każdy aktywny zawodowo student mógł pogodzić naukę z pracą. Zajęcia na studiach prowadzone są w weekendy oraz dni powszednie.
Wybrane programy studiów dofinansowane z EFS
Wybrane programy studiów oferowane są z dofinansowani​em Unii Europejskiej. Dofinansowane studia dostępne są w ramach EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego. O możliwym dofinansowaniu informują opiekunowie kierunków. Dowiedz się więcej o studiach dofinansowanych z EFS​.
Wygodna lokalizacja
Wygodna lokalizacja kampusu uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok SGH znajduje się stacja Metra oraz przystanki najpopularniejszych linii autobusowych i tramwajowych. Studenci spoza Warszawy mogą skorzystać z oferty hoteli znajdujących się w sąsiedztwie uczelni. Więcej informacji: lokalizacja SGH​.
Pokoje gościnne
​Dla słuchaczy studiów podyplomowych przygotowa​liśmy również pokoje gościnne w akademikach studenckich uczelni - więcej informacji.
Studia na zamówienie
Autorskie programy studiów dopasowane do potrzeb biznesowych firm. Studia na zamówienie oferowane przez SGH od lat d​oceniają największe firmy w Polsce. Dowiedz się więcej: studia na zamówienie.
Spotkania informacyjne dla kandydatów
Drzwi otwarte dla każdego kandydata na studia! Zapraszamy na spotkania w SGH, podczas których opowiemy o programach studiów, harmonogramach, korzyściach i warunkach rekrutacji.​ Umów się na spotkanie​.
​​​
 
 

 Materiały informacyjne

 
​​
SGH folder promocyjny PLSGH folder studia podyplomowe 
 

 Studia w SGH

 
 

 Zobacz także

 
 
Zapisz się online
 

 Ważne dokumenty