Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 ACCA - finanse i rachunkowość

 
Studia Podyplomowe ACCA – Finanse i Rachunkowość adresowane są do osób, które: 
 • swoją przyszłość zawodową wiążą z obszarem finansów i rachunkowości,
 • pragną pogłębić swoją wiedzę,
 • chcą zdobyć międzynarodową kwalifikację ACCA.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, głównie w postaci studiów przypadku. Egzaminy przeprowadzane są w języku polskim i odpowiadają kolejnym egzaminom ACCA. Po uiszczeniu opłat na rzecz ACCA można uzyskać zwolnienia z 9 egzaminów: na poziomie Applied Knowledge oraz Applied Skills.
 
 

 CIMA&SGH: Nowoczesne systemy rachunkowości w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi

 
​Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości zdobycia kompetencji niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania nowoczesnych systemów rachunkowości, finansów, analizy danych w zarządzaniu różnego rodzaju przedsiębiorstwami w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym będącym pod silnym wpływem rozwoju technologii cyfrowych.

Dodatkowo dzięki realizacji studiów podyplomowych studenci będą mieli możliwość realizacji pierwszego poziomu profesjonalnej kwalifikacji zawodowej CIMA uznawanej w ponad 180 krajach świata (tzw. poziomu Certificate in Business Accounting) umożliwiającego zdobycie tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA) - Kwalifikowany Globalny Księgowy Zarządczy.

Za opracowaniem kwalifikacji CIMA stoją dwa największe na świecie instytuty księgowe: AICPA – American Institute of Certified Public Accountants i CIMA. Oba instytuty pracują na to, aby specjalizacja z rachunkowości zarządczej stała się najbardziej poszukiwanym zawodem w świecie biznesu. Tym samym kwalifikacja CIMA to wiele więcej niż kurs zawodowy czy szkolenie z rachunkowości.
Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest wysoce ceniona przez pracodawców na całym świecie, z uwagi na jej praktyczne zastosowanie w biznesie. CIMA konsultuje się z czołowymi firmami by upewnić się, że sylabus odpowiada stale zmieniającym się potrzebom rynkowym. W tym celu CIMA stale aktualizuje sylabus. Najnowszy został przedstawiony w styczniu 2019 r.

 

 Kadry i Płace

 
​Nowość w ofercie SGH, Studia podyplomowe Kadry i płace opracowana w gronie ekspertów i praktyków specjalnie z myślą o przygotowaniu i doskonaleniu wykonywania funkcji kadrowo–płacowych oraz rozliczeniowych. Profesjonalne wykłady-konwersatoria w połączeniu z ćwiczeniami, praktycznymi przykładami i zajęciami o charakterze interaktywnym prowadzone przez kadrę specjalistów z danych dziedzin, w tym doradców podatkowych, pracowników ZUS i specjalistów z dużym doświadczeniem w obszarze kadr i płac.


 

 Podatki w krajowym i miedzynarodowym obrocie gospodarczym

 
​Unikatowy program, który po raz pierwszy przedstawia problematykę podatkową tak przekrojowo i interdyscyplinarnie. Wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które chcą poszerzać wiedzę praktyczną o aktualne trendy i najistotniejsze problemy, które wzbudzają liczne kontrowersje. Program ma być platformą intelektualną dla środowisk praktyków, którzy oczekują wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych zagadnień, ale również możliwości wymiany poglądów. Praktyczny wymiar studiów zapewnia grono ponad 50 wyjątkowych wykładowców i wyselekcjonowana problematyka.
  
 

 Rachunkowośc i kontrola w sektorze publicznym

 
​Podyplomowe Studia Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym przygotowują słuchaczy do skutecznego i efektywnego działania w sektorze publicznym, wykorzystania w procesie zarządzania, informacji z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, kontroli i audytu. Stwarzają możliwość zdobycia kontaktów w branży, nie tylko wśród doskonałych wykładowców, ale również wśród słuchaczy.  Ukończenie tych studiów spełnia wymagania określone w ustawie o finansach publicznych, dotyczące kompetencji adekwatnych do zajmowania stanowiska głównego księgowego jsfp.

Wiedza zdobyta przez słuchaczy w trakcie tych Studiów umożliwi prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie zarządzania jednostką, a także rachunkowości i sprawozdawczości, skuteczne przeprowadzanie kontroli i audytów w jednostkach sektora publicznego. Przekazana uczestnikom wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, audytu i kontroli odwołują się do najlepszych praktyk i doświadczeń z tego zakresu i stanowią rzetelną informację, niezbędną w procesie zarządzania. Świadectwo ukończenia studiów uzyskane przez pracownika stanowić będzie potwierdzenie zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie programu studiów.


 

 Zarządzanie Innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji

 
​W dzisiejszym otoczeniu biznesowym umiejętność wdrażania zmian i innowacji to jedna z podstawowych kompetencji decydujących o zdolności przetrwania firmy.  Przedsiębiorcy i zarządy muszą godzić prowadzenie działalności bieżącej z poszukiwaniem opcji rozwoju oraz ciągłym doskonaleniem obecnej oferty produktowo-usługowej. Hiper-konkurencja, nowe technologie oraz rosnące oczekiwania klientów jeszcze bardziej wzmagają presję na innowacje. 
 • Jak pogodzić dążenie do innowacji z prowadzeniem działalności bieżącej?
 • Jaką strategię innowacji wybrać?
 • Czy być naśladowcą, czy przełomowym graczem?
 • Jak poszukiwać pomysłów na innowacje, szybko je walidować oraz testować?
 • Jak prowadzić projekty i programy o charakterze innowacji?
 • Jak doskonalić narzędzia i techniki pracy z innowacjami?
 • Jak kształtować kulturę organizacyjną wspierającą innowacje?
Odpowiedzi na te pytania będziemy udzielać w ramach programu „Zarządzanie innowacjami – od pomysłu do komercjalizacji”. Program ten łączy świat korporacji, przedsiębiorców oraz akademii w dążeniu do wymiany doświadczeń istotnych dla skutecznego wdrażania innowacji.
Program ten ma również charakter misyjny, gdyż Polska znajduje się obecnie w „ogonie” krajów europejskich pod względem innowacyjności i zajmuje 4 miejsce od końca w rankingach państw europejskich (wg. European Innovation Scoreboard, 2019). Kompetencje poszukiwania, inicjowania i wdrażania innowacji są polskim menedżerom bardzo potrzebne. Tylko dzięki nim jesteśmy w stanie wspierać długoterminowy wzrost gospodarczy.
Zapraszamy do rozwoju kompetencji i dołączenia do grona promotorów wdrażania innowacji w Polsce!

 

 Academy of Leadership in English

 
Postgraduate Study Academy of Leadership in English follows basic assumption: the more competent manager, the better performance of managed team and better results of organization. In order to implement the assumption, Institute of Human Capital as a part of Collegium of Business Administration lunches new program in English focused on developing managerial competences.
Program of the Study is designed for: managers, project managers, coordinators and others performing role of leader, business owners interested in developing managerial competences, individuals interested in holding managerial position in international environment, individuals interested in developing managerial competences and English proficiency, in one.
Students will be involved in comprehensive program, delivered by outstanding Professors, trainers and coaches in learning environment with a support of administration focused on Students.

Join us and be part of Academy of Leadership in English!
 

 Finance Technology in a Global Monetary Policy (in English)

 
The course will tell you everything you need to start a safe investment in digital currencies.
You will learn about their pros and cons as compared to fiat currencies (traditional) and decide for yourself which suits you better.
According to world economists, the coming decade is to be abreakthrough for the finance sector mainly thanks to the blockchain technology on which cryptocurrencies are based. It is worth getting to know it now, before it stays in the mainstream permanently.
The course is designed to provide an introductory understanding of decentralized digital currencies (cryptocurrencies) such as Bitcoin. In particular, the course will survey the theory and principles by which cryptocurrencies operate, practical examples of basic cryptocurrency use, including clients, wallets, transactions. We’ll look at the cryptocurrency ecosystem financial services and discuss the existing and potential interaction of cryptocurrencies with the banking, financial, legal and regulatory environment. Lastly we’ll examine in detail how cryptocurrencies can be viewed from an innovation perspective and what opportunities they present for the developing world.
 
POSTGRADUATE STUDY WEBSITE
 

 Prawo i ekonomia dla prawników przedsiębiorstw

 
Studia przygotowują słuchaczy do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw.
Program studiów obejmuje trzy grupy zagadnień:
 1. Pozycja prawnika i działu prawnego w strukturze przedsiębiorstwa. Relacje z pozostałymi częściami przedsiębiorstwa i podmiotami zewnętrznymi
 2. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym elementy transgraniczne.
 3. Wprowadzenie do ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa
  Pierwszy akademicki program studiów w tym zakresie tym samym studia wypełnia lukę w krajowym systemie kształcenia prawników, nie dostosowanym do potrzeb biznesu.

Studia zostały stworzone z myślą o potrzebach dwóch podstawowych grup słuchaczy.
Prawnikom "kancelaryjnym", z określoną specjalizacją, umożliwią szybkie uzupełnienie kompetencje w zakresie związanym z kompleksową bieżącą obsługą przedsiębiorstwa, jak również szybkie zaznajomienie się ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw.
Prawnikom dopiero rozpoczynającym budowanie ścieżki zawodowej studia umożliwią od razu zorientowanie się na potrzeby biznesu, zarówno w perspektywie rozwoju w ramach działu prawnego jak i ewentualnego zorientowania się na ostateczny udział w zarządzie spółką.

 

 Przywództwo przyszłości

 
Zapraszam zarówno kobiety, jak i mężczyzn na studia, które pozwolą rozwinąć kompetencje przywódcze niezbędne w zarządzaniu zespołem w różnych organizacjach, w tym we własnej firmie. W programie koncentrujemy uwagę na wyzwaniach, które stoją przed liderami/liderkami w najbliższej przyszłości, z uwzględnieniem oczekiwań najmłodszych generacji wobec miejsca pracy.
Ewa Lisowska
 
 
Współczesne zarządzanie wymaga od liderów umiejętności rozumienia innych, skutecznego komunikowania się, wyłaniania talentów i budowania ścieżki kariery dla osób, które wyróżniają się w zespole. Od liderów wymaga się, aby byli odpowiedzialni, skuteczni, etyczni, a także by inspirowali ludzi. Podyplomowe Studia Przywództwo przyszłości zaprojektowane z firmą doradczą Talent Chase to unikatowy program, który wykorzystuje najnowsze trendy i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów w obszarze zarządzania ludźmi.
 

 Ochrona instytucji i klientów na rynku usług finansowych

 
​Nowe studia podyplomowe w SGH stanowią odpowiedz na aktualne zapotrzebowanie rynku oraz rosnących oczekiwań ze strony klientów i instytucji obecnych na rynku usług finansowych. Zmieniające się uwarunkowania oraz nowe doświadczenia wymagają odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczenia. Dlatego też program studiów podyplomowych stanowi wyjście na przeciw zapotrzebowaniu rynkowemu.
 

 Finanse dla menedżerów

 
Gorąco polecam Państwu studia podyplomowe „Finanse dla menedżerów”. Jest to unikalny program mający na celu przybliżenie tematyki związanej z finansami osobom specjalizującym się w innych obszarach zarządzania. Dzięki specjalnie dobranemu zespołowi prowadzących, praktyków oraz akademików z doświadczeniem praktycznym jak również starannie przygotowanemu i szeroko konsultowanemu programowi, po ukończeniu studiów będziecie Państwo mogli swobodnie komunikować się z finansistami w zakresie takich pojęć, jak: rachunkowość finansowa i zarządcza, zarządzanie płynnością finansową, rodzaje finansowania, inwestowanie, czy zarządzanie ryzykiem.
 
 Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Rogowski
 

 Startup inspiration lab – startupy: laboratorium inspiracji

 
Nowe, elitarne, unikalne w skali światowej studia podyplomowe Startup Inspiration Lab - Startupy: Laboratorium Inspiracji  Studia mają na celu przekazanie słuchaczom kluczowych i najbardziej aktualnych inspiracji wynikających z praktyki działania najsłynniejszych startupów świata. Studia wyróżniają się ogromną ekspozycją słuchaczy na wiedzę szerokiego grona najlepszych profesjonalistów na rynku, którzy współtworzyli program merytoryczny i stanowią trzon kadry prowadzącej zajęcia.

 
 

 Zarządzanie zakładem ubezpieczeń

 
​Podyplomowe Studia Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń kierowane są przede wszystkim do obecnych i przyszłych pracowników zakładów ubezpieczeń (w tym do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla) chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa zapraszamy także pośredników ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód, rzeczoznawców oraz pracowników instytucji rynku ubezpieczeniowego.  
Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę niezbędną dla osób, które zamierzają związać swoją karierę zawodową z rynkiem ubezpieczeń.

 
 

 Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych

 
Podyplomowe Studia Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych to oferta skierowana zarówno do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi obrotem nieruchomościami komercyjnymi, jak również wszystkich, którzy dopiero planują rozwój w tym obszarze. W programie ujęte są rozmaite zagadnienia dotyczące analizy przedsięwzięć w obszarze nieruchomości komercyjnych, takich jak np. analiza rynkowa, finansowa, inwestycyjna oraz marketingowa.
 

 MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość

 
​Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej MSP, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze finansów, podatków i rachunkowości podmiotów sektora MSP. Słuchacze, poprzez pracę zespołową, wymianę doświadczeń rozwiązują kluczowe dla gospodarki finansowej MSP problemy.
 

 Nowoczesne Usługi Biznesowe

 

​Holistyczny program rozwoju zawodowego uwzględniający specyfikę pracy w centrach usług wspólnych (SSC), centrach outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz w centrach badawczo-rozwojowych (R&D).

Te studia są dla Ciebie jeśli:

 • Chcesz rozwijać karierę w nowoczesnym i międzynarodowym środowisku
 • Pracujesz lub zamierzasz pracować w centrum typu SSC, BPO, R&D
 • Współpracujesz lub chcesz wiedzieć więcej o centrach nowoczesnych usług biznesowych

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy biznesowi i najlepsi wykładowcy SGH.

Serdecznie zapraszam
Dr Radosław Malik
PODYPLOMOWE STUDIA NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE
Kompetencje i kariera w globalnej gospodarce

 

 

 Raport zintegrowany

 
​W 2017 r. w UoR wprowadzono zapis o obowiązku raportowania informacji niefinansowych. Które jednostki muszą raportować informacje niefinansowe już teraz, a które czeka to w niedalekiej przyszłości? Co to jest raport zintegrowany, jakie są relacje między nim a obowiązkami wynikającymi z UoR, jakie zawiera informacje, komu służy? Które firmy go tworzą w Polsce i na świecie i jak przebiega ten proces? Jak sprawdzać wiarygodność raportu, jaka jest tu rola audytora wewnętrznego i zewnętrznego? Na te i inne pytania odpowiedzą praktycy: prezesi i menedżerowie firm, biegli rewidenci, oraz specjaliści od zarządzania, rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu  z SGH.
 

 Inkubacja i akceleracja biznesu

 
​Celem studiów podyplomowych Inkubacji i Akceleracji Biznesu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom zorganizować ten proces w swojej organizacji, jak również w sposób świadomy i profesjonalny kreować, testować oraz wdrażać nowe rozwiązania, produkty lub usługi.
Program Studiów składa się z pięciu modułów, które mają ułatwić słuchaczowi osiągnięcie celu, czyli umiejętne kreowanie i komercjalizację rozwiązań, produktów lub usług.
 

 Instytucje finansowe i nowe technologie

 
​PS „Instytucje Finansowe i Nowe Technologie” dają możliwość zbudowania kompetencji w zakresie zarządzania finansami, wprowadzania zmian, a także wykorzystania nowych technologii w instytucjach finansowych. To z nimi wiele podmiotów wiąże ogromne nadzieje na stworzenie lepszych rozwiązań dla klientów, jak również zapewnienie wyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy. Nowe technologie stwarzają nie tylko szanse, ale i ryzyko, które trzeba w porę zidentyfikować i właściwie nim zarządzać. Zapraszamy!
 

 Rachunkowość i rewizja finansowa dla członków i kandydatów do rad nadzorczych

 
​Interesują cię zagadnienia rachunkowości i rewizji finansowej oraz prawa niezbędne w wykonywaniu obowiązków członka rady nadzorczej, w tym komitetu audytu lub chcesz pełnić takie funkcje w organach spółek? Masz możliwość poznania aktualnych zagadnień z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, prawa spółek, w tym odpowiedzialności członków rad nadzorczych.
 

 Rynki w handlu międzynarodowym

 
​Studia podyplomowe Rynki w handlu międzynarodowym obejmują zagadnienia związane z pozyskiwaniem rynków międzynarodowych, w szczególności rynku Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii, Oceanii i Australii, i przeprowadzeniem transakcji handlu zagranicznego. Współczesny handel międzynarodowy wymaga znajomości międzynarodowego otoczenia prowadzenia wymiany handlowej i zaangażowania wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego w firmie. Niezwykle ważną rolę w handlu zagranicznym odgrywa polityka państwa w ofiarowaniu pomocy organizacyjnej i instytucjonalnej dla firm chcących pozyskać rynek międzynarodowy.
 

 Innowacyjna gospodarka energetyczna

 
​Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę i  umiejętności w  zakresie  kreowania pożądanych   zmian i podejmowania skutecznych działań  w gospodarce energetycznej w odpowiedzi na unijną  politykę środowiskową i energetyczną. Studia obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z regulacjami, mechanizmami rynkowymi i organizacyjnymi oraz praktycznymi aspektami wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarowania energią na szczeblu krajowym i lokalnym.
 

 Marketing i Sprzedaż w Nowoczesnej Rozrywce

 
​Zapraszamy na nasze studia wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wiedzę o nowoczesnej rozrywce. Chcemy Państwu dostarczyć umiejętności oraz narzędzi służących tworzeniu oferty rynkowej dedykowanej wymagającym klientom przemysłów rozrywkowych. Tematyka studiów będzie koncentrowała się w następujących obszarach: muzyka, film oraz gry komputerowe. Są to rynki, w których obok tradycyjnej (to znaczy funkcjonującej od kilku dekad) formy promowania i sprzedawania, pojawiają się treści na żądanie a coraz większe znaczenia zaczynają mieć kanały i media cyfrowe. W naszych studiach znajdą Państwo wiele punktów stycznych pomiędzy biznesem a popkulturą. Spotkacie Państwo wielu praktyków między innymi firm producenckich, studiów nagraniowych, twórców gier komputerowych, branży reklamy związanej z nowoczesną rozrywką i e- sportem.
Zapraszam,
prof. dr hab. Małgorzata Bombol
 

 Analiza Techniczna i Finanse Behawioralne

 
​Analiza techniczna jest jedną z najbardziej popularnych metod inwestowania na rynkach finansowych – wśród wielu inwestorów cieszy się ona uznaniem, zwłaszcza operujących w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Wypracowała ona wiele metod, narzędzi i technik analizowania wykresów. Jej podstawowym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy kupić/sprzedać ewentualnie po ile? Z kolei finanse behawioralne pozwalają zrozumieć psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji przez inwestorów.
 

 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy

 

​Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor tych przedsiębiorstw, które są zobligowane do prowadzenia rachunkowości według zasad określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
Studia stwarzają możliwość pozyskania kompetencji, których spektrum wykracza poza kompetencje podstawowe w obszarze rachunkowości. Studia poszerzają wiedzę w obszarze wyceny bilansowej oraz analizy i prowadzenia rachunkowości spraw złożonych.

 

 Innowacyjność lokalna

 

​Planowanie i realizacja inwestycji mających przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości w gminach, powiatach i małych miastach wymaga wiedzy i doświadczenia.  Studia Innowacyjność lokalna  zostały przygotowane w taki sposób aby słuchacze po ich ukończeniu posiadali umiejętność identyfikowania warunków dla kreowania działalności w obszarze turystyki, innowacji, zaopatrzenia w energię i zdolność kreowania inicjatyw na rzecz realizacji projektów inwestycyjnych przyczyniających się do zmian struktur lokalnych i rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Studia przeznaczone są głównie dla pracowników urzędów gmin, powiatów i miast, a także przedsiębiorców pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przedsiębiorczości.

STRONA PROGRAMU

 

 Kierunki - według tematyki

 
 

 Przyjemność studiowania

 
​​
0 złotych opłaty rekrutacyjnej. W SGH rekrutacja na studia nie kosztuje nawet złotówki. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej.
sp_dyplom.png
Ukończenie każdego programu studiów oferowanych przez SGH ​poświadczane jest świadectwem ukończenia wyd​awanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
10 miesięcy nauki
Studia w SGH trwają 10 miesięcy. Rekrutacj​a na studia odbywa się dwa razy do roku na wiosnę i jesienią. Uwaga: ograniczona liczba miejsc na każdym kierunku studiów. O liczbie miejsc dostępnych na wybranych kierunkach informują opiekunowie programów.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Nic nie stoi na przeszkodzie w nauce w SGH. Osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności, mogą studiować w SGH. Organizacja studiów pozwala na uwzględnienie ich potrzeb. Zamierzasz podjąć studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i masz jakąś niepełnosprawność? Dowiedz się więcej: niepełnosprawni w SGH.
Zajęcia w weekendy i dni powszednie
Harmonogram toku studiów został opracowany tak by każdy aktywny zawodowo student mógł pogodzić naukę z pracą. Zajęcia na studiach prowadzone są w weekendy oraz dni powszednie.
Wybrane programy studiów dofinansowane z EFS
Wybrane programy studiów oferowane są z dofinansowani​em Unii Europejskiej. Dofinansowane studia dostępne są w ramach EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego. O możliwym dofinansowaniu informują opiekunowie kierunków. Dowiedz się więcej o studiach dofinansowanych z EFS​.
Wygodna lokalizacja
Wygodna lokalizacja kampusu uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok SGH znajduje się stacja Metra oraz przystanki najpopularniejszych linii autobusowych i tramwajowych. Studenci spoza Warszawy mogą skorzystać z oferty hoteli znajdujących się w sąsiedztwie uczelni. Więcej informacji: lokalizacja SGH​.
Pokoje gościnne
​Dla słuchaczy studiów podyplomowych przygotowa​liśmy również pokoje gościnne w akademikach studenckich uczelni - więcej informacji.
Studia na zamówienie
Autorskie programy studiów dopasowane do potrzeb biznesowych firm. Studia na zamówienie oferowane przez SGH od lat d​oceniają największe firmy w Polsce. Dowiedz się więcej: studia na zamówienie.
Spotkania informacyjne dla kandydatów
Drzwi otwarte dla każdego kandydata na studia! Zapraszamy na spotkania w SGH, podczas których opowiemy o programach studiów, harmonogramach, korzyściach i warunkach rekrutacji.​ Umów się na spotkanie​.
​​​
 
 

 Materiały informacyjne

 
​​
SGH folder promocyjny PLSGH folder studia podyplomowe 
 

 Studia w SGH

 
 

 Zobacz także

 
 
Zapisz się online
 

 Ważne dokumenty